лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Маркетингова товарна політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

В. Я. КАРДАШ

МАРКЕТИНГОВА
ТОВАРНА ПОЛІТИКА

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 


ББК 65.290-211.1я7                                                                                                             
         К 21

 

Рецензенти:
А. В. Войчак, д-р екон. наук, проф.
(Міжнародний християнський університет — Київ)
Д. Г. Лук’яненко, д-р екон. наук, проф.
(Київський національний економічний університет)

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-905 від 26.05.03

 

Кардаш В. Я.
К 21       Маркетингова товарна політика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 250 с.
ISBN 966–574–553–0
Відповідно до нормативної програми з дисципліни в навчальному посіб­нику розглянуто питання товарної політики підприємств маркетингової орієнтації. Викладено методичні рекомендації щодо вивчення основних ринкових характеристик товарів і послуг та їхньої конкурентоспроможності, особ­ливостей сучасного ринку товарів, головних методичних засад сегмен­тування та вибору цільових сегментів, етапів планування та розробки нового товару, його дизайну, упакування та маркування. Засвоєнню теоретичного матеріалу сприятимуть розроблений для кожної теми термінологічний словник ключових понять, питання для перевірки знань та практичні завдання.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Посібник може бути використаний також і практичними працівниками в галузі маркетингу.
ББК 65.290-211.1я7

a В. Я. Кардаш, 2003
ІSBN 966–574–553–0                                                                      a КНЕУ, 2003


Навчальне видання


КАРДАШ віктор якович

 

МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

Редактор Л. Бондаренко
Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор О. Коновал
Верстка О. Михолат


 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.