лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Операційний менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

Передмова ...........................................  6
І. Навчальна програма ................................  10
ІІ. Тематичні плани та форми вивчення дисципліни ........  17
ІІІ. Методичні поради щодо вивчення тем курсу ............  25
Розділ 1. Операційна система організації та операційний менеджмент     26
1.1. Стисла характеристика розділу, мета і завдання його вивчення        26
1.2. Нормативний рівень опрацювання матеріалу ......  28
Тема 1. Введення в дисципліну «Операційний менеджмент» ....  28
Тема 2. Операційна система організації: структурно-процесна характеристика     30
Тема 3. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту     38
Тема 4. Моделі та інструментарій обґрунтування рішень в операційному менеджменті     42
1.3. Поглиблений рівень опрацювання матеріалу ......  48
1.4. Основні терміни та поняття ...................  53
Розділ 2. Управління поточним функціонуванням операційної системи  54
2.1. Стисла характеристика розділу, мета і завдання його вивчення        54
2.2. Нормативний рівень опрацювання матеріалу ......  55
Тема 5. Планування та контроль реалізації операційної функції організації       55
Тема 6. Забезпечення усталеного функціонування операційної системи    64
Тема 7. Управління якістю та продуктивністю операційної діяльності      71
2.3. Поглиблений рівень опрацювання матеріалу ......  77
2.4. Основні терміни та поняття ...................  82
Розділ 3. Управління створенням і розвитком операційної
системи .....................................  83
3.1. Стисла характеристика розділу, мета і завдання його вивчення        83
3.2. Нормативний рівень опрацювання матеріалу ......  84
Тема 8. Ключові аспекти проектування та створення операційної системи 84
Тема 9. Ключові аспекти перетворень і розвитку операційної системи     95
Тема 10. Інструментарій проектного менеджменту та його застосування в управлінні створенням і розвитком операційної системи ..................  101
Тема 11. Сучасні концепції та перспективи розвитку операційного менеджменту  109
3.3. Поглиблений рівень опрацювання матеріалу .....  111
3.4. Основні терміни та поняття ..................  116
IV. Практикум .......................................  117
1. Плани семінарських і практичних занять, і порядок їх проведення      117
2. Задачі до практичних занять ...................  133
3. Завдання для самостійного опрацювання прикладних аспектів операційного менеджменту     150
4. Перелік питань для самостійного опрацювання еволюційних аспектів операційного менеджменту      155
V. Методичні рекомендації щодо виконання наукових
досліджень та оформлення їх результатів ...............  157
1. Загальні положення .........................  157
2. Характеристика основних етапів виконання науково-дослідної роботи (НДР)    159
3. Рекомендації щодо оформлення результатів НДР ...  167
4. Критерії оцінювання результатів НДР ...........  178
VI. Система контролю знань студентів ...................  180
1. Загальна характеристика системи поточного та підсумкового контролю знань студентів з дисципліни  180
2. Поточний контроль та оцінювання рівня знань студентів денної та вечірньої форм навчання    181
3. Поточний контроль та оцінювання рівня знань студентів заочної форми навчання      187
4. Підсумковий контроль і підсумкове оцінювання знань  188
VII. Література ......................................  195
1. Загальна характеристика базових підручників, основної та додаткової літератури       195
2. Основна рекомендована література ..............  197
3. Додаткова рекомендована література ............  198
4. Перелік використаних першоджерел .............  206
Додатки ...........................................  213
Додаток А. Виробничі функції, типові завдання діяльності та вміння, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу з кваліфікацією «Бакалавр з менеджменту», «Фахівець з менеджменту» ...............................  213
Додаток Б. Здатності випускника вищого навчального закладу з кваліфікацією «Бакалавр з менеджменту», «Фахівець з менеджменту», що вимагаються, та система вмінь, що їх відбиває     222
Додаток В. Приклад модульної контрольної роботи для поточного контролю знань студентів денної та вечірньої форм навчання .......................  225
Додаток Г. Приклад домашньої письмової роботи для поточного контролю знань студентів заочної форми навчання ..............................  229
Додаток Д. Приклад екзаменаційного білета для підсумкового контролю знань студентів усіх форм навчання ...................................  232

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.