лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Операційний менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Практичне завдання
Виходячи із власного життєвого досвіду, а також спираючись на інформацію, отриману від батьків, друзів, знайомих, побудувати календарний графік виконання робіт з підготовки весілля (на вибір — Вашого особисто або когось із родичів чи друзів), проведення якого призначене на останній день цього року, тобто на 31 грудня. При цьому необхідно: розробити 1-ий варіант графіка виходячи із більш-менш реальної тривалості виконання кожної з робіт, та 2-ий варіант, в якому враховано можливості скорочення термінів за рахунок вкладення додаткових коштів.
Завдання для самоперевірки знань
Завдання 1. Із відповідей, запропонованих до кожного пункту наведеного тесту, обрати правильну (єдину чи кілька).

  1. До методів планування належать:

а)  інтуїтивний метод;
б) балансовий метод;
в) евристичний метод;
г) нормативний метод;
д) економіко-математичний метод.

    1. Для операційних систем, функціонування яких побудовано на базі використання принципу “робота на склад”, в умовах циклічних коливань попиту на продукцію (послуги) найдоцільнішим буде використання такої “чистої” стратегії планування виробництва, як:

а) постійний (за календарними періодами року) обсяг виробництва — постійна чисельність персоналу;
б) змінний обсяг виробництва — постійна чисельність персоналу;
в) змінний обсяг виробництва — змінна чисельність персоналу.

  1. Для операційних систем дискретного типу (здійснення робіт за замовленнями) основним інструментом планування та регулювання поточної діяльності є:

а) розклад;
б) графік Гантта;
в) сітьовий графік.

  1. Формування виробничої програми здійснюється із застосуванням таких показників, як:

а) кількісні;
б) якісні;
в) натуральні;
г) умовно-натуральні;
д) вартісні.
5. За класифікаційним критерієм “напрям планування в часі” розрізняють такі види календарного планування:
а) пряме планування;
б) зворотне планування;
в) паралельне планування;
г) послідовне планування.
Завдання 2. Розв’язати задачу, умови якої наведено нижче.
Фірма “Jason Enterprised” (JE) виробляє відеотелефони для внутрішнього ринку США. Рівень якості цієї продукції не дуже високий, але ціна вельми низька, що дає змогу фірмі JE вивчати ринок, водночас приділяючи багато уваги НДДКР. На поточ­ний момент фірма має потребу в розробленні сукупного плану виробництва на шість місяців (з січня по червень). Інфор­мацію, потрібну для розроблення варіантів планів, наведено у табл. 1 та 2.
Визначити витрати, пов’язані з реалізацією таких стратегій:

  1. виробництво точно відповідає попиту; здійснюється варіювання робочої сили (прийняти, що початкова чисельність робочої сили відповідає обсягу виробництва першого місяця);
  2. постійна чисельність робочої сили; здійснюється варіювання матеріального запасу, припустимий дефіцит (прийняти за базову кількість працівників — 10 осіб);
  3. чисельність працівників постійна й становить 10 осіб; застосовується субпідряд.

Таблиця 1
ОЧІКУВАНИЙ ПОПИТ НА ПРОДУКЦІЮ ФІРМИ


Місяць

Кількість робочих днів

Обсяг очікуваного попиту, од.

Січень

22

500

Лютий

19

600

Березень

21

650

Квітень

21

800

Травень

22

900

Червень

20

800

Усього

125

4250

Таблиця 2
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКІВ


Показник

Значення

Вартість матеріалів

100 ум. од. на одиницю продукції

Витрати на зберігання запасів

10 ум. од. на одиницю продукції в місяць

Гранична вартість дефіциту

20 ум. од. на одиницю продукції в місяць

Закінчення табл. 2


Показник

Значення

Гранична вартість субпідряду

100 ум. од. на одиницю продукції (200 ум. од. – 100 ум. од. — контрактна вартість за вирахуванням вартості матеріалів)

Вартість найму та навчання

50 ум. од. на одного працівника

Витрати на звільнення

100 ум. од. на одного працівника

Трудомісткість (у робочих годинах)

4 на одиницю продукції

Оплата праці (8-годинний робочій день)

12,5 ум. од. на годину

Оплата понаднормової роботи (у 1,5 рази вище прямих витрат)

18, 75 ум. од. на годину

Запас готової продукції станом на початок січня

200 одиниць

Резервний запас

0 % від місячного попиту

 

Перевірити логіку власних міркувань, правильність самостійного розв’язання та коректність отриманої відповіді студент може, порівнявши їх із розв’язанням і правильною відповіддю, наведеними у першоджерелі [10, с. 459—462].
Завдання 3. Розв’язати задачу, умови якої наведено нижче.
На початку чергового робочого тижня 5 клієнтів розмістили свої замовлення на фірмі “Legal Copy-Express”, яка займається наданням послуг з копіювання друкованих матеріалів юридичним конторам, розташованим у центрі Лос-Анджелеса. Усі замовлення потребують використання приладу кольорового копіювання, що є у фірми в єдиному екземплярі. Менеджер фірми має прийняти рішення про послідовність виконання замовлень (здійснити розрахунки, застосовуючи правила FCFS, SOT, LCFS, Ddate та ін.).
ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ


Замовлення(у порядку
надходження)

Тривалість виконання замовлення, дні

Термін, до якого має бути виконане замовлення

А

3

5

В

4

6

С

2

7

D

6

9

Е

1

2

 

Перевірити логіку власних міркувань, правильність самостійного розв’язання та коректність отриманої відповіді студент може, порівнявши їх із розв’язанням і правильною відповіддю, наведеними у першоджерелі [10, с. 547—550].
Завдання 4. Розв’язати задачу, умови якої наведено нижче.
Побудувати графік виконання робіт D, E, F, G (графік Гантта). Внести в нього необхідні позначення, що відбивають стан виконання робіт на кінець 4-го робочого дня.
Робота D має бути розпочата на початку 2-го робочого дня та закінчена в середині 9-го дня. На поточний момент фактичний стан виконання цієї роботи на 2 дні випереджає запланований.
Робота E розпочинається у 1-й день і закінчується у 3-й день. Виконується без відхилень.
Робота F мала бути розпочата у 3-й день, але через ремонт устаткування її початок відкладено на 1,5 дня. Тепер, робота має бути виконана протягом 5 повних днів.
Робота G починається на початку 2-го дня; на її виконання потрібно 6 днів, але початок її виконання відкладено на один день.

 

Перевірити логіку власних міркувань і правильність самостійного розв’язання задачі студент може, порівнявши їх із рекомендаціями щодо розв’язання, наведеними у першоджерелі [3, с. 140—141].
Завдання 5. Здійснивши аналіз графіка Гантта, дати інтерпретацію стану виконання робіт на механообробній дільниці.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.