лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Німецька мова. Граматика та вправи для початківців

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ПРИКМЕТНИК

 

 

 

 

 

Прикметник (das Adjektiv) — повнозначна частина мови, що охоплює слова зі значенням ознаки предмета.
Прикметник має граматичні категорії роду, числа, відмінка і порівняння. Граматичні категорії роду, числа і відмінка у прикметників відносні, оскільки вони залежать від роду, числа і відмінка іменника, до якого належить прикметник. Категорія порівняння у прикметників абсолютна.
Прикметнику властиве відмінювання. Тип відмінювання залежить від здатності слів, які супроводять словосполучення прикметник + іменник, характеризувати рід, число і відмінок іменника. Розрізняють три типи словосполучень, до складу яких уходить прикметник з іменником:
І тип: означений артикль + прикметник + іменник
der gute Freund — dem guten Freund
II тип: нульовий артикль + прикметник + іменник
guter Freund — gutem Freund
III тип: неозначений артикль + прикметник + іменник
ein guter Freund — einem guten Freund
Відповідно до цих трьох основних типів словосполучень розрізняють три відміни прикметників: слабку — І тип, сильну —
ІІ тип і мішану — ІІІ тип.
Не відмінюються і не утворюють ступенів порівняння прикметники:

 • утворені за допомогою суфікса -er від географічних назв і кількісних числівників:
 • der Kyjiwer Fernsehturm — des Kyjiwer Fernsehturmes
 • die achtziger Jahre — in den achtziger Jahren
 • іншомовного походження beige, bleu, creme, chamois, extra, lila, oliv, orange, prima, rosa:
 • der prima Kerl — des prima Kerls
 • die lila Bluse — der lila Blusen
 • Прикметники відмінюються за слабкою відміною, якщо перед ними стоять супровідні слова, що визначають рід, число і відмінок іменника:
 • der, die das; dieser, diese, dieses; jener, jene, jenes; derselbe, dieselbe, dasselbe; derjenige, diejenige, dasjenige; solche, solcher, solches; welcher, welche, welches; jeder, jede, jedes; jeglicher, jegliche, jegliches; jedweder, jedwede, jedwedes. У множині — kein, keine, kein; alle, beide, samtliche, а також присвійні займенники.
 • Відмінювання прикметників слабкої відміни
 •  
 • Однина
 •  
 • Чоловічий рід
 • Жіночий рід
 • Середній рід

Відмінок

 •  
 •  
 •  
 • N.
 •  
 • G.
 •  
 • D.
 •  
 • A.
 •  
 • der (dieser)
 • schone Ort
 • des (dieses)
 • schonen Ortes
 • dem (diesem)
 • schonen Ort
 • den (diesen)
 • schonen Ort
 • die (diese)
 • schone Stadt
 • der (dieser)
 • schonen Stadt
 • der (dieser)
 • schonen Stadt
 • die (diese)
 • schone Stadt
 • Das (dieses)
 • schone Dorf
 • des (dieses)
 • schonen Dorfes
 • dem (diesem)
 • schonen Dorf
 • das (dieses)
 • schone Dorf
 •  

Множина

 • Відмінок

 

 • N.
 •  
 • G.
 •  
 • D.
 •  
 • A.
 • die (diese)
 • schonen Orte
 • der (dieser)
 • schonen Orte
 • den (diesen)
 • schonen Orten
 • die (diese)
 • schonen Orte
 • die (diese)
 • schonen Stadte
 • der (dieser)
 • schonen Stadte
 • den (diesen)
 • schonen Stadten
 • die (diese)
 • schonen Stadte
 • die (diese)
 • schonen Dorfer
 • der (dieser)
 • schonen Dorfer
 • den (diesen)
 • schonen Dorfern
 • die (diese)
 • schonen Dorfer
 •  
 • За сильною відміною відмінюються прикметники, якщо іменники, до яких вони відносяться, вживаються без означеного артикля і без займенників, що мають закінчення означеного артикля. У цьому разі прикметник бере на себе функції артикля і вказує рід, число і відмінок іменника.
 • Прикметники відмінюються за сильною відміною також, якщо перед ними стоять:
 • невідмінювані форми кількісних числівників і дробові числівники;
 • питальний займенник was fur ein, was fur eine, was fur ein у множині;
 • відносний займенник der, die, das у родовому відмінку;
 • неозначені числівники einige, etliche, manche, mehrere, verschiedene, viele, wenige.

Відмінювання прикметників сильної відміни

 •  
 • Однина
 •  
 • Чоловічий рід
 • Жіночий рід
 • Середній рід

Відмінок

 •  
 •  
 •  
 • N.
 • G.
 • D.
 • A.
 • schoner Ort
 • schonen Ortes
 • schonem Ort
 • schonen Ort
 • schone Stadt
 • schoner Stadt
 • schoner Stadt
 • schone Stadt
 • schones Dorf
 • schonen Dorfes
 • schonem Dorf
 • schones Dorf

 

 • Множина

Відмінок

 •  
 •  
 •  
 • N.
 • G.
 • D.
 • A.
 • schone Orte
 • schoner Orte
 • schonen Orten
 • schone Orte
 • schone Stadte
 • schoner Stadte
 • schonen Stadten
 • schone Stadte
 • schone Dorfer
 • schoner Dorfer
 • schonen Dorfern
 • schone Dorfer
 • За мішаною відміною відмінюються прикметники, якщо перед ними стоять слова, що недостатньо характеризують граматичні категорії іменника. Це такі слова:
 • неозначений артикль ein, eine, ein;
 • присвійні займенники в однині;
 • неозначені займенники kein, keine, kein i irgendein, irgendeine, irgendein в однині;
 • питальні займенники was fur ein, was fur eine, was fur ein в однині.

Відмінювання прикметників мішаної відміни

 •  
 • Однина
 •  
 • Чоловічий рід
 • Жіночий рід
 • Середній рід

Відмінок

 •  
 •  
 •  

N.

G.

D.

A.

ein (kein)
schoner Ort
eines (keines)
schonen Ortes
einem (keinem)
schonen Ort
einen (keinen)
schonen Ort

eine (keine)
schone Stadt
einer (keiner)
schonen Stadt
einer (keiner)
schonen Stadt
eine (keine)
schone Stadt

ein (kein)
schones Dorf
eines (keines)
schonen Dorfes
einem (keinem)
schonen Dorf
ein (kein)
schones Dorf

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.