лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Цивільне та торгове право зарубіжних країн

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

 

Глава 1. Основні цивільно-правові системи сучасності (загальна характеристика) 9
1.1. Поняття цивільного й торгового права в зарубіжних країнах 10
1.2. Поняття цивільно-правової системи (сім’ї) та її ос¬новні складові. Рецепція римського приватного права 13
1.3. Основні цивільно-правові системи сучасного світу та тенденції їх розвитку 19
1.4. Загальна характеристика континентальної (романо-германської) цивільно-правової системи 23
1.5. Загальна характеристика англо-американської цивільно-правової системи 28
1.6. Загальні риси інших цивільно-правових систем (традиційної, мусульманської, центральноєвропейської та східноєвропейської) 33
Глава 2. Джерела цивільного й торгового права зарубіжних країн 37
2.1. Поняття та види джерел цивільного й торгового права зарубіжних країн 37
2.2. Поняття та способи уніфікації норм цивільного й торгового права зарубіжних країн 41
2.3. Джерела цивільного й торгового права в країнах кон¬тинентальної правової системи (на прикладі Франції та Німеччини) 45
2.4. Джерела цивільного й торгового права Англії та США 53
Глава 3. Фізична особа в цивільному праві зарубіжних країн 62
3.1. Поняття фізичної особи в цивільному праві зарубіж¬них країн і джерела її цивільно-правового статусу 62
3.2. Поняття та основні принципи цивільної правоздатності фізичної особи в праві зарубіжних країн 64
3.3. Інститут безвісної відсутності (оголошення померлим) громадянина в праві зарубіжних країн 66
3.4. Поняття та зміст дієздатності в різних цивільно-правових системах. Обмеження дієздатності фізичних осіб 68
Глава 4. Юридичні особи та інші правові форми торгової (підприємницької) діяльності в зарубіжних цивільно-правових системах 72
4.1. Поняття та ознаки юридичної особи в різних цивільно-правових системах 73
4.2. Поняття та основні принципи правоздатності юридичних осіб у цивільному праві зарубіжних країн 75
4.3. Класифікація юридичних осіб у зарубіжних правових системах 79
4.4. Правові форми здійснення (торгової) підприємницької діяльності в зарубіжних правових системах 81
4.5. Поняття та види торгових товариств у правових системах зарубіжних країн 85
4.6. Види юридичних осіб у континентальній цивільно-правовій системі 87
4.7. Види юридичних осіб та інші форми здійснення підприємництва в англо-американській цивільно-правовій системі 90
Глава 5. Представництво у цивільному й торговому праві зарубіжних країн 93
5.1. Поняття та види представництва в цивільному праві зарубіжних країн 93
5.2. Поняття та види торгового (комерційного) представ¬ництва в країнах континентального права 96
5.3. Торгове (комерційне) представництво в англо-американській правовій системі 100
Глава 6. Речові права в зарубіжних цивільно-правових системах. Право власності 103
6.1. Поняття та види речових прав у зарубіжних цивільно-правових системах 103
6.2. Класифікація об’єктів речового права 106
6.3. Право власності в зарубіжних правових системах і тенденції його розвитку. Підстави набуття права власності 110
6.4. Захист права власності в романо-германській та англо-американській цивільно-правових системах 114
6.5. Права на чужі речі у зарубіжних правових системах 117
6.6. Інститут довірчої власності у праві Англії та США 124
Глава 7. Загальні положення про зобов’язання
в цивільному праві зарубіжних країн 129
7.1. Поняття та види зобов’язань у континентальній та англо-американській цивільно-правових системах 130
7.2. Множинність та зміна осіб у зобов’язаннях. Припинення зобов’язань 133
7.3. Зміст і виконання зобов’язань у зарубіжних цивільно-правових системах 138
7.4. Юридичні наслідки невиконання зобов’язання чи виконання його з порушенням умов 143
7.5. Способи забезпечення виконання зобов’язань у цивільному та торговому праві зарубіжних країн 148
7.6. Зобов’язання із заподіяння шкоди в праві ФРН, Франції, Англії та США 157
7.7. Компенсація моральної шкоди в праві зарубіжних країн 164
Глава 8. Договори в цивільному праві зарубіжних країн 169
8.1 Поняття договору в цивільному праві зарубіжних країн. Класифікація договорів 169
8.2. Зміст договору в романо-германській та англо-американській цивільно-правових системах 175
8.3. Умови дійсності та законні підстави договору в кон¬тинентальному та англо-американському праві 177
8.4. Порядок укладення договору. Оферта й акцепт у цивільному праві зарубіжних країн 183
Глава 9. Спадкове право в зарубіжних цивільно-правових системах 185
9.1. Поняття й загальні положення спадкового права
зарубіжних країн (континентальної та англо-амери¬канської системи права) 185
9.2. Спадкування за заповітом у цивільному праві зарубіжних країн 188
9.3. Спадкування за законом у різних цивільно-правових системах 195
9.4. Реалізація спадкових прав у країнах континентальної та англо-американської правових систем 200
Глава 10. Загальні положення сімейного права в зарубіж¬них цивільно-правових системах 204
10.1. Поняття та умови укладення шлюбу в праві зарубіжних країн 205
10.2. Підстави припинення шлюбу в різних цивільно-правових системах 210
10.3. Права та обов’язки подружжя в континентальному та англо-американському праві 213
10.4. Правовідносини батьків і дітей у зарубіжних цивільно-правових системах 218

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.