лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Транспортне право

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Міністерство освіти і науки україни
Київський національний економічний університет
КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

 

 

 

Ф. П. ШУЛЬЖЕНКО
Р. С. КУНДРИК

 

 

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 
Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 


ББК 67(4Укр) 301
Ш 95            

 

Рецензенти:

С. І. Шимон, канд. юрид. наук, доц.;
Ю. І. Крегул, канд. юрид. наук, доц.
(Київський національний економічний університет)

 

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Лист № 14/18.2-359 від 21.02.03

 

 

Шульженко Ф. П., Кундрик Р. С.
Ш 95      Транспортне право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — 214 с.
ISBN 966–574–570–0

 

Посібник підготовлений відповідно до навчальної програми з курсу «Транспортне право», який викладається студентам юридичного факультету КНЕУ. У виданні вміщені програма курсу, методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни, матеріали модульних завдань, порядок та критерії оцінювання знань студентів. В розділах навчального посібника викладена методика вивчення кожної з тем курсу, розкриті основні проблемні питання навчального матеріалу, вміщені плани семінарських занять, вказані нормативно-правові акти та література, які слід опрацювати студентам.
Посібник написаний з урахуванням вивчення студентами цивільного, господарського, адміністративного та інших фахових галузевих дисциплін.
ББК 67(4Укр) 301

 

Розповсюджувати та тиражувати
без офіційного дозволу КНЕУ забороняється© Ф. П. Шульженко, Р. С. Кундрик, 2004
ISBN 966–574–570–0                                     © КНЕУ, 2004
Навчальне видання

 

 

ШУЛЬЖЕНКО Федір Пилипович

КУНДРИК Руслан Святославович

 

 

транспортне право

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 Редактор Ю. Пригорницький
Художник обкладинки О. Стеценко
Коректор Л. Денисенко
Верстка О. Михолат

 


 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.