лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

РОЗГОРНУТА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ


Тема 1. Введення в інформаційний маркетинг
1.1. Особливості інформаційного виробництва
1.2. Сутність інформаційного маркетингу
1.3. Цілі та функції інформаційного маркетингу
1.4. Види інформаційного маркетингу
1.5. Об’єкти і суб’єкти інформаційного маркетингу
Тема 2. Маркетингова інформація
2.1. Інформація в маркетингу
2.2. Типи маркетингової інформації та її джерела
2.3. Маркетингове середовище інформаційної фірми
2.4. Маркетингові інформаційні системи
Тема 3. Економіко-математичні методи та моделі у маркетингу*
3.1. Моделювання бізнесу
3.2. Статистичні методи обробки маркетингової інформації
3.3. Балансові моделі в маркетингу
3.4. Оптимізаційні методи та моделі в маркетингу
3.5. Методи та моделі управління товарними запасами в маркетингу
3.6. Моделювання попиту і споживання в маркетингу
3.7. Моделі прогнозування купівельного попиту
3.8. Теорія масового обслуговування в задачах маркетингу
3.9. Теорія ігор у задачах маркетингу
3.10. Експертні методи у маркетингових дослідженнях
Тема 4. Методи дослідження маркетингової інформації
4.1. Основні напрями досліджень у маркетингу
4.2. Методи і засоби вимірювання у маркетингу
4.3. Проблеми достовірності первинної інформації
4.4. Організація вибіркових досліджень
Тема 5. Проведення маркетингових досліджень
5.1. Планування процесу маркетингових досліджень
5.2. Визначення потреб в інформації
5.3. Передача та використання результатів досліджень
5.4. Контроль маркетингових заходів
Тема 6. Управління маркетинговою діяльністю
6.1. Системи управління маркетингом
6.2. Організація служби маркетингу, її структура
6.3. Функціональна структура служби маркетингу
6.4. Структура служби маркетингу, що орієнтується на конкретні продукти та послуги
6.5. Структура служби маркетингу, що орієнтується на окремі ринки
6.6. Структура служби маркетингу, орієнтована на загальне керівництво
6.7. Матрична структура управління маркетингом
Тема 7. Стратегія маркетингу
7.1. Загальні положення, стратегічне планування
7.2. Стратегічні завдання зростання підприємства інформаційно-обчислювального обслуговування (ІОО)
7.3. Загальна схема планування маркетингу
Тема 8. Виробнича політика інформаційної фірми
8.1. Класифікація інформаційних продуктів і послуг (ІПП)
8.2. Життєвий цикл ІПП
8.3. Продуктові та технологічні інновації в інформаційній галузі
8.4. Маркетинговий підхід у виробничій політиці українських інформаційних фірм
Тема 9. Розподільна та рекламно-збутова політика інформаційної фірми
9.1. Особливості розподільної політики на інформаційному ринку
9.2. Особливості просування інформаційних товарів на ринок
9.3. Розподільна та збутова діяльність на інформаційному ринку Європи
9.4. Розподільна та рекламно-збутова діяльність в інформаційній галузі України
Тема 10. Загальний аналіз інформаційного ринку
10.1. Інформаційна індустрія та інформаційний ринок
10.2. Сегментація ринку інформаційних продуктів і послуг (ІПП)
10.3. Український ринок ІПП та основні фактори, що на нього впливають
Тема 11. Дослідження ринку апаратних засобів
11.1. Тенденції розвитку комп’ютерної індустрії в Україні
11.2. Класифікація апаратних засобів
11.3. Світовий ринок персональних комп’ютерів
11.4. Ринок апаратних засобів в Україні
Тема 12. Дослідження ринку програмних засобів
12.1. Особливості ринку програмних засобів (ПЗ)
12.2. Класифікація програмних продуктів
12.3. Сегментація ринку ПЗ
12.4. Позиціонування на ринку ПЗ
12.5. Світовий ринок ПЗ
12.6. Ринок ПЗ в Україні
Тема 13. Дослідження ринку інформаційних ресурсів і послуг
13.1. Формування та особливості ринку інформаційних ресурсів
13.2. Формування та особливості ринку інформаційних послуг
13.3. Особливості ринку інтерактивних послуг
13.4. Сегментація ринку інтерактивних послуг
13.5. Світовий і вітчизняний ринки інтерактивних послуг
Тема 14. Дослідження ринку Internet-послуг
14.1. Класифікація Internet-послуг
14.2. Використання Internet у рекламній діяльності фірми
14.3. Використання Internet у збутовій діяльності фірми
14.4. Використання Internet у маркетинговій діяльності фірми
14.5. Послуги Internet-провайдерів
14.6. Перспективи розвитку світового ринку Internet-послуг
14.7. Ринок Internet-послуг в Україні
Тема 15. Дослідження ринку маркетингових і консалтингових послуг
15.1. Сектор маркетингових послуг
15.2. Сектор консалтингових послуг
15.3. ІТ-консалтинг
15.4. Сектор освітніх послуг
Тема 16. Дослідження ринку праці в інформаційній галузі
16.1. Інформатизація економіки і проблеми пошуку ІТ-персоналу
16.2. Ринок праці програмістів
16.3. Проблеми навчання фахівців
16.4. Оцінка праці ІТ-спеціалістів
Тема 17. Особливості конкурентної боротьби на інформаційному ринку
17.1. Передумови побудови бізнес-моделей конкурентоспроможності фірми
17.2. Класифікація конкуренції
17.3. Фактори успіху на інформаційному ринку
17.4. Параметри конкурентоспроможності
17.5. Розрахунок параметрів конкурентоспроможності
17.6. Визначення конкурентної стратегії фірми
Тема 18. Ціноутворення в інформаційній галузі
18.1. Основні види ринкового ціноутворення і типи ринків
18.2. Особливості ціноутворення в інформаційній галузі
18.3. Формування ціни виробником ІПП
18.4. Цінова політика інформаційних фірм
18.5. Визначення ціни, прийнятної для споживача
Тема 19. Ціноутворення на ринку інформаційних послуг
19.1. Особливості ціноутворення на ринку інформаційних послуг
19.2. Ціноутворення на ринку інформаційних ресурсів і послуг
19.3. Ціноутворення на ринку маркетингових послуг
19.4. Особливості ціноутворення на ринку консалтингових послуг
19.5. Ціноутворення на ринку консалтингових послуг
Тема 20. Ціноутворення на ринку програмних продуктів
20.1. Особливості ціноутворення програмних продуктів
20.2. Методи визначення ціни на ПЗ
20.3. Порядок розрахунку ціни на ПЗ
20.4. Ліцензування програмних продуктів
20.5. Стратегія фірми щодо встановлення ціни на ПЗ
20.6. Правовий захист програмних продуктів
Тема 21. Програмна реалізація методів маркетингових досліджень
21.1. Класифікація програмних засобів маркетингу
21.2. Огляд пакетів, які найчастіше використовуються у практичній діяльності
21.3. Порівняльний аналіз пакетів і рекомендації щодо їх вибору

* Детально ця тема, що представляє огляд економіко-математичних методів, розглядається в однойменному навчальному посібнику.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.