лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Планування маркетингової діяльності

Створивши відділ маркетингу, необхідно скласти план маркетингу, який повинен визначити ваші фінансові наміри на майбутнє. Коли студенти розпочинали власний бізнес у попередній діловій грі, то складали скорочений маркетинговий план для обґрунтування доцільності обраного бізнесу. У поточній грі необхідно скласти детальніший маркетинговий план.
Він допоможе виявити:

 • проблеми та перешкоди у майбутній діяльності для уникнення їх;
 • потенційні можливості фірми з метою використання їх найкращим чином;
 • наявність внутрішнього контрольованого ризику (ціна, реклама, персонал з продажу) з подальшою оцінкою;
 • наявність зовнішнього неконтрольованого ризику (загальний стан економіки, конкуренти, тенденції на ринку тощо) для подальшої оцінки.

Для цього необхідно:

 • провести маркетингові дослідження економічного, технологічного, політико-правового, соціально-демографічного і культурного середовищ фірми;
 • зробити загальний аналіз ринку, аналіз поведінки споживачів і характеристик споживання, аналіз конкурентного і внутрішнього середовищ фірми (ресурси і можливості), аналіз портфеля продуктів фірми;
 • визначити канали збуту, цінову політику фірми, політику просування.

Маркетингові дослідження ринку
та його структурних елементів

Цілі, завдання і зміст основних напрямів
маркетингових досліджень
1. Оцінити стан і перспективи розвитку макросередовища
Для цього необхідно провести PEST-аналіз макросередовища — політико-правового, економічного, соціально-культурного, технологічного.
Політико-правове середовище:

 • які закони і нормативні акти, що впливають на бізнес фірми, існують сьогодні і які можуть бути прийняті найближчим часом?
 • які фінансові й податкові інструкції можуть вплинути на рен­табельність бізнесу фірми?
 • чи зазнає галузь, в якій працює фірма, критики з боку асоціа­цій споживачів?

Економічне середовище:

 • рівень доходів;
 • динаміка темпів інфляції;
 • рівень безробіття та його тенденції;
 • який очікуваний темп зростання ВНП або промислової продукції?
 • яке очікується зростання цін?
 • які зміни в економіці здатні негативно вплинути на розвиток ринку або попиту?

Соціально-культурне середовище:

 • які соціально-демографічні зміни можуть стосуватися бізнесу фірми?
 • які зміни в позиції покупців можуть вплинути на ринковий попит?
 • які можуть бути наслідки цих змін?

Технологічне середовище:

 • як розвиток технологій може вплинути на попит на товари фірми?
 • які технологічні сектори можуть скласти загрозу для діяльності фірми?
 • які напрями розробок можуть спричинити технологічний прорив, який зачепить ринок фірми?
 • коли може статися цей прорив?

Крім того, іноді буває необхідним зробити аналіз природного та екологічного середовища.
Природне та екологічне середовище:

 • які технології, що застосовуються постачальниками фірми, створюють загрозу для довкілля?
 • які технологічні процеси і сировинні матеріали, що використовує фірма, створюють загрозу для здоров’я людей або оточуючого середовища?
 • чи може галузь стати мішенню для екологічних рухів?

2. Загальний аналіз ринку

 • Яка ємність ринку у фізичному і грошовому виразах?
 • Яка спостерігається тенденція (зростання, стагнація, спад)?
 • Який розмір середнього споживання на душу населення, сім’ю, клієнта?
 • Кон’юнктура ринку.
 • Сегментація ринку.
 • Яка структура збутової мережі?
 • Які головні нововведення в цьому секторі?
 • Які рекламні засоби найпопулярніші?
 • Тенденції розвитку ринку в майбутньому.

3. Аналіз поведінки споживачів
і характеристик споживання

 • Які товари/послуги використовують споживачі?
 • Хто є споживачами (соціально-демографічний профіль споживачів)?
 • Де, чому, як, коли, як часто споживачі купують товар/пос­лугу?
 • Скільки товару купують споживачі?
 • Які фактори визначають поведінку споживачів при прийнятті рішень про покупку?
 • Які причини задоволення або незадоволення товаром/послу­гою?
 • До яких факторів маркетингу (ціна, реклама, обслуговування, імідж) покупці найчутливіші?
 • Якими є очікування покупців і зміни поведінки у майбутньому?

4. Аналіз конкурентного середовища

 • Скільки є прямих конкурентів і хто вони?
 • Яка частка ринку припадає на 3—5 найкрупніших конкурентів?
 • Який тип конкурентної поведінки переважає («незалежний», «слідуючий за лідером», «такий, що кидає виклик», «лідер»)?
 • Наскільки сильні марки конкурентів?
 • Яка природа конкурентних переваг у головних конкурентів?
 • Сильні й слабкі сторони конкурентів.
 • Конкурентне середовище у майбутньому.

5. Аналіз внутрішнього середовища
фірми (ресурси і можливості)

 • Виробництво (обсяги виробництва, структура, темпи зростання, технологічний рівень, використання потужностей тощо).
 • Маркетинг (дослідження ринку, канали збуту, нововведення, ціноутворення, стимулювання збуту і реклама, комунікаційні зв’язки, маркетинговий бюджет).
 • Менеджмент (організація і система управління, фірмова культура).
 • Фінанси (фінансова стабільність, платоспроможність, позики, власні кошти, прибутковість тощо).
 • Збут (транспортування продукції, зберігання товарних запасів, наявність і місткість складів, можливість розфасування та упаковки товарів).
 • Технології (розробка і використання нових технологій, витрати на науково-дослідні дослідницькі й конструкторські розробки тощо).
 • Кадри (чисельність, забезпечення кваліфікованими кадрами, плинність тощо).
 • Майбутні тенденції (випуск нової продукції, інвестування розвитку виробництва, нові ринки тощо).

6. Аналіз портфеля продуктів фірми

 • Які найсуттєвіші властивості і переваги продукту?
 • Конкурентоспроможність продукції фірми.
 • Наскільки широкою є продуктова номенклатура?
 • Найпривабливіша продукція фірми для споживачів.
 • Чи потрібні зміни в продукції?
 • Наскільки важливі при продажу товарів або наданні послуг якість обслуговування, надання гарантій тощо?

7. Аналіз каналів збуту

  • Які типи каналів збуту використовуються для реалізації продукції?
  • Найефективніші з погляду витрат, строків, безпеки, надійності, зручності для споживача канали збуту продукції фірми.
  • Мотивація споживачів щодо вибору каналу.
  • Якою має бути інтенсивність використання оптової та роздрібної мережі?
  • Які витрати і прибуток пов’язані з використанням каналів збуту?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.