лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

4. Секція «Бюджет»

Секція «Бюджет» призначена для детального фінансового планування й аналізу проекту маркетингу.

4.1. «Параметры»

Пункт «Параметры» слугує для встановлення загальних параметрів розробки плану і контролю виконання бюджету маркетингу. Визначення загальних параметрів полягає в установці: тимчасових меж періоду бюджетування; грошової одиниці, що вико­ристовується в бюджеті; курсу гривні до долара США (при зміні валюти бюджетування) ; узагальненого фінансового стану, що склався до початку періоду бюджетування — суми виторгу, витрат на рекламу і виробничих витрат.
Вигляд вікна визначення параметрів бюджетування:

4.2. «Каналы сбыта»

У програмі «БЭСТ-Маркетинг» використовується єдиний, загальний для всіх проектів поповнюваний довідник каналів збуту. Таким чином, інформація про будь-який новий канал збуту, введена в якому-небудь проекті, автоматично стає доступна для використання у всіх проектах.
Пункт «Каналы сбыта» служить для відбору каналів збуту (для визначення прогнозу продажів), а також для поповнення довідника.
Вікно пункту «Каналы сбыта» має такий вигляд:

Після заповнення довідника «Каналы сбыта» проект набув такого вигляду:

1)

2)

4.3. «Прогноз продаж»

Пункт «Прогноз продаж» слугує для введення плану і фактичних результатів продажів по каналах збуту, визначених у пункті «Каналы сбыта».
У програмі «БЭСТ-Маркетинг» передбачено помісячне введення планових і фактичних значень та автоматичний розрахунок квартальних і річних підсумків при виборі відповідної закладки.
Календарний період планування і грошова одиниця відповідають значенням, заданим у пункті «Параметры».
Використовуючи фільтри: , можна задати необхідний ступінь округлення значень, що вводяться, показати прогноз для всіх каналів збуту або тільки для оптових чи роздрібних. Друк інформації проводиться за допомогою кнопки «Печать»  панелі інструментів.
Після введення місячних планових і фактичних значень продажів дістанемо такі результати у вікні пункту «Прогноз продаж»:
1)

2)

3)

 

4.4. «Бюджет рекламы»

Пункт «Бюджет рекламы» служить для введення плану і фактичних витрат на заходи щодо підтримки збуту, які задані у пунк­ті «Стоимость и бюджет» секції «Поддержка сбыта».
У програмі «БЭСТ-Маркетинг» передбачено помісячне введення планових і фактичних значень та автоматичний розрахунок квартальних і річних підсумків. Використовуючи фільтри , можна задати необхідний ступінь округлення значень, що вводяться, показати всі заходи або одну групу.
Після введення місячних планових і фактичних значень витрат на заходи щодо підтримки збуту отримуємо такі результати у вікні пункту «Бюджет рекламы»:
1)

2)

3)

Варто зазначити, що в переліку валют програми «БЭСТ-Маркетинг» не передбачено національної валюти (гривні), є лише рублі та долари. Тому розрахунок бюджету проекту маркетингу комп’ютерної гри «Властелин колец» буде проводитися в тис. дол.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.