лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

3.2. «Стоимость и бюджет»

Пункт «Стоимость и бюджет» призначений для оцінки категорії вартості відібраних у проект заходів щодо просування товару на ринок, а також для формування переліку статей витрат для бюджету рекламної діяльності. Оцінка вартості полягає у встановленні для кожного заходу одного з п’яти значень: дуже висока, висока, середня, низька, дуже низька. Фактично при цьому формується «вага витрат» заходу для визначення співвідношення «ефективність/вартість».
Вибір у бюджет реклами виконується за допомогою уста-
новки мітки в полі «Включить в бюджет» у рядках списку заходів.
Вигляд закладок пункту «Стоимость и бюджет» після призначення ваги кожному з відібраних заходів та включення його у бюджет такий:
1)

2)

3)

3.3. «Эффективность»

Пункт «Эффективность» призначений для оцінки ефективності впливу заходів щодо підтримки збуту на споживачів, що належать до різних сегментів ринку. Оцінка ефективності полягає в установці для кожного заходу на кожному сегменті ринку одного з п’яти значень: дуже висока, висока, середня, низька, дуже низька. Фактично при цьому визначається «вага» заходу на кожному сегменті ринку.
Виклик поля зі списком значень здійснюється натисненням лівої кнопки миші наприкінці кожного рядка. За допомогою клавіші  проводиться сортування значень за зростанням чи спаданням.
Після проведення оцінки ефективності кожного з вибраних заходів стимулювання збуту у розрізі споживчих сегментів ринку вікно пункту «Эффективность» набуде такого вигляду:

  1. для ринку юридичних осіб

  1. для ринку фізичних осіб

3.4. «Сравнение с конкурентами»

Пункт «Сравнение с конкурентами» призначений для оцінки заходів щодо просування на ринок вашого товару порівняно з конкурентами з погляду споживача. Оцінка полягає в установці для кожного заходу щодо кожного конкурента одного з п’яти значень: набагато краще, краще, так само, гірше, набагато гірше.
Виклик поля зі списком значень здійснюється натисненням лівої кнопки миші наприкінці кожного рядка. За допомогою клавіші  проводиться сортування значень за зростанням чи спаданням.
Після проведення порівняння за вибраними заходами стимулювання збуту товару з конкурентами вікно пункту «Сравнение с конкурентами» набуде вигляду:

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.