лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

2.4. «Анализ»

Пункт «Анализ» призначений для виконання розрахунків по секції «Товар» і представлення результатів обробки.
Результати обробки містять:

 • найпривабливіший сегмент ринку (сегмент з максимальним значенням переваги і задовільною конкурентоспромож-
  ністю);
 • рекомендації з ведення рекламної діяльності (до п’яти харак­теристик, що набрали максимальні позитивні бали);
 • рекомендації з підвищення конкурентоспроможності (до п’яти характеристик, що набрали максимальні негативні бали);
 • положення (перевага над конкурентами) на ринку в ці-
  лому;
 • положення на всіх досліджуваних сегментах ринку з видачею значення переваги й оцінкою конкурентспроможності в трьох категоріях: задовільна, нестійка, незадовільна;
 • зведені результати порівнянь по кожному конкуренту з видачею значення переваги над конкурентом за шкалою 100 % — (–)100 %;
 • значення балів, набраних кожною характеристикою на ринку в цілому і на кожному сегменті ринку за шкалою 100 —
  (–)100.

Аналіз проводиться автоматично на основі введених у попередніх пунктах даних.
Отже, результати аналізу нашого проекту такі:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Найбільш презентабельно результати аналізу виглядають на діаграмі «Конкурентоспособность на сегментах рынка», яка формується за допомогою кнопки  «Карта конкурентоспособности» панелі інструментів пункту «Анализ».

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.