лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

3.3. «Эффективность»
Пункт меню «Поддержка сбыта» A «Эффективность» призначений для оцінки ефективності впливу заходів щодо підтримки збуту на споживачів, які належать до різних сегментів ринку.
Оцінка ефективності полягає в установці для кожного заходу на кожному сегменті ринку одного з п’яти значень: дуже висока, висока, середня, низька, дуже низька.

Фактично при цьому визначається «вага» заходу на кожному сегменті ринку.
Якісні оцінки відповідають таким «вагам»:

 • дуже висока = 4;
 • висока = 2;
 • середня = 1;
 • низька = 0,5;
 • дуже низька = 0,25.

За замовчуванням встановлено значення «середня». Корекція значень може бути виконана в будь-який час.
Овал: iПорада: Якщо ви вагаєтесь щодо визначення якого-небудь значення, встановіть «середня».
Форму «Эффективность мероприятий на сегментах рынка» можна вивести на друк.
3.4. «Сравнение сконкурентами»
Пункт меню «Поддержка сбыта» A «Сравнение с конкурентами» призначений для оцінки заходів щодо просування на ринок вашого товару порівняно з конкурентами з погляду споживача.
Оцінка полягає в установці для кожного заходу щодо кожного конкурента одного з п’яти значень: набагато краще, краще, так само, гірше, набагато гірше.

За замовчуванням встановлено значення «так само». Корекція значень може бути виконана в будь-який час.
Форму «Сравнение с мероприятиями конкурентов» можна вивести на друк.
Більш докладні відомості містяться в документі «Керівництво Користувача».
Овал: iПорада:

 • Якщо, наприклад, ви берете участь у виставках, а конкурент ні, встановіть для себе «набагато краще», і навпаки.
 • Якщо ви вагаєтесь щодо визначення якого-небудь значення, встановіть «так само».

3.5. «Анализ»
Пункт меню «Поддержка сбыта» A «Анализ» призначений для виконання розрахунків по секції «Поддержка сбыта» і представлення результатів обробки.
Результати обробки містять:

 • найбільш привабливий сегмент ринку (сегмент із максималь­ним значенням переваги і задовільним ступенем підтримки збуту);
 • рекомендації з ведення рекламної діяльності (до п’яти заходів, що мають значення коефіцієнта ефективність/вартість понад 1);
 • рекомендації з підвищення ступеня підтримки збуту (до п’яти заходів, що набрали максимальні негативні бали);
 • положення (перевага над конкурентами) на ринку в цілому;
 • положення на всіх досліджуваних сегментах ринку з видачею значення переваги й оцінкою ступеня підтримки збуту в трьох градаціях: задовільна, нестійка, незадовільна;
 • зведені результати порівнянь з кожним конкурентом з видачею значення переваги над конкурентом за шкалою 100 % — (–)100 %;
 • значення балів, набраних кожним заходом на ринку в цілому і на кожному сегменті ринку за шкалою 100 % — (–)100 %;
 • значення співвідношення ефективність/вартість за кожним заходом.

IV. Секція «Бюджет» призначена для детального фінансового планування й аналізу проекту маркетингу. Вона включає такі пункти:
4.1. «Параметры»
Пункт меню «Бюджет» A «Параметры» служить для установки загальних параметрів розробки плану і контролю виконання бюджету маркетингу. Визначення загальних параметрів полягає в установці часових меж періоду бюджетування, грошової одиниці, що використовується в бюджеті, курсу гривні до долара США (при зміні валюти бюджетування), а також узагальненого фінансового стану, що склався до початку періоду бюджетування — суми виторгу, витрат на рекламу і виробничих витрат.

Загальні параметри єдині для всіх компонентів бюджетування — прогнозу продажів, бюджету реклами і зведеного бюд­жету в межах поточного проекту.
Усі параметри можуть бути змінені в будь-який час.
У разі загрози втрати даних при зміні періоду бюджетування видається попереджуюче повідомлення.

При зміні грошової одиниці, валюти та інших параметрів дані всіх компонентів бюджетування перераховуються автоматично.

Овал: iПорада: Не рекомендується складати свій фінансовий план відразу на тривалий термін: почніть з 3—6 місяців і продовжуйте за необхідністю. Так легше привести у відповідність свої очікування й реалії життя.
4.2. «Каналы сбыта»
У програмі «БЭСТ-Маркетинг» використовується єдиний, загальний для всіх проектів поповнюваний довідник каналів збуту. Таким чином, інформація про будь-який новий канал збуту, введена в якому-небудь проекті, автоматично стає доступна для використання у всіх проектах. Пункт меню «Бюджет» A «Каналы сбыта» служить для вибору каналів збуту (для визначення прог­нозу продажів), а також для поповнення довідника.
Овал: iПорада: Чим детальніше ви визначите канали збуту, через які ви збираєтеся здійснювати продаж, — конкретні магазини, оптові бази, ваші контрагенти тощо, тим точнішим буде ваш прогноз і тим легше буде контролювати й аналізувати фінансову віддачу вашого проекту.
Канали збуту поділено на два типи — оптові й роздрібні. Вибір каналів збуту якого-небудь типу проводиться вибором відповідної закладки. Цифри на закладці показують кількість каналів відповідного типу, обраних у поточний проект.

Вибір у проект маркетингу виконується за допомогою установки мітки в полі «Выбрать» у рядках списку каналів.
Скасування вибору може бути здійснене в будь-який момент за допомогою зняття мітки вибору.
Увага! При знятті мітки вибору всі дані про збут через відповідний канал у поточному проекті будуть вилучені.
Овал: iПорада: Щоб уникнути втрати даних при варіантному моделюванні рекомендується використовувати Копию проекта.
Введення нового (відсутнього в довіднику) каналу збуту проводиться за допомогою кнопки «Новый» , при цьому він автоматично відбирається в проект.
Можливе видалення і редагування запису, також друк довідника каналів збуту.
4.3. «Прогноз продаж»
Пункт меню «Бюджет» A «Прогноз продаж» служить для введення планових і фактичних надходжень коштів по каналах збуту, визначених у пункті меню «Бюджет» — «Каналы сбыта».
У програмі «БЭСТ-Маркетинг» передбачено помісячне введення планових і фактичних значень і автоматичний розрахунок квартальних і річних підсумків при виборі відповідної закладки.

Календарний період планування і грошова одиниця відповідають значенням, заданим у пункті меню «Бюджет» A «Пара­метры».
Використовуючи фільтри: , ви можете задати необхідний ступінь округлення значень, що вводяться, показати прогноз для всіх каналів збуту або тільки для оптових чи роздрібних. Друк інформації проводиться за допомогою кнопки «Печать»  панелі інструментів.
4.4. «Бюджет рекламы»
Пункт меню «Бюджет» A «Бюджет рекламы» служить для введення планових і фактичних витрат на заходи щодо підтримки збуту, заданих у пункті меню «Поддержка сбыта» A «Стоимость и бюджет».
У програмі «БЭСТ-Маркетинг» передбачено помісячне введення планових і фактичних значень та автоматичний розрахунок квартальних і річних підсумків.

Використовуючи фільтри , ви можете задати необхідний ступінь округлення значень, що вводяться, показати всі заходи або одну групу.
Друк інформації проводиться за допомогою кнопки «Печать»  панелі інструментів.
Календарний період планування і грошова одиниця відповідають значенням, що задані у пункті меню «Бюджет» A «Параметры».
4.5. «Производственные расходы»
У програмі «БЭСТ-Маркетинг» використовується єдиний, загальний для всіх проектів заздалегідь встановлений поповнюваний довідник виробничих витрат.

Таким чином, інформація про будь-яку нову статтю виробничих витрат, введена в якому-небудь проекті, автоматично стає доступною для використання у всіх проектах.
Пункт меню «Бюджет» A «Производственные расходы» служить для добору статей виробничих витрат із заздалегідь встановленого поповнюваного загального довідника для розробки зведеного бюджету, а також для поповнення самого довідника.
Овал: iПорада: Чим детальніше ви визначите статті виробничих витрат, тим точнішим буде ваш фінансовий план і тим легше буде контролювати й аналізувати фінансову віддачу вашого проекту.
Вибір у проект маркетингу виконується за допомогою встановлення мітки в полі «Выбрать» у рядках списку статей виробничих витрат.
Скасування вибору може бути здійснене в будь-який момент за допомогою зняття мітки вибору, при цьому всі дані про витрати за відповідною статею в поточному проекті будуть вилучені.
Овал: iПорада: Щоб уникнути втрати даних при варіантному моделюванні рекомендується використовувати Копию проекта.
Введення нової (відсутньої в довіднику) статті виробничих витрат проводиться за допомогою кнопки «Новая» , при цьому вона автоматично відбирається в проект.

Можливе видалення і редагування запису, також друк довідника виробничих витрат.
4.6. « Сводный бюджет»
Пункт меню «Бюджет» A «Сводный бюджет» слугує для введення плану і фактичних виробничих витрат, які задані у пункті меню «Бюджет» A «Производственные расходы», а також для аналізу плану і фактичних результатів господарської діяльності з урахуванням усіх компонентів бюджетування — прогнозу продажів, бюджету реклами і виробничих витрат.
У програмі «БЭСТ-Маркетинг» передбачено помісячне введення планових і фактичних значень і автоматичний розрахунок квартальних і річних підсумків. Календарний період планування і грошова одиниця відповідають значенням, визначеним у пункті меню «Бюджет» A «Параметры».
Система «БЭСТ-Маркетинг» дозволяє скласти бюджет проекту маркетингу на період до п’яти років. Результати по секції «Бюджет» можна представити в графічному вигляді, для чого на панелі інструментів правого вікна потрібно натиснути піктограму «График» і у запропоновану форму запиту ввести необхідні дані для побудови графіка.
Перебуваючи у пункті вертикального меню «Сводный бюд­жет» і відкривши в правому вікні закладку «Анализ», можна отримати додаткову інформацію для секції «Бюджет», включаючи:

 • повний баланс з моменту початку фінансового планування до будь-якого місяця з урахуванням стану на початок бюджетування або без нього. При цьому в балансі присутня вказівка на точку беззбитковості розглянутого проекту. До того ж програма надає як планові, так і фактичні показники, якщо вони введені;
 • баланс за будь-який зазначений користувачем період як за плановими, так і за фактичними показниками.

Обробка інформації маркетингу
Обробка маркетингової інформації програмою «БЭСТ-Маркетинг» базується на технології SWOT-аналізу на елементарних (більш нерозділених) сегментах ринку із застосуванням лінійно-компенсаційного методу за модифікованою моделлю Розенберга.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.