лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

1.3. «Присутствие на рынке»
Пункт меню «Рынок-Присутствие» призначений для оцінки ступеня присутності конкурентів на різних сегментах ринку. Вона полягає в установці для кожного конкурента на кожному сегменті ринку одного з п’яти значень: дуже висока, висока, середня, низька, дуже низька.
Виклик поля зі списком значень здійснюється натисненням лівої кнопки миші наприкінці кожного рядка. За допомогою клавіши  проводиться сортування значень за зростанням чи спаданням. Скориставшись фільтром , можна показати всі значення або тільки одну групу.
Фактично при цьому визначається «вага» конкурента на кожному сегменті ринку. Якісні оцінки відповідають таким «вагам»:

 • дуже висока = 4;
 • висока = 2;
 • середня = 1;
 • низька = 0,5;
 • дуже низька = 0,25.


За замовчуванням встановлено значення «середня». Корекція значень може бути виконана в будь-який час.
Овал: iПорада: Якщо ви вагаєтесь щодо визначення якого-небудь значення, встановіть «середня».
Форму «Присутність конкурентів» можна вивести на друк.

 • Секція «Товар» призначена для проведення SWOT-аналізу як характеристик товару, так і організації продажів (з урахуванням ринкового і конкурентного середовища, визначеного в секції «Рынок»).

2.1. «Характеристики»
У програмі «БЭСТ-Маркетинг» використовується єдиний, загальний для всіх проектів поповнюваний довідник характеристик товару й організації продажів. Таким чином, інформація про будь-яку нову характеристику, введена в якому-небудь проекті, автоматично стає доступна для використання у всіх проектах.
Пункт меню «Товар» A «Характеристики» служить для добору характеристик з поповнюваного загального довідника для подальшого порівняння з конкурентами, а також для поповнення самого довідника.
Овал: iПорада: Вам потрібно вибрати ті характеристики, за якими ви можете порівняти себе з конкурентами в термінах «гірше» з погляду клієнтів. Обрані вами характеристики повинні надавати мож­ливість для порівняння хоча б з одним конкурентом і відповідати таким умовам:

 • бути незалежними одна від одної;
 • ясно й однозначно сприйматися;
 • впливати на ухвалення рішення про покупку.

Характеристики товару й організації продажів розподілені на типи. Вибір характеристик якого-небудь типу проводиться вибором відповідної закладки. Цифри на закладці показують кількість характеристик відповідного типу, обраних у поточний проект.

Вибір у проект маркетингу виконується за допомогою установки мітки в полі «Выбрать» у рядках списку характеристик.
Скасування вибору може бути здійснене в будь-який момент за допомогою зняття мітки вибору, при цьому вся інформація про порівняння за цією характеристикою в поточному проекті буде вилучена.
Овал: iПорада: Щоб уникнути втрати даних при варіантному моделюванні, рекомендується використовувати Копию проекта.
Для всіх знову обраних характеристик установлюються середні значення у всіх таблицях порівнянь. Введення нової (відсутньої в довіднику) характеристики проводиться за допомогою кнопки «Новая» , при цьому вона автоматично буде внесена в проект.
Можливе видалення і редагування запису, також друк довідника сегментів ринку.
2.2. «Важность»
Пункт меню «Товар-Важность» призначений для оцінки важливості характеристик товару чи організації продажів для споживачів, що належать до різних сегментів ринку. Оцінка важливості полягає в установці для кожної характеристики на кожному сегменті ринку одного з п’яти значень: ключовий параметр, дуже важливо, важливо, другорядно, несуттєво.
Фактично при цьому визначається «вага» характеристики на кожному сегменті ринку.
Якісні оцінки відповідають таким «вагам»:

 • ключовий параметр = 4;
 • дуже важливо = 2;
 • важливо = 1;
 • другорядно = 0,5;
 • несуттєво = 0,25.

За замовчуванням установлено значення «важливо». Корекція значень може бути виконана в будь-який час.
Овал: i
Порада: Якщо Ви вагаєтесь щодо визначення якого-небудь значення, встановіть «важливо».
2.3. «Сравнение с конкурентами»
Пункт меню «Товар» A «Сравнение с конкурентами» призначений для оцінки характеристик вашого товару чи організації продажів порівняно з конкурентами з погляду споживача. Оцінка полягає в установці для кожної характеристики по кожному конкуренту одного з п’яти значень: набагато краще, краще, так само, гірше, набагато гірше.
За замовчуванням встановлено значення «так само». Корекція значень може бути виконана в будь-який час.

Більш докладні відомості містяться в документі «Керівництво Користувача».
Овал: iПорада:

 • Якщо, наприклад, доставка у вас є, а в конкурента цілком відсутня, встановіть для себе «набагато краще», і навпаки.
 • Якщо ви вагаєтесь щодо визначення якого-небудь значення, встановіть «так само».

2.4. «Анализ»
Пункт меню «Товар» A «Анализ» призначений для виконання розрахунків по секції «Товар» і представлення результатів обробки.
Результати обробки містять:

 • найбільш привабливий сегмент ринку (сегмент із максималь­ним значенням переваги і задовільною конкурентоспроможністю);
 • рекомендації з ведення рекламної діяльності (до п’яти характеристик, що набрали максимальні позитивні бали);
 • рекомендації з підвищення конкурентоспроможності (до п’яти характеристик, що набрали максимальні негативні бали);
 • положення (перевага над конкурентами) на ринку в цілому;
 • положення на всіх досліджуваних сегментах ринку з видачею значення переваги й оцінкою конкурентоспроможності в трьох градаціях: задовільна, нестійка, незадовільна;
 • зведені результати порівнянь по кожному конкуренту з видачею значення переваги над конкурентом за шкалою 100 % — (–)100 %
 • значення балів, набраних кожною характеристикою на ринку в цілому і на кожному сегменті ринку за шкалою 100 % — (–)100 %.

ІІІ. Секція «Поддержка сбыта» призначена для проведення SWOT-аналізу заходів щодо просування товару на ринок — реклама, стимулювання продажів, public relations з урахуванням рин­кового і конкурентного середовища, визначених у секції «Рынок».
3.1. «Мероприятия»
У програмі «БЭСТ-Маркетинг» використовується єдиний, загальний для всіх проектів поповнюваний довідник заходів щодо підтримки збуту. Таким чином, інформація про будь-який новий захід, введений у якому-небудь проекті, автоматично стає доступна для використання у всіх проектах.
Пункт меню «Поддержка сбыта» A «Мероприятия» служить для добору заходів з поповнюваного загального довідника для подальшого порівняння з конкурентами, а також для поповнення самого довідника.
Овал: iПорада: Вам потрібно вибрати ті заходи, по яких ви можете порівняти себе хоча б з одним конкурентом у термінах «гірше» з погляду клієнтів.
Заходи щодо підтримки збуту розбиті на типи. Вибір заходів якого-небудь типу проводиться вибором відповідної закладки. Цифри на закладці показують кількість заходів відповідного типу, обраних у поточний проект.

Вибір у проект маркетингу виконується за допомогою установки мітки в полі «Выбрать» у рядках списку заходів.
Скасування вибору може бути здійснене в будь-який момент за допомогою зняття мітки вибору, при цьому вся інформація про порівняння за цим заходом у поточному проекті буде вилучена.
Овал: iПорада: Щоб уникнути втрати даних при варіантному моделюванні, рекомендується використовувати Копию проекта.
Для всіх знову обраних заходів установлюються середні значення у всіх таблицях порівнянь. Введення нового (відсутнього в довіднику) заходу проводиться за допомогою кнопки «Новое» , при цьому воно автоматично відбирається в проект.
Можливе видалення і редагування запису, також друк довідника.
3.2. «Стоимость и бюджет»
Пункт меню «Поддержка сбыта» A «Стоимость и бюджет» призначений для оцінки категорії вартості відібраних у проект заходів щодо просування вашого товару на ринок, а також для формування переліку статей витрат для бюджету вашої рекламної діяльності.
Оцінка вартості складається в установці для кожного заходу одного з п’яти значень: дуже висока, висока, середня, низька, дуже низька.

Фактично при цьому формується «вага витрат» заходу для визначення співвідношення «ефективність/вартість».
Якісні оцінки відповідають таким «вагам витрат»:

 • дуже висока = 4;
 • висока = 2;
 • середня = 1;
 • низька = 0,5;
 • дуже низька = 0,25.

За замовчуванням установлене значення «середня». Корекція значень може бути виконана в будь-який час.
Вибір у бюджет реклами виконується за допомогою установки мітки в полі «Включить в бюджет» у рядках списку заходів.
Овал: iПорада: Чим детальніше ви визначите статті витрат на рекламу, тим точніше буде ваш фінансовий план і тим легше буде
контролювати й аналізувати фінансову віддачу вашого проекту.

Скасування вибору може бути здійснене в будь-який момент за допомогою зняття мітки вибору, при цьому всі дані про витрати за відповідною статтею в поточному проекті будуть вилучені.
Овал: iПорада: Щоб уникнути втрати даних при варіантному моделюванні, рекомендується використовувати Копию проекта.
Форму «Оценка стоимости мероприятий…» можна вивести на друк.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.