лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

ВСТУП

 

 

Метою вивчення дисципліни «Інформаційний маркетинг» є формування необхідних теоретичних знань і практичних навичок з методології використання маркетингу в інформаційному виробництві, при вирішенні проблем ціноутворення та конкуренто­спроможності інформаційних продуктів і послуг, просування їх на ринок, рекламної діяльності тощо.
Основні завдання при самостійному вивченні дисципліни — це аналіз практичних ситуацій у діяльності інформаційних підприємств, відпрацювання практичних навичок вирішення стратегічних, тактичних і поточних маркетингових задач.
Іноді по закінченні вивчення дисципліни з’ясовується, що навіть найкращі студенти не завжди вміють об’єднати окремі вміння та навички в єдиний послідовний процес збору, обробки та аналізу інформації для прийняття певного локального управлінського рішення. Тому доцільною є така форма занять, як ділова гра, що найбільше сприяє усвідомленому вивченню будь-якої фахової дисципліни. По-перше, вона містить переважну частину теоретичного матеріалу дисципліни і дає змогу набути вміння і навичок його використання.
По-друге, об’єднавшись у невеликі групи (2—3 особи), студенти розподіляють між собою функції з підготовки ділової гри та її захисту. Це формує у студентів навички роботи у колективі. Зразу стає очевидним, хто переймає на себе управлінські функції, хто виконавець окремих робіт, а хто нічого не вміє робити і нічого не знає.
По-третє, ділова гра найбільш адекватно відтворює реальний перебіг подій на господарському об’єкті, що дозволяє студентам побачити виробничий процес у цілому. Якщо в майбутньому їм доведеться вирішувати якісь виробничі проблеми, вони знатимуть, з чого починати їх розв’язання.
По-четверте, це найефективніший спосіб перевірки вміння застосовувати отримані теоретичні знання з дисципліни на практиці, оскільки по тих дисциплінах магістерської програми, по яких як підсумковий контроль передбачено тільки залік, для засвоєння матеріалу, крім лекцій, студенту необхідно виконати на базі практики певне завдання. Зокрема по дисципліні «Інформаційний маркетинг» він повинен заповнити таблицю — характеристику маркетингової діяльності фірми, що дозволяє зробити аналіз цієї діяльності і запропонувати напрями її вдосконалення. Однак аналіз чужої діяльності та пропозиції щодо її поліпшення — це, так би мовити, поради стороннього, далекі від управлінських рішень, за які треба нести відповідальність. Значно ближче до реалій, а отже, до справжньої практики, ділова гра, в якій треба на ново-
створеній інформаційній фірмі (продовження ділової гри «Розпочинаємо власну справу» з дисципліни «Економіка та організація інформаційного бізнесу») організувати маркетинговий відділ, реа­лізуючи всі маркетингові функції та обґрунтовуючи всі управ-
лінські маркетингові рішення.
Тобто ділова гра найкраще наближає студента до професійної діяльності.
Посібник призначено для самостійного вивчення дисципліни «Інформаційний маркетинг» і стане у пригоді всім, хто цікавиться організацією інформаційного виробництва.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.