лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Програмна реалізація методів маркетингових досліджень

21.1. Класифікація програмних засобів маркетингу
21.2. Огляд пакетів, які найчастіше використовуються у практичній діяльності
21.3. Порівняльний аналіз пакетів і рекомендації щодо їх вибору
Загальний опис програми «БЭСТ-маркетинг»
Маркетингова діяльність на малих підприємствах має низку відмінностей. Але найчастіше самостійної маркетингової служби не існує, тому маркетологом виступає сам директор, який оцінює обстановку на ринку і вирішує, яких заходів необхідно вжити. Програма «БЭСТ-маркетинг» призначена для використання на малих і середніх підприємствах як основний інструмент обробки та аналізу маркетингової інформації. Вона дозволяє сформува-
ти проект маркетингу по кожному товару, послузі чи напряму біз­несу.
Кількість проектів необмежена. Всі вони обробляються незалежно і зв’язані тільки через загальні поповнювані довідники:

 • конкурентів;
 • каналів збуту;

і загальні, заздалегідь встановлені, поповнювані довідники:

 • сегментів ринку;
 • характеристик товару;
 • заходів щодо підтримки збуту;
 • виробничих витрат.

Будь-яка загальна інформація, введена в якому-небудь проекті (наприклад новий конкурент), стає доступною для вибору і використання в будь-якому іншому проекті.
Таким чином, вибір показників для аналізу зводиться в основному до підбору зі списку заздалегідь встановлених чи раніше введених елементів.
Усі проекти містять чотири взаємозалежні секції:

 • Ринок — сегментація ринку й опис конкурентного середовища.
 • Товар — SWOT-аналіз характеристик товару й організації продажів.
 • Підтримка збуту — SWOT-аналіз реклами і підтримки збуту.
 • Бюджет — формування прогнозу продажів, бюджету реклами і зведеного бюджету.

Початок роботи з програмою
Після запуску програми «БЭСТ-Маркетинг», ви потрапляєте у вікно Вибору проекту:

і можете:

 • Почати новий проект маркетингу.

Для того, щоб почати новий проект маркетингу, натисніть на кнопку «Новый проект»  або виберіть пункт «Проект»A«Новый» в головному меню програми.

Початок роботи з новим проектом полягає у визначенні:

 • назви проекту;
 • короткого опису проекту;
 • параметрів проекту.


Параметри проекту встановлюють режими вводу та оброб­ки інформації, до яких належать тип проекту і призначення
товару
.
Тип проекту формується відповідно до матриці Ансоффа і може набувати одне з чотирьох значень:

 • старий товар на старому ринку;
 • старий товар на новому ринку;
 • новий товар на старому ринку;
 • новий товар на новому ринку.


Призначення товару може набувати одне з трьох значень:

 • виробничий (касові апарати);
 • споживчий (продукти харчування);
  • змішаний (комп’ютери).


Після визначення параметрів проекту за допомогою кнопки «ОК»  відбувається перехід безпосередньо до роботи з проектом, тобто в режим введення й обробки інформації. В лівій частині екрана розташоване вікно вертикального меню, призначене для подальшої роботи з проектом. Праве вікно служить для введення інформації до кожного пункту цього меню й отримання результатів:

 • продовжити роботу з уже наявним проектом — кнопка «Открыть проект»  або відповідний пункт у головному меню: «ПроектAОткрыть»;
 • створити копію проекту — проводиться за допомогою кнопки «Создать копию»  у вікні вибору проекту або через пункт «Проект»A«Создать копию» в головному меню. При цьому ви можете змінити назву, опис і параметри проекту;
 • видалити проект — можна зробити у вікні вибору проекту по кнопці «Удалить проект»  або через пункт «Проект» A «Удалить» в головному меню.


Вилучені проекти не підлягають відновленню.

 • Змінити параметри проекту (назву, опис і параметри проекту).

Це можна зробити у вікні вибору проекту за допомогою кнопки «Параметры проекта»  або через пункт «Проект» A «Параметры проекта» в головному меню.

При цьому призначення товару може бути змінено тільки за такою схемою:

 • виробничий — не може бути змінений;
 • споживчий — можна змінити на змішаний;
 • змішаний — можна змінити на споживчий.
 • Прибрати панель інструментів чи статусний рядок. Для цього вибрати пункт у головному меню «Вид» або скористатися кнопками «Панель инструментов»  і «Статусная строка» .
 • Пункт меню «Сервис». Дає змогу скористатися програмами, ярлики яких розміщені на робочому столі (наприклад Word), не виходячи з вікна проекту, або калькулятором за допомогою кнопки , а також виконати спеціальні функції з базою даних.

До спеціальних функцій належать функції обслуговування бази даних. Вони викликаються з вікна вибору проекту за допомогою пункту «Специальные функции» головного меню. Спеціальні функції передбачають виконання таких операцій:

 • переіндексація бази — спроба відновлення працездатності бази даних при можливому її ушкодженні (наприклад, у разі аварійного відключення електроживлення). Переіндексацію можна зробити, вибравши відповідний пункт «Специальные функции» A «Переиндексация» в головному меню;

 • упакування бази — видалення з бази даних слідів службових записів і записів, які більше не використовуються (рекомендується для зменшення обсягу бази даних і звільнення місця на жорсткому диску). Упакування бази даних можна зробити, ви­бравши відповідний пункт «Специальные функции» A «Упаковка базы» в головному меню.


Кнопка  призначена для виклику допомоги.

Пункт «Помощь» у головному меню призначений як для виклику файлу довідки, так і для одержання відомостей про дану версію системи «БЭСТ-Маркетинг».
Пункт «О программе» дає можливість побачити шлях до бази даних (у разі потреби резервного копіювання):


* Ці питання розглянуті у [3]. У темі наводиться опис одного за пакетів, на базі якого виконується ділова гра.

Товар виробничого призначення для продажу організаціям застосовується у вироб­ничих цілях. Обробка виконується тільки для юридичних осіб. Рекомендується вважати товар виробничим, якщо частка збуту фізичним особам становить менше 5 % від загального обсягу.

Споживчий товар призначений для особистого споживання, але може продаватися як організаціям (наприклад, оптовим), так і фізичним особам. Обробка виконується і для юридичних, і для фізичних осіб у частковій відповідності з пропорціями збуту: при обчисленні положення на ринку в цілому завжди враховуються результати, отримані на сегментах ринку фізичних осіб, з вагою не менше 25 %.

Товар змішаного призначення може купуватися і використовуватися як для особистого споживання, так і у виробничих цілях. Обробка виконується для юридичних і для фізичних осіб відповідно до пропорцій збуту.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.