лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Ціноутворення на ринку програмних продуктів


20.1. Особливості ціноутворення програмних продуктів
20.2. Методи визначення ціни на ПЗ
20.3. Порядок розрахунку ціни на ПЗ
20.4. Ліцензування програмних продуктів
20.5. Стратегія фірми щодо встановлення ціни на ПЗ
20.6. Правовий захист програмних продуктів
Зверніть увагу на особливості торгівлі програмними продуктами, унікальність об’єкта купівлі-продажу, якісні переваги порівняно з аналогами, на витрати, що матиме покупець при заміні передбачуваного продукту іншим, ступінь терміновості та гостроту потреби. Якщо ви усвідомите все це, то зможете переконати покупця у необхідності придбати саме ваші програмні продукти. Зауважте, що серед факторів немає витрат на виробництво.
Ви повинні враховувати особливості ПЗ, що впливають на формування цін:

 • Важко заміряти кількісно вартість інформації і вкладених у неї знань, цінність програмного продукту.
 • Тісний зв’язок з конкретною технологією реалізації; непідготовленість користувачів, їх апаратного і програмного середовища.
 • Відсутність навичок у рекламуванні і продажу програмного продукту.
 • Висока початкова ціна продукту і відсутність належного супроводження.
 • Специфічні форми розповсюдження ПЗ (наприклад, ліцензування).
 • Мізерні витрати на тиражування готового продукту порівняно з витратами на його розробку, рекламу і збут, попередній аналіз ринку, інженерне проектування, кодування, тестування програми, усунення знайдених помилок.
 • Можливість варіювати ціною у широкому діапазоні, використовувати upgrade-знижки і знижки при купівлі кількох копій.
 • Існують додаткові способи розповсюдження ПЗ: freeware — вільне розповсюдження програмного продукту; shareware — ва-
  ріант, коли користувач одержує продукт у тимчасове користування, і у разі задоволення використанням у роботі, перераховує розробнику означену суму; Application Service Providers (ASP) — оренда ПЗ.

Ви ознайомились з найбільш поширеними методами встановлення цін на ПЗ:

 • заснований на вивченні попиту;
 • «відчутна вартість»;
 • порівняння з цінами на базове ПЗ;
 • наслідування лідера;
 • витратний метод;
 • встановлення ціни на ПЗ, що ґрунтується на еластичності попиту;
 • встановлення ціни на основі споживчої вартості продукції;
 • встановлення ціни копії програми;
 • встановлення ціни на ПЗ, що базується на цінності (кориснос­ті) продукту.

Зробіть порівняльний аналіз найпопулярніших методів встановлення цін на ПЗ та визначіть доцільність їх використання в умовах різних ринків і для вашої фірми.
Визначення попиту на ПЗ потрібне для встановлення верхньої межі ціни та тиражу ПЗ. Для прогнозування попиту на ПЗ найнадійнішим джерелом є самі покупці. Список потенційних користувачів поповнюється за участю в ярмарках і виставках ПЗ, за рахунок інформації з комерційних БД.
Місткість внутрішнього ринку ПЗ залежить від числа і типу комп’ютерів, поширених у країні, характеру вирішуваних задач, кваліфікації користувачів і т. ін., що неминуче робить приблизною будь-яку оцінку.
Нагадаємо, як встановлюється нижня та верхня границі ціни.
Нижня границя ціни на програмний продукт визначається кількома факторами: витратами на виробництво (при створенні продукту власними зусиллями); упущеною вигодою (при передачі продукту посередникам для подальшого розповсюдження). Крім того, існує можливість перетворення користувача на майбутнього конкурента, а також зростання ризику несанкціонованого копіювання і розповсюдження.
Верхня границя ціни на програмний продукт пов’язана з такими факторами: оцінкою приросту прибутку користувача при застосуванні даного продукту; ціною конкурента; власні витрати на розробку і застосування при залученні фахівців з боку.
Основний принцип ціноутворення полягає в тому, що ціна продукту не може бути вищою за ціну подібного або продукту-замінника. В умовах ринку для інформаційних структур особливий інтерес викликає продажна ціна інформаційних продуктів.
Ринок вимагає урахування в ціні не тільки фактичних витрат на його виробництво, але й його конкурентоспроможності. Ціну нового ПЗ, що має аналоги, пропонується розраховувати за формулою:
Рн = Р0 [(kmn ? lg B / lg Q– 1) lmn + ken · len,
де Рн — розрахункова ціна нового ПЗ;
Р0ціна аналогу;
kmn, lmn, ken, lеп — групові параметричні показники за технічними та економічними параметрами конкурентоспроможності нових ПЗ без урахування цін продажу;
В — частка (за вартістю) ринку базисного товару;
Q — показник, що відображає співвідношення між попитом і пропозицією на розглядуваний товар, а також престиж його фірми.
Усе викладене можна взяти за основу встановлення договірних цін на оригінальні ПЗ у процесі переговорів і в умовах економічної рівноваги сторін.
Цінова дискримінація на ринку ПЗ. Вона природна, оскільки витрати на виробництво однієї копії незначні порівняно з витратами на розробку програми. Крім того, ефект від використання програми у різних покупців буває абсолютно різним. Як врахувати його при встановленні ціни? Як зробити можливою окупність дуже цінної розробки?
Зверніть увагу на те, що цінова дискримінація при продажу послуг інформаційними фірмами полягає в тому, що різні користувачі отримують різні продукти, але всі користувачі споживають одні й ті самі ресурси. Отже, можна говорити про різні ціни на використання систем ПЗ і на послуги із супроводження програм.
Бар’єр входження на ринок ПЗ існує у вигляді витрат на придбання комп’ютерів. Доповнюваність комп’ютерів і ПЗ визначає пряму залежність місткості ринку ПЗ від числа встановлених комп’ютерів: збільшення попиту на ПЗ супроводжується зменшенням ціни копій.
Поява на ринку ПЗ продуктів-замінників не завжди приводить до виникнення конкуренції, оскільки поява нового програмного продукту часто означає появу нового ринку. Витіснення ж поширеного програмного продукту надто складне, оскільки користувач скоріше купить нову версію звичного продукту, ніж абсолют­но новий продукт.
Основною формою продажу ПЗ є ліцензійний договір, тому світовий ринок ПЗ — це ринок ліцензій. Покупці ліцензій — будь-які організації або особи, що використовують ПЗ самі або торгують ними. Продавці ліцензій — фірми або окремі програмісти, що спеціалізуються на розробці ПЗ.
Розрізняють два типи простих ліцензій на використання ПЗ. Перший з них — це ліцензійна угода в класичному варіанті, яка письмово укладається між договірними сторонами, друга — так звані етикеткові ліцензії. Що обов’язково необхідно включати до ліцензійної угоди на поширення ПЗ? Що таке етикеткові ліцензії? Чим вони відрізняються? Які ще форми поширення ПЗ ви знаєте?
Розподіл комерційного ризику між партнерами відіграє важливу роль у призначенні ціни ПЗ: той, хто бере на себе ризик, має право на надприбуток. Залежно від умов договору ним може бути як ліцензіар, так і ліцензіат.
Слід відзначити, що встановити точний розмір ліцензійної винагороди ліцензіару досить важко, бо на нього впливає безліч факторів (див. їх приблизний перелік у [3, рис. 20.1.]). Неможливо розрахувати розмір винагороди за твердою формулою через те, що складно визначити взаємний вплив цих факторів.
Розгляньте світовий досвід ліцензійного продажу ПЗ. Як здійснюється контроль за ліцензіями на програмне забезпечення? Що таке паралельні ліцензії?
Зверніть увагу на особливості розвитку ліцензійного ринку ПЗ в Україні. Що, крім піратства, заважає розвитку ринку легального ПЗ в Україні?
При визначенні ціни найчастіше використовують дві граничні стратегії:

 • перша розрахована на охоплення максимальної кількості можливих користувачів завдяки низькій ціні продукту;
 • друга спрямована на реалізацію продукту найбільш платоспроможним користувачам за відповідно високою ціною.

Що таке безкоштовне програмне забезпечення, пробні та демонстраційні версії програм з обмеженою функціональністю, умовно-безкоштовні (shareware-продукти)? Які вигоди для розробника мають ці способи встановлення цін на ПЗ?
Безкоштовні програми поширюються завдяки Internet. Однак, ставши користувачем такого ПЗ, не треба забувати про обережність, вірусну безпеку, нехтувати якою не можна ніколи.
У зв’язку з чим виникла ідея оренди програмного забезпечення через служби на базі Web? У чому полягають переваги і недоліки оренди програмного забезпечення?
Визнання програм інтелектуальними продуктами припускає оплату, взагалі не пов’язану з витратами праці автора програми. Йдеться не про оплату найманого фахівця, а про дохід творчого працівника. Виникає питання про те, який обсяг прав належить авторові, якщо робота виконана в порядку службового завдання, а який — роботодавцю. Такі обставини вимагають від різних країн упорядкування рішення питання про належність ПЗ наймачу. Правові проблеми ускладнюються ще й тим, що ПЗ має дві складові — матеріальну (носії) і нематеріальну (авторське право), кожна з яких потребує окремого підходу.
Яким чином в Україні здійснюється правовий захист програмних продуктів?
Ситуаційна вправа
Ви створили фірму, яка спеціалізується на розробці, продажу та впровадженні програмного забезпечення, зокрема Internet-додатків. Як вийти на ринок та завоювати стійку позицію на ньому? Які будуть ваші пропозиції?
Дайте відповіді на запитання

  • Які особливості ПЗ впливають на складність формування цін?
  • Який з методів встановлення цін на ПЗ використовує ваша фірма?
  • Яка інформація для вашої фірми є базовою для прогнозування попиту на ПЗ?
  • Від чого залежить місткість вашого внутрішнього рин­ку ПЗ?
  • Які фактори ваша фірма враховує при визначенні ниж­ньої межі ціни на програмний продукт ?
  • Чи використовує ваша фірма ліцензування програмних продуктів?
  • Які ліцензійні угоди на поширення ПЗ застосовує ваша фірма?
  • Як розподіляється ризик при ліцензійній торгівлі програмними продуктами?
  • Які форми платежу застосовує ваша фірма при ліцензійній торгівлі програмними продуктами?
  • Як ваша фірма встановлює вартість ліцензії?
  • Як розвивається ліцензійний ринок ПЗ в Україні?
  • Що заважає розвитку ринку легального ПЗ в Україні?
  • Як ви ставитесь до ідеї оренди програмного забезпечення?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.