лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Ціноутворення на ринку інформаційних послуг


19.1. Особливості ціноутворення на ринку інформаційних послуг
19.2. Ціноутворення на ринку інформаційних ресурсів і послуг
19.3. Ціноутворення на ринку маркетингових послуг
19.4. Особливості ціноутворення на ринку консалтингових послуг
19.5. Ціноутворення на ринку консалтингових послуг
Прийняті правила платного надання інформації відрізняються від законів торгівлі класичними товарами. Продаж інформаційних послуг взагалі зустрів великий опір: з одного боку — споживачів, що звикли до безкоштовних послуг; з іншого — центрів, змушених увести численні зміни в бухгалтерський облік. Крім того, відсутні встановлені законом положення по визначенню платних послуг. Однак ціни на інформаційні послуги в цілому не відповідають дійсним витратам, хоча докладного обліку витрат не ведеться і не беруться до уваги думка споживачів про ціни на послуги та інформаційну продукцію.
Користування інформаційними послугами залежить від економічного стану фірми. Із зростанням фінансової стабільності коло споживачів інформаційних послуг буде розширюватись. Проте критерій використання інформаційних послуг залишається один — прибуток. Тому рівень цін на інформаційні послуги повинен забезпечити максимальний прибуток власнику АБД.
Зважаючи на ринкові позиції, інформаційні служби можуть дотримуватись різних цінових стратегій:

 • якщо частка ринку стабільна, ціни на ІПП встановлюються залежно від витрат на ІПП і співвідношення попиту та пропо-
  зицій;
 • якщо конкурентна боротьба за частку ринку тільки починається, інформаційні служби повинні використовувати конкурентне ціноутворення, орієнтоване на більш низькі ціни;
 • змішана цінова стратегія — орієнтація на витрати (виграє фірма) в поєднанні з орієнтацією на попит (виграє споживач).

Багаторазове використання інформаційної сировини в процесі виробництва дозволяє скоротити собівартість інформаційного продукту, стимулюючи створення баз даних. Для передачі інфор­маційного продукту користувачеві необхідно створити комерційну інформаційно-пошукову систему (ІПС) та ПЗ для інтерактивного пошуку, ведення статистики використання АБД, проведення інших заходів для комерційного розповсюдження інформації.
Інформаційні служби практикують різноманітні види оплат за експлуатацію БД: погодинна оплата, подокументна оплата, абонентська плата, оплата конкретного пошуку, оплата використання обчислювальних потужностей на один пошук, оплата ресурсу БД. Найпоширенішою стає комбінація кількох видів оплат, наприклад погодинної і подокументної.
Загальна ціна інформаційної послуги агрегує всі існуючі тарифи на доступ до певного АБД і відносить їх до одиниці інформації. Вона потрібна для зіставлення цін різних виробників інформації, оскіль­ки в їх прейскурантах може бути різна кількість послуг і форм
оплати. Оптимальне співвідношення між різними видами цін встановлюється з урахуванням мінімізації ризику, вигоди користувачів, кон’юнктури ринку і стадії життєвого циклу інтерактивної послуги.
Для стимулювання попиту на інформаційні послуги на всіх етапах необхідно розробити систему пільг для постійних користувачів АБД.
Вартість маркетингового дослідження залежить від його обсягу. Будь-який клієнт перед тим, як зупинити свій вибір на якомусь з агентств, проводить своєрідний тендер. Тому різниця в ціні на послуги агентств одного класу не може бути значною.
Одна з форм оплати — оплата за відпрацьований час: годину, тиждень, місяць. Погодинна форма оплати застосовується для тих типів завдань, при яких результат більше залежить від клієнта, чим від консультанта. Другий варіант — тверда сума оплати за завершений проект (найкращий для клієнта і важкий для консультанта). Застосовується і змішана форма.
Щоб оцінити витрати і ціну послуг з консультування, важливо точно визначити, за що з них клієнт має платити, а за що ні.
Консультуючі фірми продають час та експертні висновки власних спеціалістів, включаючи «ноу-хау» і технічну допомогу фірми своїм співробітникам. Головний актив фірми — її фахівці, вартість яких дуже висока. Консультуюча фірма може існувати і зростати, коли залучає і зберігає клієнтів, викликає їх інтерес шляхом постачання корисних технічних послуг, що робить маркетинг послуг з консультування виключно професійним і допомагає консалтинговим організаціям не тільки підвищити свій імідж в очах клієнта, але й розширити і збільшити власну технічну компетентність.
Треба звернути увагу на складові оцінки платних послуг: маркетингова складова плати за послуги; нормальний рівень плати за послуги; розцінки, що призначаються конкурентами; плата за послуги для різних ринкових сегментів; плата при просуванні; плата з урахуванням дотацій; розцінки, визначені клієнтами; відповідність між платою за послуги та іміджем консультанта.
Основні способи встановлення розцінок на консалтингові послуги: плата за одиницю часу; тверда (паушальна) плата; оплата залежно від результату. Які вони мають переваги та недоліки?
Ситуаційна вправа
Ваша фірма буде спеціалізуватись на продажу інформації про будівельні матеріали, що продаються на території країни. Які ваші пропозиції відносно того, що треба зробити для виходу на інформаційний ринок та подальшого завоювання стійкої позиції на ньому?
Дайте відповіді на запитання

  • Основні джерела фінансування інформаційних служб.
  • Що належить до витрат на створення і підтримку АБД при визначенні собівартості інформаційного продукту?
  • Чи користується ваша фірма інформаційними послугами?
  • Які інформаційні послуги надає ваша фірма?
  • Якими АБД користується ваша фірма для створення інформаційних продуктів?
  • У чому полягає сутність орендної та розподільчої схем розрахунків між виробниками БД, інтерактивними службами і користувачами комерційних АБД?
  • Якими видами оплати за експлуатацію БД ви корис-
   туєтесь?
  • У чому полягає сутність складових оцінки платних послуг?
  • Які є основні способи встановлення розцінок на консал­тингові послуги, які вони мають переваги та недоліки?
  • Якими видами оплати за експлуатацію БД користується ваша фірма?
  • Хто є споживачами вашої інформаційної продукції та послуг?
  • Як ваша фірма визначає ціни на маркетингові послуги?
  • Хто є споживачами маркетингових послуг вашої фірми?
  • Хто є вашими конкурентами на ринку маркетингових послуг?
  • Якої цінової стратегії дотримується ваша фірма?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.