лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Особливості конкурентної боротьби на інформаційному ринку


17.1. Передумови побудови бізнес-моделей конкурентоспроможності фірми
17.2. Класифікація конкуренції
17.3. Фактори успіху на інформаційному ринку
17.4. Параметри конкурентоспроможності
17.5. Розрахунок параметрів конкурентоспроможності
17.6. Вибір конкурентної стратегії фірми
Ринкова економіка передбачає існування суб’єкта бізнесу
в конкурентному середовищі. Визначення цілі та вибір стратегії розвитку будь-якої фірми тісно пов’язані з визначенням
її цільового конкурентного положення і стратегії його досяг-
нення.
Згадайте характеристики ринків з різними видами конкуренції: ринок вільної конкуренції, монополістичної конкуренції, олігополії (олігопсонії), монопсонії (чистої монополії).
Пригадайте, які фактори використовуються для оцінки стратегії основних конкурентів. Для успішної діяльності інформаційної структури в умовах ринку необхідно встановити конкурентоспроможність запропонованих споживачеві інформаційних продуктів. Яким чином це можна зробити?
Конкурентоспроможність характеризується групами параметрів — технічних (класифікаційних, конструктивних), норматив­них, економічних, організаційних.
Необхідно звернути увагу на такі моменти:

 • є параметри постійні для конкретного інформаційного продукту, а є параметри, що залежать від сегмента ринку;
 • кожний параметр має своє абсолютне і відносне значен-
  ня, що характеризує ступінь повного задоволення потреби конкретного споживача. Відносний показник залежить від сегмента
  ринку;
 • кожний параметр має свою вагу для споживачів різних сегментів ринку;
 • по кожній групі параметрів можна розрахувати груповий узагальнений показник продуктів.

Проте порівнювати абсолютні значення параметрів конкурентоспроможності інформаційного продукту з конкуруючими буде методологічно невірним, оскільки при цьому не враховується ступінь задоволення потреб споживача і вага параметра для нього. Необхідно звернути увагу на те, що для різних груп споживачів вага параметрів буде різною.
Нехай Рі — абсолютне значення і-го одиничного параметра конкурентоспроможності;  — значення цього параметра при 100 % задоволенні потреби споживача у певній якості інформаційного продукту. Тоді — відносне значення /-го параметра (показник параметра):
,
де показує ступінь задоволення i-ї потреби.
Позначимо через аij вагу i-го параметра для споживачів j-го сегмента ринку. По кожній j-й групі параметрів (тобто параметрів, суттєвих для j-го сегмента) можна розрахувати узагальнений груповий відносний показник І/, що характеризує ступінь задоволення сукупної потреби по кожній j-й групі параметрів:
.
Підсумовування проводиться по всіх i, що належать до j-ї групи (сегмента).
Показник Кj — конкурентоспроможності продукту по j-й групі параметрів першої інформаційної структури до конкуруючого продукту другої буде визначено як:
.
Визначення об’єктивного вагового коефіцієнта afj для і-гопараметра дуже важливий момент. Для цього можна використати метод експертних оцінок. Кожний експерт визначає головні властивості інформаційного продукту, що мають першочергове значення для споживача j-їгрупи або сегмента. По цих списках кожній з властивостей присвоюється певна вага.
Окрім цього, можна застосувати бальну систему при оцінці конкурентоспроможності продуктів. Після визначення переліку головних параметрів конкурентоспроможності визначають «ідеальні» значення цих параметрів для «ідеального» (базового) інформаційного продукту і виставляють йому максимальне число балів. Після цього експерти, порівнюючи кожний продукт даного класу з «ідеальним», визначають його бали. В результаті одержують інтегральний показник конкурентоспроможності для кожного продукту.
Для визначення конкурентоспроможності інформаційного продукту доцільно також застосовувати опитування реальних і потенційних споживачів, що дасть реальне уявлення про місце продукту на інформаційному ринку.
Загальний алгоритм оцінки рівня конкурентоспроможності інформаційних продуктів представлено на рис. 3 [3].
Кожний з блоків цього алгоритму виступає самостійним етапом, а отже, самостійною задачею. Розглянемо перший етап і для нього зробимо постановку задачі.


Рис. 3. Алгоритм оцінки рівня конкурентоспроможності
інформаційних продуктів
Постановка задачі «Дослідження інформаційного ринку».
1. Ситуація, що визначає конкурентний стан на ринку:

 • Яказагальна ситуація на ринку фірми?
 • На якій стадії розвитку перебуває цей ринок (формування, становлення, рост, зрілість, згортання, проміжній)?
 • Якої конкурентної стратегії дотримується фірма при наповненні свого ринку (повне насичення ринку, концентрація на послугах, спеціалізація ринку)?

2. Аналіз діяльності конкурентів:

 • Як багато конкурентів на основному для вас ринку?
 • Які фірми є вашими основними конкурентами?
 • Які частки на ринку мають три найбільші фірми?
 • У чому полягає особлива вигода пропозицій ваших конкурентів для клієнтів?
 • У чому полягає головна слабкість ваших основних конкурентів?
 • Які межі можливостей в існуючих і потенційних конку-
  рентів?
 • У чому полягають особливості діяльності конкурентів у теперішній час і в найближчому майбутньому?
 • Сильні й слабкі сторони існуючих і потенційних суперників.

3. Аналіз діяльності основного конкурента:

 • Які цілі має ваш основний конкурент?
 • Який асортимент продуктів і послуг він пропонує?
 • Основні ринки конкурента.
 • Основні сегменти.
 • Цільові групи (клієнтура).
 • Кількість співробітників.
 • Витрати на утримування персоналу.
 • Консультанти та експерти.
 • Організаційна структура і система управління.
 • Цілі стратегії (у минулому, теперішньому часі, майбутньому).
 • Сильні й слабкі сторони (стосовно кваліфікації персоналу, фінансової частини, маркетингу, сервісу).
 • В яких цільових груп конкурент має успіх?
 • Якою діяльністю не варто займатися, оскільки конкурент чинить найбільший опір?
 • Вартість продуктів або послуг конкурента порівняно з вашими.
 • Як реагує конкурент на пропозицію нової послуги, зміни існуючих послуг, зміни в сервісі, рекламні заходи?
 • Які пільги встановлює конкурент для своїх клієнтів (безкоштовний сервіс, знижки, навчання, консультування тощо)?
 • З яких причин клієнти віддають перевагу вашому конкуренту?
 • Яких важливих клієнтів останнім часом втратила фірма на користь вашого конкурента?
 • Яких клієнтів ви зуміли «перехопити» у конкурентів і
  чому?
 • Скільки співробітників зайняті в сфері маркетингу, реклами, PR у конкуруючій фірмі?
 • Як рекламує себе суперник (засоби реклами, PR, які рекламні агентства залучає, які послуги рекламує і т. д.)?

Зрозуміло, що не завжди можна знайти відповіді на всі ці запитання, але відповівши на більшість з них, можна дійти висновку, що конкурент є:

  • лідером на ринку;
  • важливим суперником (частка ринку перевищує 15 %);
  • одним з багатьох;
  • не має великого значення;
  • консервативним, неактивним;
  • агресивним, що оперативно реагує на зміни;
  • кого з перспективних співробітників конкурента можна завербувати;
  • з ким із колишніх співробітників конкурента варто поговорити.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.