лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Дослідження ринку праці в інформаційній галузі


16.1. Інформатизація економіки і проблеми пошуку
IT-
персоналу
16.2. Ринок праці програмістів
16.3. Проблеми навчання фахівців
16.4. Оцінка праці IT-спеціалістів
Інформатизація економіки не відбувається однаково в різних сферах діяльності, у різних країнах, отже потреби в IT-спеціалістах, значення їхнього внеску у розвиток галузі, вимоги до них відрізняються і галузево, і регіонально. Однак можна виокремити спільні вимоги до IT-спеціалістів відповідно до секторів економіки (будівництво, послуги, торгівля, транспорт, енергетика, вироб­ництво, телекомунікація, фінанси, медицина, державні структури, інформаційна галузь).
На ринку праці в інформаційній галузі присутні такі суб’єкти:

 • IT-спеціалісти, що шукають роботу;
 • фірми всіх згаданих галузей, що шукають ІТ-фахівців;
 • посередники-агентства з працевлаштування, клієнтами яких є спеціалісти;
 • агентства по підбору персоналу (кадрові або рекрутингові), клієнтами яких є фірми.

IT-компанії мають ще проблему: їм потрібні не тільки IT-спе­ціалісти, але й маркетологи, обізнані у специфіці маркетингу інформаційних продуктів і послуг. Тому, розглядаючи проблеми ринку праці в інформаційній галузі, необхідно розглянути і його сегмент IT-маркетологів.
Аналізуючи ринок праці програмістів, необхідно розглянути його докладніше, оскільки він дуже специфічний: фахівців даної професії завжди дефіцит. Прогнозована потреба у програмістах на найближчі роки у США перевищує 1 млн. Нагадаємо, що в Україні зараз налічують 70—80 тис. програмістів, причому серед них — фахівці вищого класу.
Зверніть увагу на розвиток нового напряму ринку праці програмістів — офшорне програмування. Потенціал цього ринку постійно зростає, оскільки кваліфікованих спеціалістів не вистачає, а потреба в них збільшується. Якщо не залучити програмістів з інших країн, то єдиний спосіб вирішити кадрову проблему в індустрії програмування, — це виконувати проекти на ринку офшорного програмування. Наскільки гідне місце посяде Україна при такому міжнародному розподілі праці, залежить від представ­ників українського бізнесу та уваги держави до цієї проблеми.
При цьому належної уваги потребує викладання комп’ютер­них наук, що майже не відрізняється в різних країнах. Зовсім інші проблеми постають при викладанні маркетингових дисциплін, хоча читають їх у вузах України порівняно недавно (8—10 років). Проте основні проблеми, труднощі та успіхи вже чітко виокремилися. «Західний» маркетинг у нас виявляється неефективним, неадаптованим до національних особливостей, і це неможливо ігнорувати.
Міждисциплінарна інтеграція. Якщо характеризувати маркетолога, як професіонала то слід згадати: математика, статистика, соціолога, психолога, демографа, політолога, географа, юриста, лінгвіста. Однак типова програма підготовки спеціалістів з маркетингу не передбачає необхідної фундаментальної підготовки по багатьох дисциплінах, що робить навчання фахівців неповним. Тому потрібна міждисциплінарна інтеграція в освітніх технологіях координація викладання іноземних мов, маркетингових і правових дисциплін.
Перспективи розвитку підготовки фахівців з маркетингу — тільки через підготовку висококваліфікованих кадрів, розвиток науки, створення методичної бази та участь викладачів і студентів у практичній роботі на замовлення фірм.
Розгляньте, які особливості нормування, стимулювання і оплати праці існують в інформаційній галузі (технічне обслуговування, програмування, маркетингові дослідження тощо).
Ситуаційна вправа
Ваша фірма надає маркетингові та консалтингові послуги. Як вона вирішує зараз і у подальшому проблему підбору спеціалістів для виконання певних замовлень і завдань? Дайте свої пропозиції щодо вдосконалення діяль­ності фірми та підвищення її ефективності.
Дайте відповіді на запитання

  • Які спільні вимоги до IT-спеціалістів у різних галузях економіки?
  • Як ваша фірма вирішує проблему підбору спеціалістів?
  • Яка ситуація на українському ринку праці IT-спе­ціалістів, маркетологів, консультантів, офшорного програмування?
  • Як ваша фірма ставиться до проблеми сертифікації програмістів та інших ІТ-спеціалістів?
  • Яким чином на вашій фірмі організовано нормування, стимулювання та оплата праці?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.