лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Дослідження ринку маркетингових І консалтингових послуг


15.1. Сектор маркетингових послуг
15.2. Сектор консалтингових послуг
15.3. ІТ-консалтинг
15.4. Сектор освітніх послуг
Вітчизняний ринок маркетингових послуг цілком відображає процеси, що відбуваються в економіці країни. Зверніть увагу на розвиток бізнесу у сфері маркетингових досліджень в Україні, на ті труднощі, з якими зустрічаються  дослідницькі організації,  хто є їх основними клієнтами, як їх можна класифікувати, як охарактеризувати поведінку закордонних маркетологів на українському ринку, які відносини між ними та українськими рекламно-інформаційними агентствами.
Ситуація на ринку маркетингових послуг сьогодні нестабільна і непередбачувана, визначити його ємність однозначно неможливо. Оцінки самих маркетологів щодо неї дуже суб’єктивні і коливаються від 5 до 25 % обсягу ринку реклами. Більшість операторів цього ринку схильні оцінювати його в 10—15 % обсягу ринку рек­ламних послуг, який становить приблизно $ 160 млн. Тим не менш розвиток маркетингу в Україні зазнає сьогодні небувалого підйому. Цьому сприяє створена у 1996 р. Українська асоціація маркетингу (УAM).
Бізнес-консалтинг як самостійний напрям підприємницької діяльності зумовлений тим, що розподіл праці досяг такого рівня, коли управління організацією перетворилося на окрему професію. Найпопулярніший напрям консалтингу — реінжиніринг.
Бізнес-консалтинг забезпечує клієнта спеціалізованим досвідом, змістом, поведінкою, професійними навичками або іншими ресурсами, які допоможуть йому в оптимізації фінансово-економічного стану підприємства (організації, установи) в рамках чинної нормативно-законодавчої бази.
Існує чотири характеристики консалтингової структури: знання та інформація, досвід персоналу, незалежність, об’єктивність. Зрозуміло, що повної незалежності та об’єктивності бути не може. Але необхідні спеціалісти, не залежні від власника або менеджера, щоб мати можливість надавати об’єктивні рекомендації, тобто професійні консультанти.
Щоб послуги консультанта були ефективними, клієнт повинен:

 • активно брати участь у роботі — аналіз проблем проводити за активної участі співробітників фірми, кількість яких повин­на перевищувати кількість консультантів;
 • навчатись — переймати знання і навички консультанта;
 • задіяти своїх співробітників — приступивши до здійснення проекту, треба залучити якнайбільше співробітників, що забезпечить необоротність проекту;
 • створити сприятливий режим —якщо методика передана співробітникам фірми, вони зможуть самостійно поширити дію проекту на інші підрозділи компанії.

За сучасних умов динамічно розвивається ринок комплексних інтегрованих систем автоматизації підприємств і установ. З усіх напрямів бізнес-консалтингу виокремився ІТ-консалтинг, оскільки роль професійних консультантів саме у сфері інформаційних технологій дуже підвищується.
Багатосторонні проекти у галузі інформаційних технологій вимагають участі різних фірм-постачальників: постачальника програми, системного інтегратора і консультанта. Тому деякі компанії—інтегратори систем купують консалтингові фірми з метою надання всього спектра послуг: від стратегічного аналізу до повного впровадження проекту. Крім того, консультант з інформаційних технологій є комплексним спеціалістом, який акумулює та комбінує знання як у своїй сфері, так і у галузі управління взагалі, здатний досліджувати систему організації, виявляти в ній слабкі місця, оптимізувати та реструктурувати її на основі нових інформаційних технологій.
Освіта як платна послуга сформувалася одночасно з масовим поширенням комп’ютерів у державних і комерційних організаціях. Першими з’явилися фірми, що пропонували скорочені курси операторів ПЕОМ. Як правило, виникає необхідність у трьох типах послуг:

 • навчання комп’ютерної грамотності;
 • навчання роботі з конкретним програмним продуктом;
 • консультації з якихось конкретних проблем.

Оскільки програмне забезпечення постійно оновлюється і далеко не всі здатні самостійно його освоїти, компанії змушені погодитися з необхідністю навчання співробітників у спеціалізованих фірмах.
Ситуаційна вправа
Ви створили фірму для надання маркетингових і кон­салтингових послуг. Проаналізуйте можливості вашого персоналу та запрошених сторонніх фахівців. Дайте пропозиції щодо організації діяльності фірми.
Дайте відповіді на запитання

  • Чому ви вирішили займатись маркетинговими послугами?
  • З якою метою і ким був розроблений Міжнародний Кодекс Проведення Маркетингових і Соціальних Досліджень?
  • Чи буде ваша фірма дотримуватись кодексу?
  • Як розвивається маркетинговий бізнес в Україні?
  • Як розподіляються клієнти між дослідницькими організація­ми різних рівнів?
  • Українська асоціація маркетингу (УAM): мета, функції, етичний кодекс.
  • Які маркетингові послуги надаватиме ваша фірма?
  • У чому полягає бізнес-консалтинг?
  • Чому ви вирішили займатись консалтинговими послугами?
  • Якими засобами маркетингу при консультуванні ви будете користуватись?
  • Чи зможете зберегти незалежність консультанта?
  • Як ви організуєте консультаційну роботу?
  • Хто буде вашими клієнтами: малі фірми, великі підприємства?
  • Яким у вас буде тандем «клієнта і консультанта»?
  • Чи будете ви дотримуватись основних принципів успішного маркетингу консалтингових послуг?
  • Структура та розвиток консалтингу в Україні. Яке міс­це вашої фірми у цій структурі?
  • Яким видом консультаційної діяльності у сфері інфор­матизації займається ваша фірма?
  • Яким ви бачите розвиток ІТ-консалтингу в Україні?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.