лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Дослідження ринку програмних засобів


12.1. Особливості ринку програмних засобів (ПЗ)
12.2. Класифікація програмних продуктів
12.3. Сегментація ринку ПЗ
12.4. Позиціонування на ринку ПЗ
12.5. Світовий ринок ПЗ
12.6. Ринок ПЗ в Україні
Для країн з перехідною економікою характерне прагнення багатьох підприємців працювати з різними товарами на будь-яких ринках. Це повною мірою стосується і ринку програмних засобів. Зверніть увагу на особливості визначення ємності та насиченості ринку ПЗ, на можливість присутності ПЗ на ринку на будь-якій стадії їх життєвого циклу.
Згадайте визначення та перелічіть програмні засоби з тих груп, з якими ви знайомі. До якої групи належать програмні продукти, котрі ваша фірма виробляє, продає, обслуговує?
Номенклатура ринку програмних продуктів увесь час поповнюється новими або поновлюваними програмними продуктами, новими групами програмних продуктів, що забезпечують принципово нові технології обробки інформації (насамперед з Internet). Пригадайте, які ПЗ з’явились на світовому та українському ринках, які є конкурентами ваших програмних продуктів.
В інформаційних технологіях нещодавно стала використовуватись нова перспективна послуга — оренда програмного забезпечення через служби Web. Обґрунтуйте свій погляд на це нововведення.
Метою сегментації ринку ПЗ є виявлення таких споживачів, які висувають суттєво різні вимоги до даного виду товару або послуги (особливості функціонального використання ПЗ, економічні можливості споживача тощо). їх сукупність і складатиме різні сегменти ринку. Ринок характеризується особливим видом товару, а сегмент — модифікаціями товару всередині даного виду. Сегментація дозволяє ефективно конкурувати на будь-якому рин­ку за рахунок переходу фірми на сегмент ринку (нішу), раніше ніким не освоєний. Одними з перших на сегментацію ринку звер­нули увагу продавці персональних ЕОМ і програмних продуктів, які опинились в умовах затоварювання ринку.
Сегментація — безперервний процес, зумовлений динамікою характеристик споживачів даного товару і діями конкурентів, загальними обставинами на ринку.
Керуючись показниками ємності й прибутковості сегменту ринку (ймовірне число споживачів, реалістична ціна), обирають цільовий сегмент. При цьому враховується конкурентна обстановка в сегменті, доступність каналів збуту, ефективність товароруху рекламні можливості і можливості сервісу в сегменті; залежність сегмента від обмежених товарів і послуг, технологічні труднощі роботи в сегменті, а також прогнозований попит на нові ІПП.
Треба звернути увагу на основні тенденції розвитку світового ринку ПЗ, цінову конкуренцію серед його виробників, стратегію доставки продукту користувачеві та подальше його супроводження, питання багаторазового використання програм­них розробок, постійні зміни структури ринку за рахунок
об’єднання компаній і переходів компаній від одних власників до інших.
Аналітики прогнозують такі тенденції:

 • забезпечення людини інформацією у будь-який момент, у будь-якому місці за допомогою Internet;
 • перехід на нову стратегію «програма як послуга»;
 • створення мережі технопарків, що дозволить українському програмуванню вийти на світовий рівень виробництва програмних продуктів;
 • ділові операції в Internet визначатимуть бізнес-модель Всесвітньої мережі;
 • популярності дістануть інтелектуальні телевізори, які включатиме та підтримуватиме комп’ютер;
 • мережеві помічники, які виглядають і діють подібно до наручного годинника, забезпечуватимуть доступ до потужних обчислювальних засобів;
 • починається розквіт засобів розпізнавання усної мови;
 • працюватиме сервер, підключений до Internet, який виконуватиме автоматизований переклад текстів з однієї мови на іншу, що у поєднанні з Internet-телефонією перетворить світ на єдину глобальну співдружність;
 • поява комп’ютера із вмонтованими засобами візуальної обробки може призвести до революції в освіті.

Займаючись розробкою програмного забезпечення, треба пам’ятати, що на українському ринку програмних продуктів можна знайти весь спектр ПЗ, перелічений у класифікації. Ринок ПЗ в Україні характеризується таким чином: 90 % — ПЗ західних фірм, 10 % — українські розробки.
На вітчизняному ринку присутні понад 200 фірм, які так чи інакше пов’язані з виробництвом програмних продуктів. Кількість працюючих у цих фірмах — від кількох осіб до кількох десятків. Приблизний процентний розподіл фірм за кількістю програмістів представлений [3, табл. 12.3].
Більше половини цих компаній займаються дистрибуцією програмних продуктів іноземних виробників. Розподіл найбільших фірм за напрямками діяльності на ринку ПЗ представлено у [3, табл. 12.4].
На внутрішньому ринку перспективним є створення різноманітних редакторів, драйверів і перекладачів, враховуючи вимоги до діловодства, поява інформаційних ресурсів різними мовами, збільшення прямих економічних зв’язків із зарубіжжям.
Чому на ваш погляд, найбільш перспективним напрямом є спільні розробки (особливо з Росією) інформаційних технологій у галузі телекомунікацій?
Зверніть увагу на використання офшорного бізнесу у програмуванні в Україні та інших країнах.
Дуже важливо для подальшого нормального розвитку ринку ПЗ мати засоби захисту програмних продуктів і програмістів. Механізм контролю за додержанням авторських прав розробників, що ефектив­но діє в інших країнах, особливо США, практично відсутній в
Україні. Нелегально розповсюджується майже 95 % загальної кількос­ті застосовуваного ПЗ. У зв’язку з цим постає питання про включення до ПЗ модулів захисту від несанкціонованого розповсюдження.
Ситуаційна вправа
Ви створили фірму, яка спеціалізується на розробці, продажу та впровадженні програмного забезпечення, зокрема Internet-додатків. Як вийти на ринок і завоювати стійку позицію на ньому? Якими будуть ваші пропозиції?
Дайте відповіді на запитання

  • Які особливості визначення ємності ринку ПЗ?
  • Які особливості насичення ринку ПЗ?
  • Окресліть чотири стадії економічного механізму присут­ності ПЗ на ринку.
  • Яка сегментація ринку ПЗ?
  • За якими ознаками ваша фірма здійснює вибір цільового сегмента ринку ПЗ?
  • Які найбільші світові компанії-виробники ПЗ присутні на вашому ринку?
  • Які прогнози щодо розвитку інформаційних технологій у світі?
  • Створення яких ПЗ є найперспективнішим на внутрішньому ринку?
  • Що заважає розвитку української індустрії ПЗ?
  • Які вади, притаманні інформаційним галузям усіх країн однаково, можуть завдати непоправної шкоди інформаційній індустрії в цілому?
  • Чи могли б ви зайнятись офшорним бізнесом у програмуванні?
  • Яким чином ви захищаєте розробника ПЗ?
  • Як ви захищаєтесь від вірусів?
  • Якими антивірусними пакетами ви користуєтесь?
  • Чи даєте корисні поради покупцям програм?
  • Які програми ви підбираєте для початківців бізнесу?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.