лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Дослідження ринку апаратних засобів


11.1. Тенденції розвитку комп’ютерної індустрії в Україні
11.2. Класифікація апаратних засобів
11.3. Світовий ринок персональних комп’ютерів
11.4. Ринок апаратних засобів в Україні
Враховуючи, що інформаційні технології мають суттєвий вплив на економіку розвинутих країн, уповільнення темпів його зростання у 1999 р. примусили аналітиків засумніватись щодо його прибутковості. Закономірне подальше зниження рентабельності в комп’ютерній індустрії супроводжується збільшенням вартості робочого часу, найдорожчим товаром стають послуги, ринок яких розвивається швидше за інші. Персональний комп’ютер (ПК) поступово стає додатком до Internet-послуг. Цей момент обов’язково необхідно враховувати, якщо ваша фірма розраховує на довгострокове існування.
Купівля комп’ютера не відрізняється від придбання інших товарів. Комп’ютер, підключений до Internet, вже не можна назвати персональним, оскільки разом з іншими пристроями, з’єднаними з Internet, він утворює єдине обчислювальне середовище, перетворившись на один з його сегментів, який залишається під персональним контролем.
Розгляньте запропоновану у [3, c. 215] загальну класифікацію апаратних засобів. Порівняйте з переліком апаратних засобів на вашому ринку і вашими продуктами. З’ясуйте, за якими критеріями здійснюють вибір апаратних засобів покупці вашого ринку.
При оцінці апаратних засобів використовуються показники, об’єднані в такі групи:

 • надійність;
 • загальна якість;
 • наявність прикладних програм;
 • сумісність з наявним програмним забезпеченням;
 • апаратна сумісність з використовуваними комп’ютерами;
 • простота застосування.

Для кожної групи показників розраховується максимальне значення критерію.
Серед усіх комп’ютерів умовно виокремлюють такі класи: суперкомп’ютери, мейнфрейми, мінікомп’ютери, RISC-станції, пер­сональні IBM-сумісні комп’ютери, Apple Macintosh-сумісні
комп’ютери, портативні та індустріальні комп’ютери.
Мережеве обладнання, необхідне для підключення багатокористувацьких систем, ПЕОМ або робочих станцій до локальних мереж, включає:

 • інтерфейси локальних обчислювальних мереж (ЛОМ);
 • інтелектуальні концентратори ЛОМ;
 • термінальні сервери;
 • міжмережеве обладнання;
 • іншу апаратуру передачі даних (модеми, мультиплексори, засоби комутації пакетів, цифрові перемикачі, комунікаційні процесори, групові контролери, розширювачі каналів та ін.).

Співвідношення ціна/продуктивність є одним з актуальних при купівлі або модернізації комп’ютера. Проаналізувавши ціни і швидкодію сучасних процесорів, можна визначити оптимальні варіанти для різних категорій користувачів.
У ланцюжку «виробник—дистриб’ютор—дилер—оптова (роз­дрібна) торгівля» кожна ланка повинна оперативно вирішувати свої завдання, захистити себе від падіння цін.
Зараз спостерігається тенденція здешевлення комп’ютерів. З’явилася і реалізується на Заході ідея «безкоштовних» комп’ю­терів, FreePC. ПК і супутній їм продаж послуг фактично помінялися місцями. З іншого боку, «безкоштовний» комп’ютер насправді продається в розстрочку разом з послугами, що мають високу рентабельність для їх виробника.
Ситуаційна вправа
Ваша фірма спеціалізується на складанні та продажу комп’ютерної техніки. Прибутки вашої фірми почали падати. Які ваші пропозиції щодо поліпшення становища фірми?
Дайте відповіді на запитання

  • До якого класу належать ваші апаратні засоби?
  • Як ваша фірма реагує на тенденції здешевлення та безкоштовності комп’ютерів?
  • Чи змінилась структура ринку апаратних засобів останнім часом?
  • Чи змінились законодавчі основи на вашому ринку?
  • Чи не змінилася політика держави у сфері інформатизації?
  • Чи з’явились нові конкуренти на вашому ринку?
  • Які послуги надає ваша фірма своїм покупцям?
  • Які послуги можна ще надавати покупцям для збільшення їх зацікавленості та привертання уваги нових споживачів?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.