лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Розподільна та рекламно-збутова політика інформаційної фірми


9.1. Особливості розподільної політики на інформаційному ринку
9.2. Особливості просування інформаційних товарів на ринок
9.3. Розподільна та збутова діяльність на інформаційному ринку Європи
9.4. Розподільна та рекламно-збутова діяльність в інформаційній галузі України
Треба звернути особливу увагу на те, що поширення кінцевого продукту інформаційного виробництва має суттєві відмінності від розповсюдження інших товарів.
Інституційний аналіз інформаційного ринку продавців визначає його суб’єктів: виробників, дистриб’ютерів, дилерів, брокерів, роздрібних продавців, структуру каналів розповсюдження інформаційних товарів і послуг. Реалізація кожної з їхніх функцій потребує певних ресурсів і може виконуватись різними членами каналу.
Одним з важливих практичних питань є питання оптимальної кількості дилерів, що залежить від типу інформаційного товару. Потрібно звернути особливу увагу на імідж інформаційної фірми, який треба постійно підтримувати, поліпшувати; на рекламу самої фірми та її продукції; зв’язок реклами та життєвого циклу інформаційного продукту.
Необхідно зробити все, щоб імідж фірми не став негативним для потенційного клієнта. Для створення і підтримки позитивного іміджу необхідно використовувати всі канали та механізми [6]:

 • реклама;
 • візитівки;
 • пряма поштова розсилка;
 • співробітники;
 • виставки;
 • фірмовий бланк;
 • рекламні матеріали;
 • упаковка;
 • індивідуальний продаж;
 • формування громадської думки;
 • зв’язки з громадськістю;
 • просування товару на ринок;
 • вивіски;
 • вітрини магазинів;
 • телефонні довідники;
 • вантажівки та інші автомобілі;
 • чутки.

Опишіть своє бачення вашої фірми і як ви б хотіли, щоб інші її сприймали. Перевірте, чи опис призначення вашої фірми відповідає тому іміджу, який ви формуєте. Назва фірми, її логотип, головне гасло, колір і написи на фірмових бланках, візитівки, вигляд, поведінка і стиль одягу персоналу, оформлення приміщень, вітрин і вивісок тощо — все це повинно створювати однаковий імідж вашої фірми. Зробіть короткі відповіді на кожний пункт списку і з’ясуйте, чи всі вони працюють в одному напряму — на створення іміджу фірми.
Треба зауважити, що в інформаційній галузі існує практика випуску на ринок спрощених пілотних або демо-версій для попереднього ознайомлення споживачів, пробне безкоштовне користування протягом певного часу з наступною купівлею.
Для досягнення дійовості реклами інформаційного продукту/послуги одного рекламного контакту недостатньо, оскільки рекламної інформації замало для ідентифікації продавців і визначення всіх функціональних можливостей і переваг. Підвищити дійовість рекламної інформації можна за рахунок збільшення кількості контактів з одним рекламним засобом або збільшення кількості різних рекламних засобів.
Важливо, щоб модель розробки та просування товару
на ринок мала зворотний зв’язок. Кон’юнктура ринку змінюється, з’являються нові конкуренти, змінюється стратегія старих, потреби користувачів зазнають змін та ін. Тому служ-
ба маркетингу повинна, відслідковуючи зміни, вносити корективи в маркетингову стратегію, вживати певних тактичних за-
ходів.
Ситуаційна вправа
Ваша нова фірма спеціалізується на WEB-дизайні. Які ваші пропозиції щодо виходу на інформаційний ринок?
Дайте відповіді на запитання

 • Які функції каналу збуту інформаційних продуктів ви знаєте?
 • За якими показниками ви обрали канали збуту?
 • Яку організаційну форму каналів або маркетингових систем розподілу (традиційну, вертикальну, горизонтальну, багатоканальну) ви обрали для фірми?
 • Які заходи необхідні для підвищення ефективності каналу розподілу ваших інформаційних продуктів?
 • Чи існує конфлікт каналів на інформаційному ринку для вашої продукції?
 • Які засоби та прийоми маркетингових комунікацій ви використовуєте?
 • Які заходи зі стимулювання збуту і реклами ви використовуєте?
 • Який метод планування бюджету рекламної кампанії ви використовуєте?
 • Які рекламні засоби та їх носії ви обрали?
 • Яке просторове та кількісне охоплення цільової групи ви передбачаєте?
 • Чи дотримуєтесь ви загальноприйнятої етики рекламування?
 • Які засоби стимулювання збуту інформаційних товарів ви використовуєте?
 • Яке стимулювання попиту на інформаційний товар, послугу (пропаганда та її засоби) ви здійснюєте?
 • Чи використовує ваша фірма персональний продаж інформаційних товарів?
 • Чи бере ваша фірма участь у виставках, чи робила презентації?

ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ інформаційнОГО ринку


10.1. Інформаційна індустрія та інформаційний ринок
10.2. Сегментація ринку інформаційних продуктів і послуг (ІПП)
10.3. Український ринок ІПП та основні фактори, що на нього впливають
Сектор інформації є одним із п’яти макросекторів світового ринку. Він складається з секторів по виробництву ЕОМ, електрон­них компонентів, комунікаційної техніки, ПЗ, сервісного обслуговування тощо, які разом утворюють інформаційну (комп’ютер­ну) промисловість або індустрію.
Формування інформаційного ринку відбувається водночас з розвитком інформаційної індустрії. Дослідження ринку завершується розробкою прогнозу його розвитку. Для отримання первинної інформації про ринок використовуються групове глибинне інтерв’ю, групові опитування та обстеження, індивідуальні інтерв’ю, телефонні інтерв’ю, анкетування, панельне обстеження та опитування з метою вивчення закономірності поведінки покупців.
Для обробки результатів обстеження ринку використовуються статистичні методи та експертні оцінки.
Згадайте основні фактори, які позитивно впливають на ринок ІПП й економіку підприємств, що використовують обчислювальну техніку і програмне забезпечення. Назвіть фактори, які негативно впливають на український ринок ІПП.
Вітчизняна і зарубіжна практика свідчить, що стабільна ефективна діяльність підприємства здійснюється тільки за умов поступового переходу до ринкових відносин, закріплених законодавством. Засоби управління, як і форми власності, повинні транс­формуватися поступово.
Ситуаційна вправа
Ви вирішили створити фірму, яка спеціалізуватиметься на розробці, продажу та впровадженні програм­ного забезпечення. Для отримання інвестицій необ-
хідно розробити бізнес-план, а отже, провести аналіз усіх секторів ринку програмного забезпечення, вибрати той, продукти якого на даний момент користуються найбільшим попитом, провести сегментацію цього рин­ку та здійснити всі інші кроки для обґрунтування своїх маркетингових рішень і стратегії виходу фірми на ринок програмних продуктів. Якими будуть ваші дії?
Дайте відповіді на запитання

  • Які інформаційні ринки існують?
  • Зробіть продуктовий аналіз інформаційного ринку, на який виходить ваша фірма.
  • Зробіть інституційний аналіз вашого інформаційного ринку.
  • Які види маркетингових досліджень ринку ви використовуєте?
  • Проведіть сегментацію вашого ринку ІПП.
  • Як використовуються п’ять принципів сегментації рин­ку ІПП?
  • За яким методом ви провели сегментацію ринку ІПП?
  • Який цільовий ринок ви обрали для своєї фірми?
  • Яку місію обрала ваша фірма?
  • Якої стратегії охоплення ринку дотримуватиметься ваша фірма?
  • Який цільовий сегмент ринку вашої фірми?
  • Якої стратегії охоплення цільового сегмента буде дотримуватись ваша фірма?
  • Як позиціонується ваш продукт на ринку ІПП?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.