лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Виробнича політика інформаційної фірми


8.1. Класифікація інформаційних продуктів і послуг (ІПП)
8.2. Життєвий цикл ІПП
8.3. Продуктові та технологічні інновації в інформаційній галузі
8.4. Маркетинговий підхід у виробничій політиці україн­ських інформаційних фірм
Насамперед необхідно звернути увагу на те, що:

 • класифікація інформаційних продуктів має динамічний характер, на який суттєво впливає оновлення складу обчислюваль­ної техніки, периферійного устаткування, засобів передачі ін­формації;
 • класифікувати інформаційні продукти потрібно, виходячи не тільки з їх призначення, походження, технології надання споживачам, але й корисності для споживача;
 • класифікація вдосконалюється за рахунок освоєння нових видів інформаційно-обчислювальних робіт і послуг; розробки окремих актуальних завдань, пов’язаних із соціальною сферою (пенсійне забезпечення, працевлаштування, екологія, приватизація та ін.); адаптації розробок, впроваджених в інших організаціях; опрацювання та впровадження нових стандартів, технічних умов, нових технологій (див. [3]).

Важливим є те, що життєвий цикл (ЖЦ) будь-якого інформаційного продукту повинен бути прив’язаний до конкретного ринку або навіть окремого сегмента, бо попит на один і той самий продукт на різних ринках буде різним через нерівномірність розвитку потреб, вимог, традицій, побуту і т. ін.
У найзагальнішому вигляді модель ЖЦ продукту може бути описана трьома послідовними фазами: розробка стратегії автоматизації; створення інформаційної системи (ІС) та її впровадження; перехід системи у повне розпорядження замовника.
Найпоширеніші моделі ЖЦ продукту: каскадна модель; спіральна модель; метод швидкого прототипу; метод послідовного нарощування функцій; модель, заснована на повторному використанні компонентів; модель, заснована на автоматизованому синтезі програм.
Удосконалення існуючих або розробка нових інформаційних продуктів розпочинається з чіткого визначення соціально-еконо­мічних потреб споживачів, задоволення яких повинно бути на більш високому рівні, ніж це забезпечують власні старі або конкуруючі продукти. Дуже важливо пам’ятати (це особливо стосується масового програмного забезпечення), що продавати треба не властивості товару, а вигоди від нього.
Основні етапи виробництва програмного забезпечення (ПЗ) з урахуванням маркетингового підходу: маркетингові дослідження; розробка товару по результатах проведених досліджень; вироблення продукту; його сертифікація та підтримка.
Коли задум товару втілено у реальний продукт, розпочинається процес його тестування на ринку, аби швидше покрити витрати на розробку та просування програмного продукту, визначити конкурентів, встигнути охопити найбільш вигідні сегменти ринку, клієнтів.
Треба звернути увагу на «розщеплення» ПЗ на матеріальну (носії, на яких записана комп’ютерна програма або база даних: дискети, CD-ROM і т. п.) та нематеріальну (авторське право) складові. Згідно зі ст. 10 Закону України «Про авторське право і суміжні права» авторське право і право власності на матеріальний об’єкт не залежать один від одного.
Ситуаційна вправа
Фірма спеціалізується на розробці та продажу програмних продуктів. Прибутки фірми почали зменшуватись, на ринку зросла кількість конкурентів. Зробіть свої пропозиції стосовно того, як треба змінити виробничу політику фірми?
Дайте відповіді на запитання

  • До якого класу інформаційних продуктів і послуг належить продукція вашої фірми?
  • Яку модель життєвого циклу має інформаційний продукт вашої фірми?
  • Які маркетингові заходи вживає ваша фірма, враховуючи фазу життєвого циклу інформаційного продукту?
  • На якій стадії перебуває процес розробки нових інфор­маційних продуктів вашої фірми?
  • Якої виробничої політики дотримується ваша фірма?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.