лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

РЕКЛАМНИЙ КРЕАТИВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 6. Дизайн реклами


Сутність, цілі, завдання дизайну реклами. Процес розроблення макета рекламного матеріалу: командні дії, увага, зацікавленість, бажання, переконання, дія.
Дизайн і макет. Стадії дизайну. Вісім законів дизайну: цілісності, контрастності, рівноваги, ритму, гармонії, пропозиції, гами кольорів, виділення, пробілів. Типи реклами залежно від співвідношення ілюстрації і тексту. Види ілюстрацій: фотографія, рисунок, колаж, правила їх підготовки до роботи. Компонування візуальної і вербальної інформації у рекламних повідомленнях. Розміри ілюстрацій. Макети рекламних звернень. Форми рекламних ілюстрацій та їх комбінація.
Кольорова гама ілюстрування. Функції кольорів у рекламі. Емоційна характеристика кольорів. Висовування та приховування предметів з допомогою кольорів. Обсяг та колір. Поєднання геометричних форм та кольорів. Забезпечення асоціативного впли­ву кольорокомбінацій.
Змістове навантаження ілюстрацій у рекламі. Візуальна компоновка рекламного звернення: люди, предмети, символи та їх поєднання. Візуальні способи акцентування уваги цільової аудиторії. Лаконічність ілюстративного матеріалу у рекламі та її забезпечення. Застосування традиційної української символіки у дизайні вітчизняної реклами.
Забезпечення емоційного фону у рекламі. Емоції, мотиви та кольори. Дизайн реклами з викликанням позитивних і негативних емоцій. Аналіз наслідків створеного емоційного фону у дизайні реклами.
Підбір персонажів для рекламного звернення. Типохарактеристика персонажів та умови їх застосування. Компонування персонажів у рекламі: за кількістю, за атрибутами й аксесуарами, за емоціями та жестами, за позами.
Композиція у дизайні реклами: основні правила та принципи. Вибір формального та неформального балансу. Спрямування погляду людини у композиційній побудові реклами. Цілісність у рекламній композиції. Засоби гармонізації рекламної композиції: симетрія та асиметрія, пропорція, ритм, динаміка і статика. Контраст і нюанс.
Шрифти у рекламному дизайні. Види, розміри шрифтів у рекламному дизайні: для текстової основи, для заголовків. Форми шрифтів. Стилі шрифтів. Забезпечення читабельності рекламного тексту: використання стилів, кеглів, відстаней між словами, літерами та цифрами. Орієнтація рядків у просторі. Розбиття тексту на абзаци. Креативне оформлення тексту залежно від завдань рек­лами. Доречність того чи іншого шрифту у рекламному повідом­ленні. Забезпечення гармонійності рекламного повідомлення.
Смислове акцентування уваги з допомогою шрифту. Використання шрифтів для викликання психологічних асоціацій.
Природа звуку у рекламі. Музика у різних видах реклами. Звуковий матеріал рекламного продукту. Звукові інформаційні коди у рекламі: інформаційні, інтонаційні, жанрово-стильові. Голос у рекламі та його характеристики. Функції звуку у рекламі. Музичний слоган та правила його створення. Музичний логотип.
Особливості дизайну реклами окремих видів товарів: фінансів, страхових послуг, нерухомості, промислових товарів, автомобілів, «жіночих» товарів, продуктів харчування, товарів і послуг для відпочинку.
Тема 7. Сценаристика та режисура
теле- і радіореклами

Завдання та сутність рекламного кліпмейкерства на сучасному етапі. Специфіка виробничого процесу продакшн-студій в Україні.
Формати телереклами. Технічні аспекти: телекадри, пересування камери та переходи. Ідея рекламного ролика. Літературний сценарій. Режисерський сценарій і правила його написання. Редагування. Розкадрування. Спецефекти. Телесценарій і його компоновка. Підбір артистів і зображення.
Монтаж як засіб створення рекламного відеообразу. Прийоми монтажу: контрастність, паралелізм, одночасність, лейтмотив, послідовність. Види телемонтажу у рекламі: відеомонтаж, чорновий, режисерський, класичний, паралельний, описовий, тематичний, асоціативно-образний. Фільмокомпоненти у телерекламі: мізанкадр, стоп-кадр, глибинний кадр, внутрішньо кадровий монтаж, сцена, мізансцена.
Плани та їх види у рекламному креативі на телебаченні. Ракурс, епізод. Монтажна фраза. Правила плавних переходів усередині однієї сцени: монтаж за крупним планом; монтаж за спрямуванням руху об’єкта; монтаж зміни спрямування зйомки та збільшення персонажів у одній і тій самій сцені; монтаж за принципом орієнтації у просторі; монтаж за темпоритмом; монтаж за рухом переднього плану; монтаж з урахуванням зміни композиції; монтаж за освітленням та кольором; монтаж за фазою об’єктів, що рухаються; монтаж за спрямуванням основної маси, що рухається. Основні вимоги до коротких монтажних кадрів.
Специфіка монтажу рекламних відеокліпів. Особливості відео­монтажу: класичний, послідовний монтаж, паралельний монтаж, аудіомонтаж, використання титрів, кінцевий монтаж.
Сценаристика радіореклами. Прийоми звукової режисури.

Тема 8. Креативні прийоми формування реклами


Креативні підходи в розробленні рекламної концепції товару: сутність, основні завдання, умови, особливості проектування. Теоретичні моделі рекламної концепції товару: теорія неспростовних фактів, теорія унікальної торговельної пропозиції, теорія позиціонування.
Проектні технології втілення рекламної концепції товару. Прийоми показу товару лицем, демонстрації товару у дії, «проб­леми — рішення». Процес порівняння способів розв’язання проб­леми. Прийом фірмового стилю. Прийом драматизації і динамізації. Прийом «вже-вже». Прийоми рекламування корисної функ­ції товару та витонченості. Прийом демонстрації складу та погляду зсередини. Прийом альтернативи та «останнього шматочка». Прийом реклами без порівнянь. Прийом реклами з позиції слабшого. Прийом реклами «будьмо знайомі». Прийоми презентації товару та надзвичайності форми подання товару.
Креативні прийоми у розробленні рекламного звернення. Природа рекламного впливу. Потреби та мотиви у рекламному креативі.
Форми рекламного впливу: суггестія, «персоніфікація» виробника, «позичання авторитету», «ефект привабливості», «ефект подібності», «ефект дурня», вплив на стереотипи, вплив на архетипи, апеляція до основного інстинкту, апеляція до остраху, конативний вплив. Прийоми престижної та великої реклами. Прийоми «айз-стоппер» та побудови рекламного оголошення за формулою «зір-увага-зміст». Прийом несподіваності місця реклами. Прийоми анекдотичної, вакуумної реклами. Прийоми «догори ногами» і запитання. Прийоми контрастності змісту реклами, перших п’яти відсотків, ключових слів, гри слів. Прийом реклами, що рухається. Прийоми «Дайте ж запам’ятати!», телефонної реклами, привабливого терміну, заміни реклами інформацією, римування. Прийоми безплатних сувенірів, приєднання рек-
лами до вельми поширених предметів. Прийом «ящіркового хвоста». Прийоми сталих рекламних гасел, обіцянок, навмисної
помилки.
Креативні прийоми формування та проведення рекламних кам­паній: тотальності, повторення, диференціації змісту, нарощування інформативності реклами; прийоми поодиноких оголошень, секретної реклами, «директ-мейлу».
Вплив характеристик рекламоносіїв на передання рекламних образів. Креативні завдання роботи з рекламоносіями. Творчі прийоми забезпечення ефективності рекламного звернення на рек­ламоносіях: сутність та значення. Прийоми «вбудовування у рек­ламоносій»: стилізація, імітація, обрамлення, «включення у контексті». Прийом опозиції рекламоносію. Прийом трансформації рекламоносія. Прийом розроблення спеціального рекламоносія.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.