лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

РЕКЛАМНИЙ КРЕАТИВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

110. Домінантні вертикальні лінії в рекламному зверненні здатні:
А) гальмувати погляд людини і спрямовувати його вгору чи вниз;
Б) створювати враження стабільності і надійності;
В) наголошувати на динаміці руху;
Г) зосереджувати увагу на позитивних зрушеннях.
111. Домінантні горизонтальні лінії в рекламному зверненні сприяють:
А) створенню асоціацій, пов’язаних із позитивними зрушеннями в розробці товару чи розвитку товаровиробника;
Б) наголошенні на стабільності, надійності, непідвладності часу;
В) спрямованості погляду людини;
Г) спонуканню людини до дії.
112. Переважання ліній у рекламному зверненні, спрямованих із нижнього лівого кута у правий горішній, формують асоціації з:
А) регресивністю;
Б) прогресивними зрушеннями;
В) стабільністю;
Г) емоційним підйомом.

113. Надмір у рекламному зверненні вертикальних ліній, обмежених у просторі, викликає відчуття:
А) руху;
Б) солідності й міцності;
В) переконливості;
Г) стабільності.

114. Використовуючи прийом «виворотки» в рекламному звер­ненні, потрібно:
А) щоб подавалося якомога більше текстової інформації;
Б) щоб текст був мінімальним;
В) щоб площі, зайняті текстовим і ілюстративним матеріалом, були однаковими;
Г) правильної відповіді немає.

115. Які із шрифтів, що використовуються в оформленні рекламних текстів, є різними завтовшки для написання горизонталь-
них і вертикальних ліній у літері?

А) латинські;
Б) рублені;
В) орнаментовані;
Г) брускові.

116. Які із шрифтів, що використовуються в оформленні рекламних текстів, можна використовувати на гофрованому папері?
А) латинські;
Б) рублені;
В) брускові;
Г) орнаментовані.

117. Яким видом шрифтів підкреслюється важливість особистого ставлення рекламодавця до певного суб’єкта?
А) латинським;
Б) рубленим;
В) брусковим;
Г) нахиленим.
118. Який вид шрифтів краще використовувати в рекламі моніторів SAMSUNG у друкованій та телевізійній рекламі?
А) латинський;
Б) рублений;
В) брусковий;
Г) орнаментований.
119. Який вид шрифтів здатний підкреслювати якість швейцарських годинників у друкованій та телевізійній рекламі?
А) латинський;
Б) рублений;
В) брусковий;
Г) нахилений.
120. Що менше впливає на читабельність рекламного тексту?
А) розбірливість окремих знаків;
Б) рекламоносій;
В) довжина рядка;
Г) гармонійність рекламного повідомлення.
121. Яким видом шрифтів краще подати рекламне повідомлення про відкриття нового салону, де можна замовити приготування вечері за старовинними рецептами?
А) латинським;
Б) рубленим;
В) брусковим;
Г) орнаментованим.

121. Читабельнішим є рекламний текст, виконаний із ....... інтервалом між рядками:
А) одинарним;
Б) подвійним;
В) полуторним;
Г) 0,5.

122. Читабельнішим є рекламний текст, який вирівняний за:
А) правим бортом;
Б) лівим бортом;
В) посередині;
Г) правильної відповіді немає.
123. Читабельнішим є рекламний текст, у якому довжина ряд-
ка не перевищує:

А) 30 см;
Б) 20 см;
В) 15 см;
Г) 8 см.
124. Який заголовок є важливішим?
А) ЗАГОЛОВОК;
Б) ЗАГОЛОВОК;
В) Заголовок;
Г) Заголовок.
125. До яких звуків належать народжені самою природою — її живими і неживими суб’єктами?
А) предметно-функціональних;
Б) штучних;
В) натурально-природних;
Г) натурально-природних і предметно-функціональних.
126. До якого виду характеристик голосу належить його регістр?
А) вбудованих;
Б) контрольованих;
В) вбудованих і контрольованих;
Г) правильної відповіді немає.

127. Що не входить до функціональних обов’язків кліпмейкера?
А) управління діями членів команди згідно з отриманим замов-
ленням, яке включає планування їхньої роботи, розподіл функціональних обов’язків, мотивацію, контроль над виконанням робіт;
Б) розрахунок усього ролика посекундно, включаючи музику, слова, ритм, освітлення, і в разі накладки на готовий матеріал піс-
ні — гармонійне злиття її зі знятими кадрами;
В) визначення технології зйомок, необхідного устаткування, вибір знімального майданчика;
Г) озвучування рекламного тексту.

128. Що являє собою середній формат телереклами?
А) панорамна зйомка навколишнього середовища та об’єкта реклами на його тлі;
Б) зйомка сцен із невеликою частиною довкілля та наголошуванням на об’єкті реклами;
В) зйомка рекламного об’єкта із зазначенням його деталей на майже порожньому фоні;
Г) правильної відповіді немає.

129. Що являє собою широкий формат телереклами?
А) панорамна зйомка навколишнього середовища та об’єкта реклами на його тлі;
Б) зйомка сцен із невеликою частиною довкілля та наголошування на об’єкті реклами;
В) зйомка рекламного об’єкта із зазначенням його деталей на майже порожньому фоні;
Г) правильної відповіді немає.

130. Які елементи мають бути обов’язково присутніми в літературному сценарії рекламного ролика?
А) зав’язка — розв’язка — висновки;
Б) експозиція — розв’язка — висновки;
В) експозиція — зав’язка — розв’язка — висновки;
Г) експозиція — зав’язка — розв’язка.

131. Як називається введення глядача у ситуацію, виділення меж умовностей, місця і часу дії, представлення головних діючих осіб у літературному сценарії?
А) експозиція;
Б) зав’язка;
В) розв’язка;
Г) висновки.

132. Чим літературний сценарій рекламного ролика відрізняється від режисерського?
А) це синоніми;
Б) у режисерському сценарії детально описуються візуальні зображення у кадрі і кадровий звуковий супровід;
В) змістом;
Г) у літературному сценарії детально описуються візуальні зображення у кадрі та кадровий звуковий супровід.

133. До якого із прийомів створення рекламного ролика належить той, що в ньому рекомендації відносно використання товару можуть даватися відомими чи невідомими індивідами?
А) свідчення на користь товару;
Б) серіалу;
В) нарізання і сценок;
Г) демонстрації.
134. До якого із прийомів створення рекламного ролика належить той, що в ньому використаний «ведучий», який стоїть перед камерою і проговорює текст рекламного повідомлення, звер-
таючись безпосередньо до глядачів?

А) серіалу;
Б) представника;
В) нарізання і сценок;
Г) демонстрації.
135. До якого із прийомів створення рекламного ролика належить той, у якому упаковку товару чи інший об’єкт фотографують у кількох ракурсах, послідовне проецирування яких дозволяє імітувати рух?
А) крупного плану;
Б) представника;
В) замальовки з натури;
Г) покадрової зйомки.
136. До якого виду монтажу належить той, завдяки якому компонуються окремі візуальні компоненти у кадрі?
А) міжкадрового;
Б) внутрішньо кадрового;
В) кінцевого;
Г) правильної відповіді немає.
137. У якій послідовності виконуються етапи створення рекламного фільму (ролика)?
А) літературний сценарій, режисерський сценарій, розкадровка, створення мізанкадрів, створення кадрів, створення монтажних фраз, створення монтажних епізодів, компонування з монтаж-
них епізодів рекламного фільму;
Б) креативний бриф, режисерський сценарій, розкадровка, створення мізанкадрів, створення кадрів, побудова монтажних сцен, створення монтажних епізодів, компонування з монтажних епізодів рекламного фільму;
В) креативний бриф, літературний сценарій, режисерський сценарій, створення мізанкадрів, створення кадрів, створення мон­тажних фраз, побудова монтажних сцен, створення монтажних епі­зодів, компонування з монтажних епізодів рекламного фільму;
Г) креативний бриф, літературний сценарій, режисерський сценарій, розкадровка, створення мізанкадрів, створення кадрів, створення монтажних фраз, побудова монтажних сцен, створення монтажних епізодів, компонування монтажних епізодів рекламного фільму;

138. Чим класичний послідовний монтаж у створенні рекламно­го ролика відрізняється від такого монтажу художнього фільму?
А) нічим;
Б) меншою кількостю дій;
В) кольоровою гамою;
Г) правилами компоновки кадрів.

139. Теорія неспростовних фактів у теоретичній моделі рекламної концепції товару ґрунтується на:
А) показі функціональних особливостей товару, які відповідають очікуванням споживачів і не вимагають докладних доказів;
Б) виявленні такої властивості товару, яка позитивно відрізняє його від конкурентних або не була використаною у жодному з рекламних звернень конкурентів;
В) створенні в уяві споживачів такого образу товару, який їм зрозумілий;
Г) правильної відповіді немає.

140. Теорія унікальної торговельної пропозиції у теоретичній моделі рекламної концепції товару ґрунтується на:
А) показі функціональних особливостей товару, які відповідають очікуванням споживачів і не вимагають докладних доказів;
Б) виявленні такої властивості товару, яка позитивно відрізняє його від конкурентних або не була використаною в жодному з рекламних звернень конкурентів;
В) створенні в уяві споживачів такого образу товару, який їм зрозумілий;
Г) правильної відповіді немає.

141. Псевдоунікальна торговельна пропозиція це:
А) така властивість або характеристика товару, яка позитивно відрізняє його від конкурентних;
Б) така властивість або характеристика товару, яка не була використаною у жодному з рекламних звернень конкурентів;
В) образ товару, штучно створений в уяві споживачів і є для них зрозумілим;
Г) властивість або характеристика товару, що сприймається споживачем без зайвих доказів.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.