лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

РЕКЛАМНИЙ КРЕАТИВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

94. Який колір є найефективнішим для наголошення горизонтальної еліптичної форми предмета?
А) червоний;
Б) фіолетовий;
В) зелений;
Г) блакитний.

95. Який колір є найефективнішим для наголошення вертикаль-
ної еліптичної форми предмета?

А) червоний;
Б) фіолетовий;
В) зелений;
Г) блакитний.
96. Які кольори є найефективними для трикутної форми об’єкта?
А) помаранчевий;
Б) фіолетовий;
В) чорний;
Г) зелений.

97. Яке поєднання кольорів за подання текстового матеріалу на певному фоні сприймаються краще з усіх наведених?
А) синій на білому;
Б) зелений на білому;
В) чорний на білому;
Г) білий на червоному.

98. Коли виправдовує себе використання негативного емоційного фону в рекламі?
А) коли торгова марка всім відома й улюблена;
Б) коли у споживачів про товар є вже достатня кількість інфор-
мації, яку потрібно осмислити;
В) коли потрібно зробити наголос на проблемі споживача, а потім навести раціональні шляхи її розв’язання за допомогою товару;
Г) правильної відповіді немає.

99. Коли варто використовувати знаменитостей як персонажів у рекламному зверненні?
А) у рекламі недорогих товарів, коли не потрібно застосовувати серйозну аргументацію на їх користь;
Б) у рекламі технологічно складних товарів;
В) коли виводяться на ринок товари виробничого призначення;
Г) у рекламі престижних товарів.

100. Коли варто використовувати фахівців як персонажів у рекламному зверненні?
А) у рекламі недорогих товарів, коли не потрібно застосовувати серйозної аргументації на їх користь;
Б) у рекламі товарів виробничого призначення;
В) у рекламі лікувальних засобів;
Г) виводячи на ринок нові товари.
101. Які основні проблеми виникають у рекламних агентств (рекламодавців) під час роботи зі знаменитостями та фахівцями як із персонажами рекламних звернень?
А) високі гонорари;
Б) обмаль часу у персонажів;
В) незбіг їхнього образу із креативної ідеєю рекламного звернення;
Г) правильної відповіді немає.
102. Що являє собою композиція в дизайні реклами?
А) компоновка всіх елементів текстового матеріалу;
Б) створення єдиної ілюстрації із певних візуальних компо­нентів;
В) компонування різнорідних візуальних, аудіальних компонентів у єдине ціле;
Г) виокремлення деталей рекламного звернення.
103. Які чинники впливають на сприйняття людиною рекламного звернення?
А) маса і перспектива;
Б) інтерес і спрямованість погляду;
В) маса, інтерес і спрямованість погляду;
Г) маса, перспектива, інтерес і спрямованість погляду.
104. Який із принципів не належить до принципів композиції рекламного звернення?
А) збалансованості;
Б) спрямованості погляду;
В) цілісності;
Г) оперативності.

105. До якого з видів балансу належить той, у якому візуальні елементи згідно зі своєю «вагою» розподіляються рівномірно по обидва боки від оптичного центру рекламного повідомлення?
А) формальний симетричний;
Б) формальний асиметричний;
В) неформальний;
Г) формальний і неформальний.

106. Який баланс здатний передати відчуття свіжості, динаміки, сучасності?
А) формальний симетричний відносно центральної осі;
Б) формальний симетричний відносно центральної точки;
В) неформальний;
Г) уникнення збалансованості.
107. Який засіб компонування рекламного звернення здатний наголосити на динаміці руху як у прямому, так і у переносному значенні?
А) симетрія;
Б) асиметрія;
В) пропорція;
Г) правильної відповіді немає.
108. Для досягнення вертикальної пропорційності об’єктів у рекламному зверненні потрібно:
А) провести умовну вертикальну вісь через об’єкт і врівноважити його компоненти відповідно до неї у просторі;
Б) вертикально поділити навпіл об’єкт рекламного звернення без урівноваження його компонентів;
В) розташувати об’єкт вертикально;
Г) правильної відповіді немає.
109. Для досягнення горизонтальної пропорційності об’єктів у рекламному зверненні потрібно:
А) провести умовну горизонтальну вісь через об’єкт і врівноважити його компоненти відповідно до неї у просторі;
Б) горизонтально поділити навпіл об’єкт рекламного звернення без урівноваження його компонентів;
В) поділити горизонтальний простір об’єкта так, щоб верхня його частина була меншою приблизно на 15—20 %;
Г) правильної відповіді немає.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.