лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

РЕКЛАМНИЙ КРЕАТИВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

56. До якого стильового прийому створення рекламного тексту належить такий: «Ви ще не в білому? Тоді ми йдемо до вас!»
А) техніки запитування;
Б) контрасту;
В) доброго слова;
Г) ефективних зв’язок.

57. До якого стильового прийому створення рекламного тексту належить такий: «Посмішка прикрашає обличчя, але не менш важливо мати здорові зуби»?
А) техніки запитування;
Б) контрасту;
В) доброго слова;
Г) ефективного зв’язку.

58. До якого стильового прийому створення рекламного тексту належить такий: «Надмірне вживання алкоголю шкодить вашому здоров’ю»?
А) доброго слова;
Б) ефективного зв’язку;
В) заборони;
Г) контрасту.

59. Що належить до внутрішніх параметрів рекламного тексту?
А) відомості про товар;
Б) зіставлення з попередніми рекламними матеріалами;
В) фону, який створюється рекламними зверненнями конкурентів;
Г) інформаційні повідомлення, що оточують рекламне звернення.

60. Що належить до зовнішніх параметрів рекламного тексту?
А) відомості про товар;
Б) синтаксичні конструкції;
В) слова та фрази;
Г) зіставлення з попередніми рекламними матеріалами.

61. Що належить до основних маркетингово значимих одиниць рекламного тексту?
А) товарна категорія;
Б) формальні особливості товару;
В) ім’я бренду;
Г) виробник товару.

62. Що належить до допоміжних маркетингово значимих одиниць рекламного тексту?
А) унікальна торговельна пропозиція товару;
Б) ім’я бренду;
В) цільова аудиторія;
Г) ціна товару.
63. Що називається номінантним підходом у створенні рекламного тексту?
А) формування асоціативних образів у свідомості споживачів на основі згадування певних відчуттів;
Б) допоміжна маркетингово значима одиниця рекламного тексту називається своїм ім’ям;
В) А і Б;
Г) правильної відповіді немає.

65. Який підхід використаний у створенні рекламного слогану: «Convertibile — більше, ніж просто кабріолет»?
А) номінантний;
Б) контекстуальний;
В) епатажу;
Г) правильної відповіді немає.

66. До якої маркетингово-значимої одиниці належить та, про яку зазначено в рекламному тексті: «Золото, відтворене у каві»?
А) цільова аудиторія;
Б) товарна категорія;
В) виробник товару;
Г) формальні особливості товару.

67. До якого з видів художніх прийомів української слоганісти-
ки належить базований на створенні запрограмованих фонів через звуки для посилення психологічного впливу рекламних текстів на аудиторію?
А) лексичних;
Б) фонетичних;
В) синтаксичних;
Г) семантичних.

68. Який фонетичний художній прийом використано у побудові рекламного тексту «Тримай життя! Слухай себе! Грай»?
А) суголосність;
Б) ритм;
В) рима;
Г) правильної відповіді немає.
69. Який лексичний художній прийом створення рекламного тексту використано у побудові рекламного заголовку «Вечеря у стилі модерн»?
А) тропи та фігури;
Б) метафора;
В) метонімія;
Г) абстракціонізм і реалізм.

70. Який синтаксичний художній прийом створення рекламного тексту використано в рекламному заголовку «І вітер не завадить...»?
А) модальність;
Б) симетрія;
В) відкрита конструкція;
Г) правильної відповіді немає.

71. Яке із завдань не належить до завдань дизайну реклами?
А) ілюстрування рекламного повідомлення звуком, візуальним і чуттєвим зображення об’єктів;
Б) досягнення максимальної ефективності від поєднання ілюстрацій з рекламним текстом;
В) забезпечення відповідного емоційного тла в рекламі;
Г) розробка ідеї рекламного звернення.

72. Яке із завдань не належить до завдань дизайну реклами?
А) використання новітніх психологічних технологій у використанні шрифтів, кольорів, освітлення в рекламі;
Б) розробка рекламної концепції товару;
В) ілюстрування рекламного повідомлення звуком, візуальним і чуттєвим зображення об’єктів;
Г) забезпечення відповідного емоційного фону в рекламі.

73. Який принцип дизайну в рекламі ґрунтується на побудові композиції рекламного звернення як цілісного об’єкта?
А) єдності стилю;
Б) гармонійності;
В) емфази;
Г) балансу.

74. Якого типу ілюстрацій не існує в рекламі?
А) фотографій;
Б) рисунків;
В) коллажів;
Г) правильної відповіді немає.
75. Що належить до статичних рисунків у ілюструванні рекламних звернень?
А) зображення реальності, виконане художником;
Б) декоративні рамки;
В) таблиці та графіки;
Г) логотипи.
75. Який вид ілюстрацій розповідає про зміст реклами, показує предмет і його користувачів?
А) представлення;
Б) та, що організує;
В) та, що трансформує;
Г) декоративна.
76. Який вид ілюстрацій дозволяє пояснити «складну» чи аб-
страктну інформацію?
А) представлення;
Б) та, що організує;
В) та, що інтерпретує;
Г) та, що трансформує.

77. Що є оптичним центром у рекламному повідомленні?
А) перетин двох діагоналей;
Б) місце, яке розташовано дещо вище від перетину двох діагоналей;
В) насичена візуальна пляма;
Г) правильної відповіді немає.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.