лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

РЕКЛАМНИЙ КРЕАТИВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

36. Який стиль реклами у своїй основі має «жіночий початок»?
А) фольклорний;
Б) модерн;
В) постмодернізм;
Г) авангард.

37. Що лежить в основі структуралізму у рекламному креативі?
А) синтактика та семантика;
Б) прагматика;
В) прагматика та семантика;
Г) семіотика.

38. Як називається розділ семіотики, який вивчає синтаксис різних знакових систем, тобто структуру поєднання знаків і правила їх створення?
А) синтактика;
Б) семантика;
В) прагматика;
Г) правильної відповіді немає.

39. Скільки міфічних героїв має «право на участь» в одному рекламному зверненні?
А) одного;
Б) не більше трьох;
В) скільки завгодно;
Г) скільки завгодно, але щоб їх «біографії» збігалися.
40. До якого напрямку структуралізму в рекламному креативі належить базований на можливості інтерпретувати зміст рекламного звернення у кількох варіантах?
А) символізму;
Б) кодування;
В) знакової системи гардеробу;
Г) єдності біомаси.
41. Який напрямок структуралізму в рекламному креативі базований на фокусуванні уваги цільової аудиторії на окремих елементах зображення з допомогою рамки?
А) фокусування та виділення;
Б) частини замість цілого;
В) класичного структуралізму;
Г) графосеміотики.
42. Який напрямок структуралізму в рекламному креативі ґрунтується на фотозбільшенні об’єктів рекламування до оформ-
ленням окремих деталей?
А) графосеміотики;
Б) семіотики кухні;
В) частини замість цілого;
Г) «Блоу-Ап».

43. Які спрямування структуралізму в розробці рекламної концепції товару?
А) маркетингове;
Б) креативне;
В) маркетингове та креативне;
Г) економічне.

44. Що є основними структурними компонентами в «рекламному сценарії»?
А) час, персонажі, товар;
Б) час, персонажі, мізансцена, ситуація;
В) товар, ситуація, аудиторія;
Г) час, товар, ситуація, аудиторія.

45. До якого типу ситуації належить використана в рекламі курячого паштету, коли курки за допомогою магічних слів факіра перетворюються на смачний паштет у консервних бляшанках?
А) товар у типовій ситуації;
Б) подання товару у фантастичній ситуації;
В) подання товару в нетиповій ситуації;
Г) показ товару в запозиченій ситуації.

46. До якого типу ситуації належить та, що використана в рекламі жіночих рукавичок на руках Монни-Лізи?
А) товар у запозиченій ситуації;
Б) подання товару у фантастичній ситуації;
В) подання товару в екстремальній ситуації;
Г) подання товару в нетиповій ситуації.

47. До якої функціонально-морфологічної трансформації належить візуальне перебільшення розмірів і властивостей товару?
А) литотти;
Б) гіперболи;
В) розтягування;
Г) ізоморфізму.

48. До якої функціонально-морфологічної трансформації належить зменшення частини об’єкта реклами?
А) литотта;
Б) накладання;
В) стискання;
Г) обрізання.

49. Якого напрямку не існує у метафоричного смислоутворення?
А) виявлення прихованих особливостей товару;
Б) образне уявлення функціональних характеристик товару;
В) асоціативне уявлення товару;
Г) правильної відповіді немає.

50. До якого психологічного прийому вдалися творці такого рекламного тексту — «Легкість твого спілкування»?:
А) навіювання;
Б) латерального впливу;
В) створення позитивного прагматичного фону;
Г) яскравих узагальнень.

51. Який психологічний прийом створення рекламних текстів ґрунтується на правилі перших п’яти відсотків та останнього слова?
А) латерального впливу;
Б) навіювання;
В) зміни поглядів клієнта;
Г) яскравих узагальнень.
52. Який вид рекламного тексту є відображенням ідеї реклам-
ного звернення?
А) підзаголовок;
Б) заголовок;
В) слоган;
Г) основна інформація.
53. Який вид рекламного тексту є поєднувальною ланкою між багатьма рекламними зверненнями у межах однієї чи кількох рек-
ламних кампаній?
А) підзаголовок;
Б) заголовок;
В) слоган;
Г) додаткова інформація.
54. У якому рекламному тексті наводяться координати вироб-
ника товару?
А) заголовок;
Б) підзаголовок;
В) основна інформація;
Г) додаткова інформація.
55. Який принцип не належать до стильових у креативі рекламних текстів?
А) зрозумілість;
Б) природність;
В) оперативність;
Г) оригінальність.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.