лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

РЕКЛАМНИЙ КРЕАТИВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

18. Який етап із перелічених у креативних рекламних дослідженнях є зайвим?
А) розробка рекламної стратегії;
Б) дослідження запропонованих творчих концепцій;
В) попереднє тестування рекламного звернення;
Г) створення креативного брифу.
19. Який документ належить до креативного брифу?
А) коротке технічне завдання на креатив, яке клієнт формулює для рекламного агентства;
Б) вид рекламного звернення;
В) ідея рекламного звернення;
Г) розгорнутий творчий план, у якому клієнт формулює концепцію рекламної кампанії для рекламного агентства.
20. Які цілі в рекламному креативі забезпечують процес спілкування між виробником товару та його споживачами?
А) функціональні;
Б) комунікативні;
В) поведінкові;
Г) творчі.
21. Які цілі в рекламному креативі спрямовані на використання різних ситуацій у рекламних кампаніях?
А) функціональні;
Б) поведінкові;
В) ситуативні;
Г) творчі.
22. Хто підбирає ілюстративний матеріал для рекламних звер-
нень?
А) автор рекламних звернень;
Б) арт-директор;
В) дизайнер;
Г) менеджер з роботи з клієнтами.
23. До якої із психологічних технологій у рекламному креативі належить заснована на формуванні поведінки людини відповідно до суспільних моделей, що пропонуються реальними та штучними фігурантами?
А) психоаналізу;
Б) біхевіоризму;
В) когнітивного підходу;
Г) гештальтпсихології.

24. До якої із психологічних технологій у рекламному креативі належить заснована на дешифруванні вільних еротичних асоціацій в управлінні споживчою мотивацією на безсвідомому рівні?
А) психоаналізу;
Б) біхевіоризму;
В) гештальпсихології;
Г) сублімації.

25. До якого типу належить людина, яка швидко говорить високим голосом, переривчасто і часто дихає та під час бесіди дивиться чи на стелю, чи прямо у вічі співбесіднику?
А) візуального;
Б) аудіального;
В) кінестетичного;
Г) змішаного.

26. Який метод лінгвістичного маніпулювання використаний у рекламі клініки «Амазонка»: «Краща клініка краси»?
А) створення розширеного класу порівняння;
Б) створення мертвого класу порівняння;
В) перехід кількості у якість і навпаки;
Г) наголошення справжності товару, виробника.

27. На чому базується техніка еріксонівського гіпнозу в рекламі?
А) на впливі звукосполученнями;
Б) на використанні «магічних» слів;
В) на техніці 25-го кадру;
Г) на приховуванні прямих команд.

28. Що лежить в основі створення міфу?
А) архетип;
Б) ритуал;
В) ситуація;
Г) архетип і ритуал.

29. Яку функцію не виконує технологія міфологізації?
А) аксіологічну;
Б) поведінкову;
В) семіотичну;
Г) комунікативну.

30. До якого елементу міфологічного сюжетоскладання належить реклама ресторану «Первак» — «Корпоративні свята по-царськи»?
А) міфологема національної самосвідомості;
Б) міфологема солярності;
В) міфологема створення світу;
Г) міфологема зірки.

31. До якого елементу міфологічного сюжетоскладання належить реклама послуг оператора мобільного зв’язку «Київ-
стар» — «Спілкування без обмежень»?
А) міфологема символічного народження;
Б) міфологема масової культури;
В) міфологема календарних культів;
Г) міфологема солярності.

32. Якої соціально-комунікативної технології не існує в рекламному креативі?
А) гуморизації;
Б) міфологізації;
В) натуралізму;
Г) тоталізації.

33. У якому стилі написано рекламне звернення ресторану «Первак»?:
«Вельмишановне панство!
Маємо честь запропонувати вам дивовижну можливість відсвяткувати важливу подію у вашому житті разом із нами, чудовими і неперевершеними. Наш талановитий шеф-кухар запропонує вам справжню райську насолоду від споживання унікальних страв європейської та української кухонь»?:
А) фольклорному;
Б) модерн;
В) кич;
Г) комерційна еклектика.
34. У якому стилі написано текст у рекламі телефону LG G1800: «Бажає і вміє. Спілкується і знімає. Прагне і отримує»?
А) модерн;
Б) комерційна еклектика;
В) кич;
Г) віртуальна ізофренія.

35. Який стиль реклами характеризується використанням комп’ютерних спецефектів?
А) постмодернізм;
Б) віртуальна ізофренія;
В) авангард;
Г) комерційна еклектика.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.