лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

РЕКЛАМНИЙ КРЕАТИВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


Указати правильні відповіді
1. Що не можна віднести до основних принципів рекламної діяльності?
А) реклама є невід’ємною часткою загальної маркетингової стратегії підприємства;
Б) реклама продає не сам товар, а образ щастя від його купівлі і використання;
В) реклама задовольняє людські потреби;
Г) рекламна діяльність залежить від характеру товару і відповідного етапу його життєвого циклу.

2. Під поняттям «рекламний креатив» варто розуміти:
А) побудову рекламних звернень на основі використання творчих прийомів;
Б) об’єднання творчих і прагматичних підходів у створенні рекламного звернення;
В) використання творчих підходів у створенні рекламного звернення;
Г) досягнення поліпшення економічних показників діяльності підприємства від використання творчих прийомів у оформленні рекламних звернень.

3. Мета рекламного креативу:
А) творче осмислення одного із завдань і формулювання концепції, яка задовольняє нинішні вимоги до реклами;
Б) поєднання творчих засад у створенні рекламних звернень з основними спрямуваннями науково-практичних характеристик товару;
В) використання найпоширеніших засобів передання настрою аудиторії на сучасність;
Г) поєднання наукового сприйняття товару певною аудиторією
із чинниками, які мають її оточувати.

4. Основна умова рекламного креативу:
А) рекламне звернення має бути зрозумілим для рекламодавця;
Б) рекламне звернення має бути зрозумілим для споживача;
В) рекламне звернення має бути зрозумілим для науковців, які працюють у сфері реклами;
Г) це суто творчий підхід.

5. До основних функцій рекламного креативу не можна віднести:
А) його етапів життєвого циклу, особливостей позиціонування;
Б) аналіз та дослідження вимог цільової аудиторії до товару (сту­пінь сприйняття, рівень поінформованості, чинники, що впливають на процес прийняття рішень про купівлю, наявність стереотипів тощо);
В) розробку медіа-плану;
Г) розроблення креативної ідеї реклами, спроможної привернути увагу споживачів і спонукати їх до купівлі.

6. Що не належить до основних особливостей, які відрізняють рекламний креатив від чистого мистецтва?
А) прагматичний підхід;
Б) масовість аудиторій;
В) проектний характер реклами;
Г) побудова рекламних звернень на основі творчих підходів.

7. Суть стратегії розриву стереотипів полягає у:
А) діагностуванні певних стереотипів у свідомості споживачів;
Б) розриві певних стереотипів у побудові рекламних звернень;
В) винайдені альтернативних рішень у створенні стереотипів для побудови рекламних звернень;
Г) в орієнтації цільової аудиторії на сучасні стереотипи у рекламному бізнесі.

8. Що лежить в основі розробки стратегії рекламної кампанії?
А) організаційна стратегія;
Б) творча стратегія;
В) правильні відповіді А і Б;
Г) дизайнерське рішення.

9. До організаційної стратегії рекламної кампанії належить:
А) побудова системи взаємодії замовника та розробника рекламних звернень;
Б) організація роботи креатора;
В) організація роботи рекламодавця;
Г) визначення ефективних шляхів впливу на споживачів.

10. Які елементи не лежать в основі розробки творчої стратегії реклами?
А) цільова аудиторія;
Б) концепція продукту;
В) засоби поширення інформації;
Г) амбіції рекламодавця.

11. У якій послідовності створюється творчий план побудови рекламного звернення?
А) підготовки, перетравлювання, інкубації, виникнення ідеї;
Б) підготовки, перетравлювання, осяяння, інкубації, виникнення ідеї;
В) підготовки, перетравлювання, інкубації, виникнення ідеї, побудови творчих планів;
Г) підготовки, інкубації, виникнення ідеї.

12. Дизайн реклами це:
А) технічне рішення оформлення рекламної ідеї у поліграфії;
Б) матеріалізація рекламної ідеї на основі творчого поєднання художніх та технічних засобів і інструментів;
В) застосування творчих підходів у впровадженні на практиці рекламних ідей;
Г) створення макета рекламного звернення.
13. Дизайнер у рекламі це:
А) людина, яка знаходить творчі шляхи матеріалізації рекламної ідеї за допомогою сучасних технічних і художніх засобів та інструментів;
Б) людина, яка відповідає за створення рекламних макетів;
В) людина, яка генерує ідеї рекламних звернень;
Г) людина, яка організовує роботу творчої групи.
14. До якого виду належить рекламне звернення, що ґрунтується на «втягуванні» читача у «поле тяжіння» на основі довірливої комунікації, де автор розповідає про свій життєвий досвід користування певним товаром?
А) консультація фахівців;
Б) життєва історія;
В) розгорнуте рекламне оголошення;
Г) афіша.
15. До якого виду радіореклами належить рекламне звернення, що у своїй основі має мінімонолог, адресований слухачеві?
А) коротке закличне звернення;
Б) анонс;
В) радіоспот;
Г) репліка.
16. Рекламний витвір великого формату, який докладно рекомендує предмет рекламування, це:
А) рекламний ролик;
Б) рекламний відеокліп;
В) рекламна передача;
Г) рекламний відеофільм.
17. За якими напрямками не проводяться креативні досліджен­ня у рекламі?
А) філологія;
Б) антропологія;
В) соціологія;
Г) психологія.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.