лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

РЕКЛАМНИЙ КРЕАТИВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

I. ТИПОВА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
«РЕКЛАМНИЙ КРЕАТИВ»

 

 

1.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ТА РОЗРАХУНОК НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ


№ з/п

Тема

Кількість годин

Денна форма
навчання

Вечірня
форма навчання

Заочна
форма навчання

Лекції

С(П, Л)

ІКР

СРС

Лекції

С(П, Л)

ІКР

СРС

Лекції

С(П, Л)

ІКР

СРС

1

Сутність і значення рекламного креативу

2

 

2

8

2

 

1

8

2

 

 

8

2

Управління
креативними процесами у рекламі

2

 

2

8

2

 

1

8

2

 

1

8

3

Сучасні комунікативні технології у рекламі

2

 

2

16

2

 

2

16

2

 

1

18

4

Стилістика та струк-
туролізм у реклам-
ному креативі

4

 

4

16

2

 

2

16

2

 

1

18

5

Креатив
рекламних текстів

4

 

6

16

2

 

2

20

2

 

1

22

6

Дизайн реклами

4

 

6

16

4

 

4

20

4

 

1

22

7

Сценаристика та режисура теле- і радіореклами

4

 

6

16

4

 

4

20

4

 

1

22

8

Креативні
прийоми формування реклами

2

 

2

12

2

 

2

18

2

 

 

18

 

Усього, год.

24

 

30

108

20

 

16

126

20

 

6

136

1.2. ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ
ЗА ОКРЕМИМИ ТЕМАМИ

Тема 1. Сутність і значення
рекламного креативу


Реклама у системі комунікацій. Теорія рекламного впливу на аудиторію. Основні принципи рекламної діяльності. Алгоритм рекламної комунікації.
Креатив у рекламі: цілі, завдання, функції. Стратегічне значення рекламного креативу. Креатив і творчість. Основні риси творчої особистості. Рекламна творчість. Організація творчого процесу у рекламі. Креативні принципи рекламування. Сутність організаційної і творчої стратегій у рекламі. Рекламна концепція. Креативна ідея реклами. Копірайтинг. Роль і місце дизайну у рек­ламному креативі.
Види реклами. Рекламне звернення: види, форми, зміст, струк­тура та композиція, творче втілення і художнє оформлення. Засоби подання реклами. Стандартні та нестандартні підходи у виборі рекламоносіїв.
Тема 2. Управління креативними
процесами у рекламі

Креативні дослідження ринку у рекламі: сутність, значення, зміст, етапи. Типи креативних досліджень у рекламі. Системний аналіз рекламного простору. Визначення цільових аудиторій. Креативна аналітика. Тестування реклами щодо креативу.
Креативний робочий план (бриф): особливості його складання та зміст. Макет креативного робочого плану.
Цілі у рекламній креативній діяльності: сутність, функції, типологія. Функціональні цілі. Комунікативні цілі. Поведінкові цілі. Творчі цілі. Три моменти креативного стратегічного підходу Дж. О’Туула у створенні рекламного звернення. Експлуатація емоційної і раціональної винагороди у розробці рекламних стратегій. Рольові ігри. Процес формування стратегій рекламного звернення. Вибір типу стратегії на підставі визначених цілей. Стратегічне спрямування рекламного креативу: створення реклам­ної концепції товару; створення концепції рекламного звернення; розробка ефективної комунікації. Стратегічна модель «обміркування / емоції — висока / низька важливість».
Характеристика ідей у рекламі: основні поняття, принципи, функції. Пошук фактів для креативної діяльності у рекламі. Управління процесом розробки рекламної ідеї: народження ідеї під контролем; колективна творчість. Методи роботи у команді. Мозкова атака: керівні принципи. Критика як елемент удосконалення креативного процесу.
Організація та координація креативного процесу в рекламі. Організаційна структура креативного відділу в рекламному агентстві та розподіл функціональних обов’язків між його працівниками.
Шляхи реалізації креативної стратегії у рекламі. Форми втілення рекламних ідей. Створення рекламного образу. Розроблення заходів з формування рекламного образу в уяві споживачів. Рівні формування рекламного образу.
Контроль над здійсненням креативного процесу в рекламі.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.