лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

РЕКЛАМНИЙ КРЕАТИВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ІІІ. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ
І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

 

Тема 1. Сутність і значення рекламного креативу
ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
1.1. Реклама у системі комунікацій.
1.2. Креатив у рекламі: цілі, завдання, функції. Стратегічне значення рекламного креативу.
1.3. Етапи організації творчого процесу в рекламі.
1.4. Креативні принципи рекламування.
1.5. Копірайтинг у рекламній діяльності.
1.6. Роль і місце дизайну в рекламному креативі.
1.7. Види та засоби подання реклами.
Тема 2. Управління креативними
процесами в рекламі

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
2.1. Сутність, значення та зміст креативних досліджень ринку в рекламі.
2.2. Креативна аналітика.
2.3. Складання креативного робочого плану.
2.4. Процес вибору цілей і формування стратегій у рекламному креативі.
2.5. Управління процесом розробки рекламної ідеї.
2.6. Організація та координація креативного процесу в рекламі.
2.7. Реалізація креативної стратегії у рекламі.
2.8. Здійснення контролю над креативним процесом у рекламі.
Тема 3. Сучасні комунікативні
технології в рекламі

ПЛАН ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
3.1. Роль комунікативних технологій у рекламному креативі.
3.2. Побудова реклами із застосуванням психологічних технологій.
3.3. Побудова реклами із застосуванням соціально-комуніка­тивних технологій.
Тема 4. Стилістика та структуралізм
у рекламному креативі

ПЛАН ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
4.1. Стилі реклами та специфіка побудови реклами з урахуванням різних стилів.
4.2. Структурна побудова рекламних звернень за різними спрямуваннями.
4.3. Застосування креативних рекламних стратегій у структурній побудові рекламних звернень.
4.4. Структурна побудова реклами в розробці рекламної концепції товару.
4.5. Структурна побудова рекламного звернення для різних видів реклами.
Тема 5. Креатив рекламних текстів
ПЛАН ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
5.1. Сутність, види та форми рекламних текстів, їх цінність і параметри.
5.2. Створення ефективного тексту рекламного повідомлення із застосуванням художніх прийомів української філології.
5.3. Фонетичні прийоми у створенні рекламних текстів.
5.4. Лінгвістична компоновка рекламного звернення.
5.5. Структурне складання рекламного тексту.
5.6. Складання рекламних текстів з використанням психоенергетичних аспектів мови.
5.7. Застосування моделі ФОКС для створення та креативної оцінки рекламних текстів.
5.8. Аналіз результатів оцінки рекламних текстів.
Тема 6. Дизайн реклами
ПЛАН ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
6.1. Суть, цілі, завдання та закони дизайну реклами.
6.2. Компонування та комбінація ілюстрацій з рекламним текстом на різних носіях.
6.3. Використання кольорової гами в ілюструванні реклами.
6.4. Візуальна компоновка рекламного звернення та застосування візуальних способів привернення уваги цільової аудиторії.
6.5. Забезпечення емоційного фону у рекламі.
6.6. Підбір персонажів для рекламного звернення.
6.7. Композиціонування рекламного звернення.
6.8. Використання шрифтів для креативного оформлення рекламного тексту залежно від завдань реклами.
6.9. Звукове оформлення реклами.
Тема 7. Сценаристика та режисура
теле- і радіореклами

ПЛАН ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
7.1. Написання сценаріїв для радіореклами.
7.2. Написання сценаріїв для телереклами.
7.3. Створення розкадровки готового режисерського сценарію.
7.4. Застосування прийомів телемонтажу у створенні рекламного відеообразу.
7.5. Використання телепланів та їх різновидів у рекламному креативі й телебаченні.
7.6. Застосування прийомів радіомонтажу рекламних звернень.
7.7. Використання прийомів звукової режисури у радіо- та телерекламі.
Тема 8. Креативні прийоми формування реклами
ПЛАН ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
8.1. Визначення основних креативних спрямувань у розробленні рекламної концепції товару.
8.2. Застосування проектних технологій утілення рекламної концепції товару.
8.3. Використання креативних прийомів у розробці рекламного звернення.
8.4. Розробка тактичних дій здійснення рекламного впливу на аудиторію.
8.5. Використання креативних прийомів у формуванні та проведенні рекламних кампаній.
8.6. Застосування креативних прийомів комунікативної концепції рекламного звернення в його побудові.
8.7. Використання творчих прийомів забезпечення ефективності рекламного звернення на рекламоносіях.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.