лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

РЕКЛАМНИЙ КРЕАТИВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Монтаж за звуком.

Існують певні співвідношення між звуком і зображенням:

 • зображення підпорядковується звуковому рішенню;
 • звук підпорядковується образотворчому рішенню;
 • звук посилює зображення;
 • зображення посилює звук;
 • звук і зображення породжують повний образ;
 • звук руйнує зображення.

Під час вивчення даної теми потрібно звернути увагу на особливості монтажу рекламних відеороликів, відеофільмів, радіоком-
позицій.
Робота над звуком у конкретному рекламному продукті здійснюється у три етапи:

 • вибір звукових реалій;
 • організація звукового простору;
 • розподіл звукового матеріалу у часі.

Для вибору звукових реалій основним є:

 • по-перше, відповідність обраних засобів музичної виразності образу блага, яке рекламується. Характер мелодій, ритмічна пульсація, темп, темброве забарвлення, висота звучання повинні гармоніювати із предметною сутністю рекламованого об’єкта, оскільки лише це зробить можливим формування потрібних асоціатив­них зіставлень і спрямує уяву реципієнта у потрібному напрямку;
 • по-друге, особливу увагу варто приділити жанрово-стильо­вій природі музичного ряду, яка має відповідати як образу рекламованого блага, так і смакам цільової аудиторії;
 • по-третє, необхідно враховувати, що використання у ролику різного звукоматеріалу (музики, звуків природи, побутових шумових ефектів тощо) робить його звукову палітру багатшою, деталізованішою, ефективнішою, але тільки у тому разі, коли це різноманіття передбачає візуальний і вербальний ряди.

Організація звукового простору — етап, важливий у разі використання різних звукових матеріалів, кожен з яких створює свій пласт. На цьому етапі слід розмежувати звуковий матеріал на фон і рельєф. Відчуття простору створюється завдяки гучності їх подання (голосніше — ближче, тихіше — далі), акустичності та ефекту різнопланового розміщення пластів, спрямування звуку тощо. Фон — це звуки із загального і середніх планів, рельєф — звуки з переднього плану.
Розташування «звукових декорацій» достатньо складне завдання, оскільки декорування звукового простору не статичне: наближається поїзд, пролітає літак, людина рухається та розмовляє у кімнаті, йде дощ, і краплі стукають по корнизу тощо. Зав­дяки створенню ефекту «руху звуку», звуковим «напливам», ревербації є можливість переміщення звукових елементів у просто-
рі, з фону на рельєф і навпаки.
Розподіл звукового матеріалу у часі — це звукова драматургія. Виділимо загальні установки.
Дуже важливо, щоб рекламний ролик являв собою драматургічну цілісність. Досягнення цього обумовлено загальнологічним законом, який виражається рухом від вихідного імпульсу через фазу розвитку — до фіналу. Щодо звукової драматургії, то це має такий вигляд. Перші три секунди є вирішальними, тому звуковий початковий імпульс поряд з іншими засобами здатний виконати завдання привертання уваги, але тільки не через гучні ефекти.
Звукова динаміка у фазі розвитку визначена рухом до кульмінації, яка може припадати, відповідно до законів художніх жанрів, на точку «золотого перетину», або може бути зміщена до кін­ця і збігатися з ходом реклами.
Кульмінацію можна виділити по-різному: через короткий джингл, музичний слоган, яскравий звуковий ефект, вторгнення нового контрастного звукового матеріалу, просто тишею.

Для роботи над цією темою студенту потрібно:

  • самостійно опрацювати теоретичні аспекти теми відповід-
   но до питань, виділених у розділі 1 «Типова программа навчальної дисципліни «Рекламний креатив»: Тема 7»;
  • дати розгорнуті відповіді на поставлені запитання.
   • За якими етапами здійснюється створення рекламних продуктів на радіо і телебаченні?
   • Охарактеризуйте структуру технологічного стану побудови рекламного фільму (ролика).
   • Пригадайте структуру рекламного ролика.
   • Які прийоми створення рекламних роликів вам відомі? Наведіть приклади.
   • Назвіть формати телереклами.
   • Назвіть правила написання літературного сценарію рекламного повідомлення.
   • Охарактеризуйте режисерський сценарій реклами та правила його написання.
   • Чим літературний і режисерський сценарій радіо- і телерек-
    лами різняться один від одного?
   • Як відбувається розкадрування телереклами?
   • Охарактеризуйте телесценарій реклами і його компоновку.
   • Охарактеризуйте монтаж як засіб створення рекламного відеообразу.
   • Назвіть прийоми та види монтажу телереклами.
   • Назвіть фільмокомпоненти у телерекламі.
   • Пригадайте, що таке плани та їх види у рекламному креативі на телебаченні.
   • Прокоментуйте специфіку монтажу рекламних відеокліпів.
   • Поясніть сценаристику радіореклами.
   • Назвіть прийоми звукової режисури радіореклами.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.