лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

РЕКЛАМНИЙ КРЕАТИВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Вихідна інформація для оцінки рекламного тексту (систематизована за моделлю ФОКС):

 • Властивості, конкурентні переваги, ресурси того продукту, який підлягає просуванню.
 • Завдання рекламної комунікації.
 • Система акцій рекламної комунікації та місце рекламного тексту в ній.
 • Загальна характеристика цільової аудиторії.

Модель сприйняття (для кожної цільової групи):

 • Наявні стереотипи цільової групи по відношенню до продукту, який рекламується. Якщо рекламний текст потрапляє на негативний, не скоригований стереотип — рекламне звернення буде проваленим.
 • Потреби цільової групи та їх можливі взаємозв’язки з продуктом, який рекламується.
 • Культурологічні характеристики цільової групи, соціально-психологічні параметри, групові стереотипи, загальнолюдські, національні, групові цінності.
 • Остаточні мотиви сприйняття акцій рекламної комунікації:

Мотив = вихідний стереотип + потреба + цінність.
Отже, на фоні вищенаведеного здійснюється оцінка:

 • завдання рекламного тексту, яке випливає із:
 • місця тексту в рекламній комунікації;
 • взаємоузгодження завдання тексту із загальною рекламною комунікацією.
 • змістової частини рекламного тексту, яке випливає з ресурсів, конкурентних відмінностей, властивостей, призначення об’єк­та реклами;
 • остаточного мотиву, який викличе рекламний текст у моделі сприйняття;
 • креативу рекламного тексту, який повинен виразити завдання, ресурси і мотиви. Креативна оцінка здійснюється за критеріями:
 • використання психологічних прийомів;
 • використання художніх прийомів.

У цифровому вираженні оцінка рекламних текстів зводиться до визначення коефіцієнта корисної дії (ККД). Він дорівнює відношенню реального значення впливу аспектів тексту до відповід­ного ідеального значення. Оскільки МЯС базується на 4-х рівнозначних аспектах, то максимальна кількість балів для ідеального варіанта повинна дорівнювати 4. Отже:
,
де  — аспект координації завдання рекламним текстом;
 — аспект змістової частини рекламного тексту;
 — аспект визначення рекламним текстом остаточного мотиву;
 — аспект креативу рекламного тексту.
Варто відзначити, що ідеальні рекламні тексти зустрічаються вкрай рідко, а ефективність сильних становить близько 50 %.
Звичайно, наведену методику не можна назвати досконалою. Тому для майбутніх креаторів нині є унікальна можливість створити свою і цим самим прославити себе та зробити користь для загальної справи.

Для роботи над цією темою студенту потрібно:

 • самостійно опрацювати теоретичні аспекти теми відповід­но до питань, виділених у розділі 1 «Типова программа навчальної дисципліни «Рекламний креатив»: Тема 5»;
 • дати розгорнуті відповіді на поставлені запитання.
  • Назвіть види та форми рекламних текстів.
  • Охарактеризуйте слоган як рекламну константу.
  • Поясніть значення заголовків у рекламному зверненні. Назвіть функції, типи та форми заголовків.
  • Розкажіть про інформаційний текст у рекламному зверненні, його значення, зміст і структуру.
  • Охарактеризуйте сутність та значення додаткової інформації у рекламних повідомленнях, її структуру.
  • Поясніть цінність та параметри рекламного тексту.
  • Які художні прийоми української філології використовуються у створенні рекламних текстів? Наведіть приклади.
  • Охарактеризуйте принципи та етапи створення ефективного тексту рекламного повідомлення.
  • У чому суть лінгвістичної та синтаксичної компоновки рекламного звернення?
  • Розкажіть про структурну побудову рекламного тексту.
  • Як здійснюється побудова рекламних текстів з використанням психоенергетичних аспектів мови?
  • Охарактеризуйте модель ФОКС для створення та креативної оцінки рекламних текстів.
  • Які є методики обробки результатів оцінки рекламних тек-
   стів? У чому їх сутність?

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.