лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

РЕКЛАМНИЙ КРЕАТИВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

У роботі з маркетингово-значимими одиницями рекламного тексту завжди є місце творчості. Існує безліч найрізноманітніших способів і методів їх представлення. Інформацію про них можна знайти у навчальних посібниках з копірайтингу та рекламної слоганістики. Вивчаючи дану тему, потрібно докладніше розглянути всі можливі варіанти представлення таких одиниць у рекламних текстах і свої відповіді підкріпити прикладами. Крім творчих пошуків під час створення рекламних текстів варто враховувати і стандартні правила, які виправдали себе у практиці і є правильними з погляду психології реклами.
Стандартні правила включення
імені бренду у слоган

  1. У разі виведенні нового товару чи бренду на ринок в усіх рекламних акціях певної рекламної кампанії має бути присутній слоган, виконаний в однаковій формі (припускаються варіації у межах обраної форми) з іменем бренду.
  2. Ім’я бренду у слогані повинно мати рівноправне членство з іншими словами.
  3. Україномовні імена брендів мають показувати унікальну торговельну пропозицію, а не залишатися просто назвою.
  4. Слогани, які належать бренду з іншомовною назвою повин­ні не просто утримувати його ім’я у своїй структурі, а й макси-
    мально зв’язувати його з іншими — знайомими і зрозумілими — словами у своєму складі.

Стандартні правила представлення
унікальної торговельної пропозиції
1. Рекламний текст підкріплюється іншими рекламними елементами, які передусім впливають на емоції: незвична упаковка, оригінальні форми або кольорове рішення.
2. У рекламному тексті підкреслюється одна із типових характеристик товару, яка є і в інших марок, але не була підкреслена у рекламі жодним із конкурентів.
3. Тексти створюються мовою споживача без вживання спеціальної термінології, яка зрозуміла виробникові.
У роботі з допоміжними маркетингово значимими одиницями використовуються номінантний і контекстуальний підходи. Номінантний — це коли допоміжна маркетингово-значима одиниця рекламного тексту називається своїм ім’ям. Контекстуальний — це формування асоціативних образів у свідомості спожи­вачів на основі згадування певних відчуттів. Контекстуальне згадування формується за допомогою контекстуальних слів, які силь-
ніші за емоційним впливом, ніж пряме згадування. Вони у сві-
домості споживача народжують «живі картини», де рекламова­ний товар оточений звичними та впізнаваними предметами, які супроводжують його у реальному житті. Сфер пошуку контексту-
альних слів достатньо багато: об’єкт застосування продукту, склад продукту, його форма, процес використання даного продукту, супутні предмети, конкретні ситуації тощо.
Якщо маркетингова цінність полягає у наявності в рекламному тексті споживчої інформації, то художня — у його здатності цю інформацію вигідно подати. Основні художні прийоми україн-
ської філології у рекламному креативі наведено на рис. 5.2.

Рис. 5.2. Художні прийоми української філології
Вивчення особливостей використання художніх прийомів у створенні рекламних текстів вимагає додаткових знань з української лінгвістики, психології, оскільки всі вони належать до особливостей використання певних мовних знаків та символів і їхнього впливу на психологію людини. Для кращого засвоєння матеріалу даної теми потрібно кожному прийому знайти практич-
не підтвердження: розробити самому рекламний текст або знайти відповідний серед рекламних звернень у різних засобах масової інформації. Коротко охарактеризуємо кожен із наведених прийомів.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.