лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

РЕКЛАМНИЙ КРЕАТИВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Оскільки основним завданням реклами є здійснення раціональ-
но-психологічного впливу на споживачів з метою сформувати
у них мотиви щодо купівлі певного товару, то маркетингово-креативні спрямування побудови реклами будуть такими: товар, унікальна торговельна пропозиція, позиціонування, частота впливу, домінанта образу, майстерність і творчість. Професійне їх поєднання покликано ефективніше виконувати маркетингові завдання реклами, а саме збільшення збуту продукції.
Отже, у рекламному креативі є місце товару, який потрібно просувати на ринок, продавати й інформувати про нього споживачів. Урешті-решт товар є точкою відліку, з чого починається рекламна творчість. Саме через нього підприємства починають розкручувати свої рекламні кампанії.
Унікальна торговельна пропозиція — це показ споживачеві тих властивостей і якостей товару, які притаманні лише йому. Іншими словами, крім даного виробника ці якості і властивості ніхто не пропонує.
Позиціонування — це створення та підтримування зрозумілого для споживачів образу, іміджу.
Частота впливу — кількість появ рекламних повідомлень від імені одного виробника в різних засобах масової інформації протягом певного часу перед очима потенційних споживачів. У часто-
ті впливу розрізняють частоту впливу однакових і однотипних рек-
ламних повідомлень.
Домінанта образу — це превалювання обраного образу (персонажу, товару) чи атрибутів, які його супроводжують в усіх рек­ламних повідомленнях певного виробника з метою підвищення упізнаваності його товарів серед конкурентних.
Майстерність — вдале поєднання усіх названих компонентів. А це означає, що потрібно в уяві споживача побудувати єдиний комплекс, який має привертати його увагу, формувати впізнаваність товару серед конкуруючих, мотиви щодо купівлі і подавати приховані команди для виконання певних дій.
Творчість — це використання різних прийомів, засобів і способів у рекламному креативі, спрямованих на те, щоб рекламні повідомлення були цікавими й оригінальними.

Для роботи над цією темою студенту потрібно:

 • самостійно опрацювати теоретичні аспекти теми відповід-
  но до питань, виділених у розділі 1 «Типова программа навчальної дисципліни «Рекламний креатив»: Тема 3»;
 • дати розгорнуті відповіді на поставлені запитання.
  • Поясніть, що являють собою комунікативні технології у рек-
   ламному креативі.
  • Прокоментуйте побудову реклами із застосуванням методів психоаналізу. Наведіть приклади.
  • Прокоментуйте побудову реклами із застосуванням біхевіоризму. Наведіть приклади.
  • Охарактеризуйте побудову реклами із застосуванням теорії когнітивного підходу. Наведіть приклади.
  • Прокоментуйте побудову реклами на основі гештальтпсихології. Наведіть приклади.
  • Що являє собою економічна психологія у рекламі?
  • Як будується реклама із застосуванням сублімації? Наведіть приклади.
  • Прокоментуйте побудову реклами на основі нейролінгвістичного програмування. Наведіть приклади.
  • Назвіть методи сублімалістики у рекламі.
  • Охарактеризуйте суггестичні рекламні підходи. Наведіть приклади.
  • Охарактеризуйте символізм у рекламному креативі. Наведіть приклади.
  • Охарактеризуйте містифікацію у рекламному креативі. Наведіть приклади.
  • Охарактеризуйте міфологізацію та її символіку у рекламному креативі. Наведіть приклади.
  • Прокоментуйте технологію тоталізації у побудові реклами. Наведіть приклади.
  • Охарактеризуйте демократизацію у рекламі. Наведіть приклади.
  • Що являють собою технології гуморитизації та еротизації у рекламному креативі? Пригадайте основні прийоми. Наведіть приклади.
  • Охарактеризуйте віртуалістику у сучасній рекламі. Наведіть приклади.
  • Визначте маркетингово-креативні спрямування побудови реклами.

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.