лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

РЕКЛАМНИЙ КРЕАТИВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

* Варто зауважити, що в разі дослідження адресатів поряд із зазначеними аспектами грунтовніше проводяться дослідження за такими напрямками:

 • антропологія;
 • соціологія;
 • психологія;
 • індивідуалізм.

Психологічні дослідження передбачають вивчення таких психологічних концепцій, як мотивація, пізнання і навчання. Мотивація — це стимулюючий вплив на споживачів, їхні бажання і стремління, які породжують послідовність подій, сукупність яких називається поведінкою. Пізнання являє собою царину, яка узагальнює всі різновиди інтелектуальної діяльності (сприйняття, пам’ять, судження, мислення). Під навчанням розуміють зміни у поведінці, які з’являються в результаті періодичного впливу зовнішніх умов.
Індивідуальні дослідження — це вивчення індивідуальних сти­мулів, завдяки яким людина здатна здійснити купівлю.
Аналіз зовнішнього контексту рекламного звернення передбачає:

 • аналіз спрямованості, специфіки та стилістики засобів масової інформації, куди планується подавати рекламне звернення;
 • рекламне й інформаційне оточення запланованого рекламного звернення у засобах масової інформації;
 • можливі час виходу і частоту подання;
 • співвіднесення з подіями суспільного та культурного життя.

Аналіз зовнішнього контексту рекламного звернення здійснюється за такими спрямуваннями:

 • Реалістичність. Ступінь реалістичності залежить від внутріш-
  ньої драматургії рекламного матеріалу та відносин між об’єк-
  тами та персонажами, які його складають. Чим ближче сюжет, облік і поведінка персонажів до реального життя — тим реалістич-
  нішою є реклама.
 • Деталізація. Передбачає вивчення візуального плану рекламного матеріалу на предмет наявності і змістового навантаження другорядних персонажів та предметів; наскільки пропрацьовано мізансцени і декорації.
 • Символічність. Це дослідження способу відносин між зобра­женням у рекламі і об’єктом, який рекламується. Часто ці два параметри можуть співпадати в одному знаці.

Взаємодії і відносини. Дослідження поведінкових і жестових кодів, якими оперують персонажі, а також моделей взаємовідносин. Такими моделями можуть бути: начальник — підлеглий; учитель — учень; батьки — діти; друзі; романтичні чи ділові партнери; сім’я тощо.
Другий етап — створення креативного робочого плану (бри­фу). Креативний робочий план необхідний для того, щоб задати напрям пошуку рекламних ідей, заголовків, текстів.
Креативний бриф — це коротке технічне завдання на креатив, яке клієнт формулює для рекламного агентства.
Креативний бриф має вигляд анкети, у якій рекламодавець послідовно подає основну інформацію про продукт і бренд. Часто доводиться зіштовхуватися з реаліями, коли не все, що написано у брифі, є правдою і не всю правду написано у брифі. У такому разі й виникає непорозуміння між рекламодавцем і креатором. Іноді приховування правди здійснюється зі страху, щоб якась інформація не дійшла до конкурентів. Проте найчастіше це стається через елементарну відсутність знань з основ маркетингу, коли замість конкретної обґрунтованої відповіді у графах «унікальна торговельна пропозиція», «цілі та завдання компанії» замовники пишуть загальні фрази, отримані з підручників з маркетингу. Іноді непорозуміння між креаторами та рекламодавцями виникає через небажання самих рекламодавців усвідомити й на собі відчути реальні потреби споживачів та їх сприйняття тієї продукції, що їм пропонується. Для цього потрібно зовсім небагато: достатньо просто «спуститися донизу» й відчути себе у ролі реальних споживачів.
Отже, основні принципи правильного створення креативного брифу такі:

 • показ максимальної кількості правдивої інформації;
 • чітке усвідомлення рекламодавцем реальних потреб споживачів і можливості їх задоволення за допомогою тих товарів, які пропонуються;
 • уміння використовувати рекламодавцем набуті теоретичні знання з маркетингу у своїй практичній діяльності.

На думку Скотта Бедберрі, формат креативного брифу повинен мати три властивості:

 • Кратність — не більше 1-2-х сторінок.
 • Чіткість — інформація про те, де продукт перебуває сьогодні і де він має опинитися в майбутньому у результаті успіш­них дій.
 • Свобода — потрібно дати можливість рекламістам самостійно шукати шляхи досягнення поставлених цілей.

У креативному брифі коротко та конкретно даються характеристики таких основних аспектів:

   • назва товару;
   • основні відомості про існування підприємства на ринку;
   • проблема, яку повинен вивчити рекламодавець;
   • завдання реклами;
   • характеристика потенційних споживачів;
   • головні конкуренти;
   • основні обіцянки рекламодавця;
   • причини для здійснення купівлі;
   • основні елементи, що мають бути присутніми в рекламі.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.