лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

РЕКЛАМНИЙ КРЕАТИВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 2. Управління креативними процесами у рекламі


2.1. Креативні дослідження ринку у рекламі та креативна ана­літика.
2.2. Креативний робочий план: особливості його складання та зміст.
2.3. Формування стратегій у рекламному креативі.
2.4. Управління процесом розробки рекламної ідеї.
2.5. Організація і координація креативного процесу в рекламі.
2.6. Контроль над здійсненням креативного процесу в рекламі.
Найважливішим у вивченні даної теми є питання управління креативними процесами у рекламі, яке являє собою логічну послідовність дій з досягнення рекламодавцем поставлених цілей з допомогою рекламного креативу. Такий процес починається після виконання підприємством 4-х перших етапів маркетингового менеджменту [див. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. —
С. 12]. Умовно основні етапи управління креативними процесами у рекламі наведені на рис. 2.1.
Перший етап — системний аналіз можливостей реклами. Він ґрунтується на тому, щоб бути нестандартним — потрібно знати стандарт; щоб знайти вільну нішу — потрібно знати зайняті; для того, щоб бути оригінальним — не обов’язково уникати штампів. Отже, такий аналіз включає:
а) постановку завдання для проведення креативного дослідження у рекламі;
б) дослідження ринку;
в) визначення меж рекламного простору;
г) підготовку форми для занесення результатів аналізу креатив­них досліджень у рекламі;
ґ) збирання матеріалу;
д) первинну обробку матеріалу;
е) проведення аналізу зібраної інформації;
ж) аналіз зовнішнього контексту рекламного звернення;
з) аналіз внутрішнього контексту рекламного звернення.

Рис. 2.1. Етапи управління креативними процесами у рекламі
Постановка завдання для проведення креативного дослідження у рекламі.
На цьому етапі, по-перше, потрібно визначитися, для чого і кого здійснюються дослідження: для себе, для себе і робочої групи; у межах обумовленої з клієнтом робочої програми; для передання результатів замовнику у його повне розпорядження. По-друге, потрібно визначитися з установочною інформацією: продукт; товарна категорія; вік та обсяг товарної категорії; товарна і цінова структура товарної категорії; цільова аудиторія.
Дослідження ринку передбачає його вивчення за такими спрямуваннями:

  • стан і основні тенденції розвитку ринку;
  • бажання споживачів;
  • рівень конкуренції;
  • основні напрямки здійснення рекламних кампаній конкурентами;
  • аспекти, на які конкуренти звертають більше уваги у реклам­них повідомленнях.

Визначення меж рекламного простору. Безумовно, рекламні можливості визначаються рекламним простором. Рекламний простір — це простір, який з найбільшою вірогідністю і найактивніше приймає участь у формуванні поглядів на товарну категорію споживчою аудиторією.
Для його дослідження потрібно обмежитися часом, обсягом і маркетинговими показниками. У противному разі дослідження буде громіздким і ні про що.
Основними межами для рекламного простору є категоріальні та часові. Категоріальні межі — встановлення меж на вивчення товарів, які належать до певної товарної категорії і товарів сусідніх товарних категорій, які являють собою вторинну конкуренцію. Часові межі встановлюються залежно від віку обраної товар-
ної категорії на ринку. Наприклад, на ринку ІТ-технологій оновлення здійснюється дуже швидко, тому часова межа може охоплювати рік або два.
Підготовка форми для занесення результатів аналізу креативних досліджень у рекламі. Конкретних рекомендацій для форми, куди мають бути занесені результати аналізу, не існує, оскільки у кожного креатора є свої, зручні у користуванні саме для них. Однак, на наш погляд, дуже вдалою є форма, яку запропонувала І. Морозова [9, с. 170] (рис. 2.2).

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.