лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

РЕКЛАМНИЙ КРЕАТИВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Під час вивчення даної теми потрібно звернути увагу на класифікацію рекламних звернень з позицій рекламного креативу (табл. 1.2).
Таблиця 1.2

ВИДИ РЕКЛАМНИХ ЗВЕРНЕНЬ

Тип рекламоносія

Вид рекламного звернення

Друкована реклама

рекламне оголошення;
розгорнуте рекламне звернення;
«життєва історія»;
консультація фахівця;
каталог;
прейскурант;
афіша;
листівка

Радіореклама

коротке закличне звернення;
репліка;
розгорнуте радіооголошення;
радіоафіша та анонс;
обмін репліками;
радіоспот;
консультація фахівця;
рекламна пісенька

Телереклама

рекламне оголошення;
рекламний ролик;
анонс;
рекламний відеокліп;
рекламний відеофільм;
рекламна передача

Зовнішня реклама

вивіска;
вітрина;
плакат

Кожне із цих звернень має свої особливості і стандартні підходи у створенні, але найбільшого ефекту можна досягнути, якщо використати у їх побудові елементи творчості, на чому і базується рекламний креатив.

Для роботи над цією темою студенту потрібно:

  • самостійно опрацювати теоретичні аспекти теми відповід­но до питань, виділених у розділі 1 «Типова програма навчальної
   дисципліни «Рекламний креатив»: Тема 1»;
  • дати розгорнуті відповіді на поставлені запитання.
  • Охарактеризуйте рекламу у системі комунікацій.
  • Що являє собою теорія рекламного впливу на аудиторію?
  • Розкрийте основні принципи рекламної діяльності.
  • Поясніть поняття креативу у рекламі. Назвіть його цілі, завдання, функції.
  • Охарактеризуйте стратегічне значення рекламного креативу.
  • Чим відрізняється креатив від творчості?
  • Накресліть алгоритм рекламної комунікації.
  • Розкрийте креативні принципи рекламування.
  • Назвіть особливості рекламного креативу.
  • Що являє собою стереотип у рекламній практиці? У чому суть теорії ламання стереотипів?
  • Охарактеризуйте основні проблеми у рекламному креативі та назвіть можливі шляхи їх розв’язання.
  • У чому суть організаційної і творчої стратегій у розробці рекламної кампанії?
  • Яким чином реалізується творча стратегія у рекламі?
  • Що являє собою креативна ідея і чим вона відрізняється від рекламної концепції?
  • За якими етапами здійснюється матеріалізація ідеї рекламного звернення?
  • Що являє собою копірайтинг? Яке відношення він має до рекламного креативу?
  • Визначте роль та місце дизайну в рекламному креативі.
  • Назвіть види реклами з позицій рекламного креативу.
  • Що являє собою рекламне звернення? Які його види, форми, зміст, структура і композиція, творче втілення та художнє оформ­лення?
  • Які є засоби подання реклами?
  • Назвіть стандартні та нестандартні підходи у виборі рекламоносіїв. Наведіть приклади.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.