лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

У міжнародній та вітчизняній статистиці для вимірювання людського розвитку використовують узагальнюючий пошук — індекс людського розвитку (ІЛР). Існують різні методики його розрахунку. У щорічних звітах Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) широко використовують ІЛР, який враховує:

  • стан здоров’я;
  • рівень освіти;
  • реальну купівельну спроможність населення.

Стан здоров’я населення характеризується показником очікуваного довголіття — тривалістю майбутнього життя після народження.
Показник досягнутого рівня освіти має дві складові: частку грамотного дорослого населення (віком понад 24 роки) і частку учнів початкових, середніх та вищих навчальних закладів у населенні віком до 24 років.
У якості рівня життя приймається реальний обсяг ВВП на душу населення, обчислений у доларах США, з урахуванням паритету купівельної спроможності національної валюти (ПКС).
Індекс людського розвитку розраховується як середня арифметична зі стандартизованих показників, що входять до його складу:

де ІД  — індекс очікуваного довголіття;
ІОС — індекс рівня освіти;
ІРЖ — індекс рівня життя.
При цьому стандартизовані показники, наведені в чисельнику, обчислюються за формулою:

де Хф — фактичне значення показника;
Хmin, Xmax — відповідно мінімальне та максимальне значення цього коефіцієнта, які прийнято за еталон у міжнародній практиці.
За еталон прийнято такі мінімальні та максимальні значення відповідних показників.
1. Очікуване довголіття, років:

  • Хmin в цілому для населення — 25; для чоловіків — 22,5; для жінок — 27,5;
  • Хmax — відповідно 85; 82,5; 87,5.

2. Досягнутий рівень освіти:

  • Хmin — грамотність дорослого населення та учнів становить 0 %;
  • Хmax — 100 %.

3. Рівень життя, дол. США ПКС:

  • Хmin — 100;
  • Хmax — 40 000.

Показники ІОС та ІРЖ мають деякі особливості розрахунку. Так, показник досягнутого рівня освіти обчислюється з використанням вагових коефіцієнтів: для дорослого населення (ІГР) — 2/3; для сукупної частки учнів (ІУЧ) — 1/3.

Що стосується показників рівня життя, то при їх розрахунках провадяться певні процедури коригування, які тут ми розглядати не будемо, а радимо читачу звернутися до підручника «Соціальна статистика» [53]. Наведемо приклад розрахунку ІЛР.
Приклад.
За наведеними даними обчислити індекс людського розвитку і порівняти регіони між собою (граничний ВВП на душу населення — 5488 дол. ПКС).
Таблиця 1


Регіон

Очікувана
тривалість
життя при
народженні,
років

Грамотність
серед
дорослого
населення,
%

Сукупна
частка
учнів,
%

Реальний ВВП
на душу
населення,
дол. ПКС

Луганська область

65,7

98,6

96,5

3800

Одеська область

65,8

99,6

99,5

3372

Тернопільська область

70,3

98,4

95,0

2576

Для обчислення всіх перелічених індексів використовується узагальнюючий індекс
Індекс освіти визначимо за формулою:

По Луганській області:
;   
Для розрахунку ІОС обчислимо ІГР  і  ІУЧ:
;   ,
звідки
; .
По Одеській області:
;   ;
;   ;

.
По Тернопільській області:
;   ;
;   ;

.
Зведемо обчислені дані у таблицю:

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.