лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

4. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ
САМОСТІЙНИХ РОБІТ

 

 

 

 

На початку семестру кожен студент отримує індивідуальне завдання для контрольної самостійної роботи. Строк виконання роботи становить не менше чотирьох тижнів, після якого проводиться її захист.
Нижче наведено приклад завдання для самостійної роботи. Дані таблиць 1, 2, 3 визначаються викладачем індивідуально для кожного студента. Джерелами інформації при цьому є офіційні бюлетені Держкомстату України.
1. У табл. 4.1 наведений розподіл населення України за рівнем середньодушових сукупних витрат. Необхідно:
а) обчислити показники, що характеризують поданий ряд розподілу: середній рівень витрат, моду, медіану, показники асиметрії й ексцесу, значення першої і дев’ятої децилей;
б) перетворити даний ряд у децильний ряд розподілу;
в) обчислити й проаналізувати показники диференціації та концентрації витрат, у тому числі коефіцієнти Лоренца і Джині.
г) побудувати криву Лоренца;
д) обчислити показники, що характеризують рівень і глибину бідності населення (межа бідності — 141,81 грн);
е) зробити висновки.
Таблиця 4.1

Розподіл населення України за рівнем
середньодушових сукупних витрат у 2001 р.
(в середньому за місяць, відсотків)

Показник

2001 р.

Все населення, тис. чол.

48195,3

у тому числі із середньодушовими сукупними витратами за місяць, грн

 

До 60,0

1,4

Закінчення табл. 4.1

Показник

2001 р.

60,1—90,0

6,4

90,1—120,0

11,0

120,1—150,0

13,9

150,1—180,0

13,9

180,1—210,0

11,5

210,1—240,0

9,2

240,1—270,0

7,7

270,1—300,0

5,9

300,1—360,0

7,8

Понад 360,0

11,3

2. У табл. 4.2 подана інформація про споживання продуктів харчування домогосподарствами з різним рівнем середньодушових сукупних витрат у 2001 р. Необхідно:
а) проаналізувати структури споживання домогосподарствами з різними витратами (без урахування споживання яєць);
б) оцінити розходження структур споживання домогосподарствами із найменшими і найбільшими витратами. Порівняти фактичне споживання різноманітних груп домогосподарств з раціональним споживанням (м’ясо та м’ясопродукти — 53 кг; молоко й молокопродукти — 144; хліб і хлібопродукти — 123,4; овочі та баштанні — 110; картопля — 95; фрукти, ягоди — 64; риба і рибопродукти — 13; олія та інші рослинні жири — 9,1; цукор — 24 кг, яйця — 220 шт.);
в) по одній з груп продуктів (на вибір студента) оцінити наявність і істотність зв’язку між споживанням даного продукту і рівнем середньодушових сукупних витрат. Зробити прогнозні розрахунки споживання даного продукту за умови збереження виявлених закономірностей і збільшення середньодушових сукупних витрат до 400 грн;
г) зробити висновки.


Таблиця 4.2

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах України
залежно від розміру середньодушових сукупних витрат У 2001 р.
(в середньому за місяць, у розрахунку на одну особу, кг)

Продукти
харчування

Групи домогосподарств із середньодушовими витратами за місяць, грн

До 60,0

60,1—90,0

90,1—120,0

120,1—150,0

150,1—180,0

180,1—210,0

210,1—240,0

240,1—270,0

270,1—300,0

300,1—360,0

Понад 360,0

М’ясо і м’ясопродукти

0,4

0,7

1,2

1,7

2,1

2,5

2,9

3,4

3,6

4,3

5,7

Молоко та молокопродукти

5,3

8,3

10,7

12,4

14,9

16,7

18,5

20,3

21,3

22,7

28,3

Яйця, шт.

5

7

10

13

14

16

18

19

20

20

23

Риба й рибопродукти

0,3

0,6

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

1,7

1,8

2,1

2,7

Цукор

1,0

1,5

1,9

2,5

2,8

3,3

3,6

4,0

4,2

4,3

5,3

Олія та інші рослинні жири

0,8

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,1

2,2

2,4

2,4

2,8

Картопля

6,5

8,7

10,1

10,3

10,5

10,8

11,7

11,9

12,4

12,2

12,9

Овочі і баштанні

3,7

4,8

5,8

6,9

7,9

8,9

9,7

10,2

11,0

11,7

13,7

Фрукти, ягоди

0,4

0,7

1,0

1,3

1,7

2,1

2,3

2,5

2,8

3,2

4,6

Хліб і хлібопродукти

6,5

7,7

8,4

9,5

10,0

10,9

11,4

11,7

12,3

12,1

13,13. Маємо наступну інформацію про рівень життя населення (табл. 4.3). Обчислити індекс людського розвитку і порівняти регіони між собою (граничний ВВП на душу населення — 5488 дол. ПКС).

Таблиця 4.3

Регіони

Очікувана тривалість життя при народженні, років

Грамотність серед
дорослого населення, %

Сукупна
частка
учнів, %

Реальний
ВВП на душу
населення,
в доларах ПКС

Херсонська
область

65,4

99,6

97,2

3020

Житомирська
область

67,6

99,2

91,9

2869

Луганська область

65,7

98,6

96,5

3800Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.