лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Термінологічний словник
Благоустрій житлового фонду характеризується питомою вагою загальної житлової площі в структурі всієї загальної житлової площі житлового фонду, обладнаної водопроводом, каналізацією, центральним опаленням, газом, гарячим водопостачанням, ваннами, підлоговими електроплитами.
Житлове господарство являє собою галузь економіки, завдання якої полягає у розселенні населення відповідно до потреб економіки і в створенні сприятливого середовища проживання для людини шляхом задоволення її житлово-комунальних та побутових потреб.
Житловий фонд — це сукупність житлових приміщень незалежно від форм власності, включаючи житлові будинки, спеціальні будинки (гуртожитки, притулки, будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів — дітей і дорослих, дитячі будинки, інтернати при школах і школи-інтернати), квартири, службові житлові приміщення, інші житлові приміщення в будинках, придатних до проживання.
Загальна площа житлових приміщень складається з площі житлових кімнат (спальні, вітальні, їдальні) і підсобних приміщень (кухні, ванної кімнати та душової, санвузла, квартирного коридору й т. ін.) з урахуванням площі лоджій, балконів, терас.
Коефіцієнт конкордації — показник, за допомогою якого можна оцінити комплексність житлово-комунального обслуговування населення регіонів та виділити регіони з високим і низьким рівнем доступу населення до житлово-комунальних послуг.
Коефіцієнт поліпшення житлових умовє характеристикоюякості житлових умов населення. Він являє собою частку домогосподарств, які одержали житло за певний період часу в структурі загальної кількості домогосподарств, що перебували на квартирному обліку на кінець цього періоду.
Завдання для самоконтролю
1. Статистичні характеристики житлових умов.
2. Завдання статистики житлових умов населення.
3. Житловий фонд і його класифікація.
4. Показники руху житлового фонду.
5. Визначення показників забезпеченості населення житлом.
6. Благоустрій та його статистичний аналіз.
7. Коефіцієнти поліпшення житлових умов і благоустрою житла.
8. Система показників житлово-комунального обслуговування населення.
9. Статистичні методи, які застосовуються для вивчення житлових умов населення.
10. Коефіцієнт конкордації: його суть і метод розрахунку.
11. За наведеними даними проаналізуйте середньорічні показники динаміки міського житлового фонду за формами власності (млн м2 загальної площі).


Показник

1985 р.

1990 р.

1995 р.

2000 р.

Міський житловий фонд, у тому числі за формами власності

507,5

574,3

616,6

643,2

Державний, комунальний, колективний фонд

340,9

395,7

317,2

205,7

Приватний житловий фонд

166,6

178,6

299,4

437,5

12. За допомогою коефіцієнта конкордації оцініть ступінь доступ­ності житлово-комунальних послуг населенню окремих регіонів.

Регіон

Ранги забезпеченості населення
окремими житлово-комунальними послугами

водою

опаленням

каналізацією

газом

Вінницька область

4

5

6

7

Донецька

5

1

4

3

Житомирська

1

2

3

4

Запорізька

6

3

1

2

Київська

4

4

2

1

Луганська

3

5

5

6

Львівська

2

6

6

5

Одеська

8

8

8

8

Сумська

7

9

7

9

13. Проаналізуйте зміну рівня забезпеченості населення Украї­ни житлом за рахунок окремих факторів на підставі даних, наведених у таблиці:


Тип місцевості

Весь житловий фонд,
млн, м2

Загальна площа житла
в середньому на одну особу, м2/чол.

1995 р.

2000 р.

1995 р.

2000 р.

Міські поселення

617

643

17,8

19,3

Сільська місцевість

362

372

21,9

23,5

14. Оцініть структурні відмінності в умовах проживання І та V квінтильних дохідних груп домогосподарств—учасниць програми житлових субсидій.


Типи житлових помешкань

І квінтель

V квінтель

Окрема квартира

1721

1827

Комунальна квартира

213

185

Індивідуальний будинок

1118

1192

Частина індивідуального будинку

188

193

Гуртожиток

220

68

15. За даними про квартирні черги оцініть динаміку поліпшення житлових умов населення:


Показник

1995 р.

1996 р.

1997 р.

1998 р.

2000 р.

2001 р.

Кількість сімей та одинаків, які перебували на квартирному обліку на кінець року

2411

2297

2164

2029

1765

1624

Кількість сімей та одинаків, які отримали житло за рік

82

56

47

37

32

29

2.4.2. Статистика навколишнього середовища
Однією з найактуальніших проблем розвитку суспільства є проблема збереження навколишнього середовища. Наслідки діяльності людини, природні явища і процеси спричиняють істотні зміни у довкіллі та вимагають постійного спостереження, обліку, аналізу стану умов проживання людини, дослідження використання, відновлення й охорони природних ресурсів. Здійснення цих функцій покладено на статистику, яка відіграє провідну роль і у відображенні екологічного моніторингу навколишнього середовища [28].
Навколишнє середовище (довкілля) являє собою систему взаємопов’язаних природних елементів, які визначають умови проживання суспільства та є чинниками впливу на здоров’я, стан і тривалість життя людей. Складовими системи навколишнього середови­ща є такі елементи, як атмосфера (повітряний простір), гідросфера (водний простір), літосфера (ґрунт і корисні копалини), флора (рослинний світ) і фауна (тваринний світ). Шкідливий вплив на будь-який з цих елементів викликає руйнування системи в цілому.
Статистика навколишнього середовища вивчає стан довкілля, дії на нього господарської діяльності, розміри, склад та використання запасів корисних копалин, земельного і лісового фонду. Її завдання полягає у систематичному зборі, опрацюванні, накопиченні, аналізі, прогнозуванні даних про стан навколишнього природного середовища, рівень споживання населенням сировинних ресурсів, про забруднення довкілля із застосуванням відповідних статистичних методів і інформаційних технологій. Особлива увага в системі соціальної статистики приділяється оцінці наслідків взаємодії природи й людини та ефективності заходів послаблення впливу цих наслідків на здоров’я населення як у цілому, так і окремих його соціальних груп.
Джерелом даних про навколишнє середовище та природні ресурси в Україні є єдина статистична звітність, яка охоплює показники використання корисних копалин, земельного і лісового фонду, їх територіальне розміщення, обсяги геологорозвідувальних робіт тощо. Вся інформація, яка збирається, має річну періодичність (за винятком звіту по охороні атмосферного повітря, який подається також за півріччя, й звітів лісового господарства — форма № 1-лг, 3-лг, 5-Чорнобиль).
Збір звітності здійснюється районними відділами статистики, які потім надсилають первинні дані для опрацювання в обласні управління. Обласні управління статистики передають у районні відділи інформацію по навколишньому середовищу для ведення динамічних рядів, здійснення аналітичної та публікаційної роботи.
Оцінка стану та якості навколишнього середовища проводиться одночасно з дослідженням ступеня впливу людської діяльності на природні ресурси, які є компонентами довкілля. Виходячи з цього, в статистиці застосовується система показників навколишнього середовища, яка характеризує:

  • стан забруднення повітряного середовища;
  • стан і використання водних ресурсів;
  • склад і використання запасів корисних копалин;
  • склад і використання земельного фонду;
  • склад і використання лісового фонду;
  • стан і охорону заповідних територій;
  • використання й охорону тваринного світу.

Окрему групу в цій системі складають показники утворення й утилізації промислових і побутових відходів та охорони довкілля від забруднення ними.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.