лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

Вступ...................................... 3
1. Типова програма курсу.......................... 5
1.1. Мета і завдання дисципліни.................... 5
1.2. Тематичний план (кількість годин)................ 6
1.3. Зміст дисципліни по темах..................... 7
2. Навчально-методичне забезпечення.................. 10
2.1. Суть та загальні положення соціальної статистики...... 10
2.1.1. Предмет, об’єкт та завдання............... 10
2.1.2. Система показників та джерела інформації....... 13
2.2. Соціальна система та її складові................. 23
2.2.1. Соціальна структура, соціальні відносини і процеси.. 23
2.2.2. Соціальна стратифікація та соціальна мобільність... 29
2.2.3. Населення як об’єкт соціальної статистики....... 38
2.2.4. Сім’ї та домогосподарства................ 42
2.2.5. Статистика зайнятості та умов праці.......... 46
2.3. Статистика рівня життя населення................ 57
2.3.1. Загальні поняття...................... 57
2.3.2. Доходи і витрати населення............... 59
2.3.2.1. Система показників................ 59
2.3.2.2. Диференціація населення за рівнем
матеріального добробуту............ 66
2.3.3. Статистика споживання матеріальних благ....... 68
2.4. Статистика умов життя населення................ 88
2.4.1. Статистика житлових умов населення.......... 88
2.4.2. Статистика навколишнього середовища........ 98
2.5. Статистика соціальних послуг................. 110
2.5.1. Здоров’я населення та послуги системи охорони здоров’я 110
2.5.2. Статистика освіти.................... 130
2.5.3. Статистика культури, мистецтва і відпочинку..... 136
2.5.4. Соціальний захист населення.............. 149
2.6. Статистика способу та якості життя населення........ 158
2.6.1. Бюджет часу населення і дозвілля........... 158
2.6.2. Суспільне життя та вивчення громадської думки... 165
2.6.3. Статистика громадського порядку і безпеки...... 174
3. Завдання для блочно-модульного контролю............ 183
4. Тематика контрольних самостійних робіт............. 186
5. Критерії оцінювання знань студентів з дисципліни
«Соціальна статистика»
........................ 190
Література................................. 192

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.