лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Схема 1

Грошові, загальні доходи та сукупні ресурси

Оплата праці

Доходи від підприємницької діяльності й самозайнятості

Доходи від продажу сільськогосподарської продукції

Доходи від продажу особистого і домашнього майна

Доходи від продажу нерухомості

Доходи від власності (дивіденди від акцій та інших цінних паперів, відсотки по вкладах, доходи від здачі в оренду нерухомості тощо)

Пенсії

Стипендії

Допомоги — всього

у тому числі:

— допомога по безробіттю

— допомога малозабезпеченим сім’ям

— допомога на дітей

— інші допомоги

Грошова допомога від родичів та інших осіб

Аліменти

Інші грошові доходи

Всього грошових доходів

Вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства і від самозаготівель

Пільги й субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання скрапленого газу, твердого, рідкого палива

Пільги на оплату санаторно-курортних путівок, послуг міжміського транспорту, зв’язку

Грошова оцінка допомоги від родичів та інших осіб продовольчими товарами

Всього негрошових доходів

Загальні доходи (сума грошових і негрошових доходів)

+

Використання заощаджень, позики, повернені домогосподарству борги

Всього сукупних ресурсів

Схема 2

Споживчі та неспоживчі грошові витрати

Продовольчі товари

Непродовольчі товари

Послуги:

— житлово-комунальні

— побутові

— культури, відпочинку, спорту

— освіти, навчання, дошкільного виховання

— медичні та санаторно-курортні

— транспорту та зв’язку

— інші

Споживчі грошові витрати — всього

Витрати на особисте підсобне господарство

Грошова допомога родичам, іншим особам

Купівля нерухомості

Будівництво житла та інших будівель

Купівля акцій, сертифікатів, валюти, вклади до банків

Аліменти

Податки, збори, внески

Інші витрати

Неспоживчі грошові витрати — всього

Всього грошових витрат (сума споживчих та неспоживчих грошових витрат)

Схема 3

Сукупні витрати

На харчування (всього, в тому числі по основних групах продуктів)

На алкогольні напої

На тютюнові вироби

На непродовольчі товари

На послуги:

— житлово-комунальні

з них сума пільг та субсидій

— побутові

— культури, відпочинку та спорту

— освіти, навчання, дошкільного виховання

— медичні і санаторно-курортні

з них сума пільг на оплату санаторно-курортних путівок

— транспорту

з них сума пільг на проїзд у міжміському транспорті

— зв’язку

з них сума пільг на оплату телефону

— інші

Допомога родичам, іншим особам

Купівля нерухомості, будівництво житла та інших будівель

Купівля акцій, сертифікатів, валюти, вклади до банків

Аліменти

Інші витрати

Всього сукупних витрат

Пенсії — всі види трудових і соціальних пенсій: за віком, за інвалідністю, у зв’язку з втратою годувальника, соціальні, військовослужбовцям та ін.
Стипендії — всі види стипендій, які виплачуються учням професійно-технічних навчальних закладів, студентам, що на­вчаються з відривом від виробництва у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, включаючи стипендії, які виплачуються підприємствами та організаціями, стипендії та інші виплати аспірантам, ординаторам.
Допомоги — всі види одноразових і щомісячних допомог, отриманих населенням з державного та місцевого бюджетів, фон­дів соціального захисту, від профспілкових організацій, за рахунок коштів підприємств та з інших джерел. Із загального обсягу допомог виділяються:
1) допомога по безробіттю — допомога, яку отримують непрацюючі громадяни працездатного віку, котрі мають статус безробітних (зареєстровані в державній службі зайнятості);
2) допомога малозабезпеченим сім’ям — адресна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, впроваджена з метою надання матеріальної підтримки найменш соціально захищеним верствам населення;
3) допомога на дітей — одноразова допомога у зв’язку з народженням дитини, допомога по догляду за дитиною віком до трьох років, допомога сім’ям, що виховують дітей віком від трьох до шести років, грошові виплати матерям (батькам), які доглядають трьох і більше дітей віком до 16 років, тощо;
4) інші допомоги — допомога сім’ям осіб, які загинули при виконанні службових обов’язків, допомога на поховання, всі види допомог від місцевої влади, допомога по догляду за інвалідами, особами похилого віку й ін.
Допомога від родичів та інших осіб включає дві складові:
1) допомогу грошима — гроші, отримані в подарунок від родичів, знайомих, інших осіб;
2) допомогу від родичів та інших осіб продовольчими товарами у вартісній оцінці, яка здійснюється за середніми цінами купівлі відповідних товарів у звітному періоді.
Аліменти — на утримання неповнолітніх дітей, батьків похилого віку тощо. Також по цій статті враховуються допомоги, які виплачуються органами соціального забезпечення під час розшуку батьків, котрі ухиляються від сплати аліментів.
Підкреслимо, що споживання продуктів харчування включає дані щодо середньодушового споживання продуктів харчування за місяць. До спожитих продуктів харчування віднесені продукти, які були у звітному періоді куплені, отримані з особистого підсобного господарства, від самозаготівель (на полюванні, рибалці, у лісі тощо), а також отримані в подарунок та з інших джерел. У загальний обсяг спожитих продуктів харчування не включено споживання у громадському харчуванні. Витрати на харчування поза домом враховані лише у вартісному вираженні в загальних витратах домогосподарства на харчування.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.