лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Завдання для самоконтролю
1. У чому полягає відмінність між наявним та постійним населенням?
2. Назвіть складову загального абсолютного приросту населення, яка характеризує процес відтворення.
3. Дайте визначення поняття «депопуляція».
4. Назвіть складові соціальної системи. В чому полягає відмінність понять «соціальна система» й «соціальна структура»?
5. Що являє собою процедура стратифікації?
6. Назвіть основні класифікаційні ознаки сімей і домогосподарств, які використовує соціальна статистика.
7. Дайте визначення понять «домогосподарство», «сім’я». В чому полягає їх відмінність?
8. На початок року чисельність жінок дітородного віку становила 750 тис. осіб, за рік їх чисельність зросла на 1 тис. осіб. Визначте спеціальний коефіцієнт народжуваності, якщо відомо, що протягом року народилося 20 тис. немовлят.
9. Протягом року народилося 15 тис. дітей, коефіцієнт смертності — 20 ‰, коефіцієнт життєвості — 150 ‰. Обчисліть середньорічну чисельність населення та природний приріст населення.
10. Визначте перспективну чисельність наявного населення на початок 2003 р. за такими даними: постійне населення на початок 2001 р. становило 800 тис. осіб, тимчасово відсутні — 30 тис. осіб; тимчасово проживаючі — 20 тис. осіб. Протягом року народилося 8 тис., померло — 12 тис., прибуло — 50 тис., вибуло — 30 тис. осіб.
11. При розрахунках перспективної чисельності населення використовують:
а) коефіцієнт природного руху населення;
б) коефіцієнт механічного приросту населення;
в) коефіцієнт народжуваності;
г) загальний коефіцієнт приросту населення.
Наведіть відповідну формулу визначення перспективної чисельності.
12. Обчислити можливу чисельність населення міста на 1.01.2003 р., якщо відомо, що чисельність населення міста на 1.01.2001 р. складала 800 тис. осіб; коефіцієнт народжуваності— 8 ‰, коефіцієнт смертності — 9 ‰, коефіцієнт механічного приросту — +7 ‰.
13. Чому дорівнює коефіцієнт фертильності, якщо за рік чисельність населення збільшилася на 5 %; загальний коефіцієнт народжуваності становить 20 ‰, частка чоловіків віком 15—49 років серед усього населення — 20 %, жінок того ж віку — 25 %.
14. За даними про чисельність окремих категорій населення регіону обчислити показники економічної активності населення:

Групи населення

Середньорічна чисельність
населення, тис. осіб

Всього населення

200,0

Економічно активне населення

135,6

Зайняті

128,0

Безробітні

7,6

Економічно неактивне населення

64,4

Студенти та учні денної форми навчання

14,2

Пенсіонери:
— за віком;
— на пільгових умовах;
— по інвалідності


15,4
2,6
3,0

Інше незайняте населення

13,8

Розв’язок типових задач
Задача 1.
Маємо дані про чисельність населення міста за рік, тис. осіб:

  • на початок року:

— постійного населення                                                       420,0
в тому числі тимчасово відсутні                                        20,0
тимчасово проживаючі                                   30,0

  • протягом року:

— народилося                                                                          7,5
в тому числі постійного населення                                      7,3
— померло                                                                              2,9
в тому числі постійного населення                                      2,6
— прибуло на постійне проживання                                      10,0
— повернулося тимчасово відсутніх                                        2,0
— вибуло постійного населення на постійне проживання
в інші населені пункти                                                       6,0
Визначте:

  • чисельність наявного населення на початок та кінець року;
  • кількість постійного населення на кінець року;
  • коефіцієнти народжуваності, смертності й природного приросту для постійного населення.

Розвязок
1. Визначимо чисельність наявного населення на початок та кінець року, тис. осіб:
Нп = 420 + 30 – 20 = 430;
Нк = 430 + 7,5 – 2,9 + 10,0 + 2,0 – 6,0 = 440,6.
2. Обчислимо кількість постійного населення на кінець року, тис. осіб:
Пк = 420 + 7,3 – 2,6 + 10,0 – 6,0 = 428,7.
Звертаємо увагу на те, що в розрахунок не включаються 2,0 тис. осіб постійного населення, що були тимчасово відсутніми.
3. Для визначення коефіцієнтів руху населення обчислимо середньорічну чисельність постійного населення, тис. осіб:
.
Звідси коефіцієнт народжуваності:
 17,2 ‰.
Це означає, що протягом року на 1 тис. осіб населення народжувалося в середньому 17,2 особи.
Коефіцієнт смертності ‰.
Коефіцієнт природного приросту для постійного населення
‰,
або  .

Задача 2.
Визначте перспективну чисельність наявного населення на початок 2006 р. Постійне населення міста на початок 2002 р. становило 810 тис. осіб, були тимчасово відсутніми 20 тис., тимчасово проживало — 10 тис. осіб. Протягом року народилося 22,8 тис. осіб, померло — 9,8 тис., механічний приріст склав 11 тис. осіб.
Розвязок
Оскільки необхідно визначити перспективну чисельність усього населення міста, слід використати глобальний метод:
.
Отже, необхідно спочатку визначити коефіцієнт загального приросту. Для цього знайдемо чисельність наявного населення на початок та кінець 2002 р.:
Нп = 810 + 10 – 20 = 800 тис. осіб;
Нк = 800 + 22,8 – 9,8 + 11 = 824 тис. осіб.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.