лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Управлінський облік

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Зміст

 

 

Передмова................................ 3
1. Програма дисципліни «Управлінський облік»......... 4
1.1. Вступ (мета і завдання)...................... 4
1.2. Тематичний план дисципліни з погодинним розподілом
(за формами навчання)....................... 5
1.3. Зміст дисципліни за темами.................... 6
2. Блок навчально-методичного забезпечення дисципліни.... 9
Тема 1. Мета, зміст та організація управлінського обліку...... 9
Тема 2. Класифікація і поведінка витрат............... 24
Тема 3. Система обліку і калькулювання за повними витратами.. 44
Тема 4. Система обліку і калькулювання за змінними витратами. 69
Тема 5. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку 88
Тема 6. Система обліку і калькулювання за нормативними
витратами.......................... 107
Тема 7. Аналіз релевантності інформації для прийняття
управлінських рішень.................... 122
Тема 8. Бюджетування і контроль.................. 141
Тема 9. Облік і контроль за центрами відповідальності...... 163
3. Завдання для самостійної роботи студентів.......... 175
3.1. Тематика рефератів і вказівки до їх написання........ 175
3.2. Задача-практикум «Система обліку і калькулювання
за нормативними витратами»................. 176
3.3. Задача-практикум «Порядок складання зведеного бюджету». 203
3.4. Задача-практикум «Облік витрат і калькулювання собівартості
продукції попередільним методом».............. 213
4. Тематика і методичні вказівки до написання контрольних
робіт для студентів заочної форми навчання
......... 219
5. Перелік питань, які виносяться на іспит, та зразок
екзаменаційного білета
..................... 223
6. Порядок поточного та підсумкового оцінювання знань
студентів з дисципліни «Управлінський облік»
....... 229
7. Рекомендована література.................... 234

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.