лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи і технології в обліку

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

12.2. Автоматизація зведеного обліку
та складання звітності засобами універсального
програмного продукту
Розглянемо особливості формування консолідованої звіт-
ності.
Корпорація — це об’єднання кількох юридичних осіб, які ведуть самостійний бухгалтерський облік. Учасники корпорації умовно називаються філіями. А консолідована звітність — це звіти, які охоплюють дані кількох або всіх філій корпорації.
Господарські операції, проведені учасниками корпорації, діляться на два типи:

 • внутрішні (тільки між філіями);
 • зовнішні (між філіями та зовнішніми контрагентами).

Для узагальнення (консолідації) звітності по корпорації в «Галактиці» передбачено модуль «Консолідація». Його функціональ­ні можливості зображено на рис. 12.2.
Модуль «Консолідація» забезпечує отримання консолідованих звітів як за програмними алгоритмами оброблення, так і за розрахунковими формами, створеними користувачем.
Меню «Операції» слугує для підготовки даних, які використовуватимуться в модулі «Фінансовий аналіз».
«Галактика» передбачає два основних способи одержання консолідованої звітності:

 • відбір, групування, підсумування даних із окремих баз даних філій засобами модуля «Консолідація». Об’єднання даних по філіях у цьому випадку не потрібне;
 • вивантаження функціями модуля «Консолідація» відібраних даних по філіях у спеціально створені таблиці. Потім виконується об’єднання таблиць за допомогою утиліти міжофісного обміну CORPO з наступним обробленням у модулі «Фінансовий аналіз».

Основні принципи одержання консолідованих звітів:

 • Бази даних філій можуть бути в різних каталогах
  жорсткого диску, на різних жорстких дисках одного комп’ю­тера або на різних комп’ютерах, об’єднаних в одній локальній мережі.
 • Передача даних із віддалених філій до місця оброблення може здійснюватися будь-яким способом, у тому числі й елек­тронною поштою, модемом або пересиланням на фізичних носіях (дискети, магнітооптичні диски, змінні НЖМД тощо).
 • Побудова консолідованої звітності виконується за єдиним планом рахунків для усіх філій (або в кількох єдиних планах). Це не виключає можливості ведення паралельного обліку в кожній філії за своїм (місцевим) планом рахунків.


Рис. 12.2. Структура модуля «Консолідація»

 • Використання кількох валют передбачає створення корпоративної таблиці валют із відповідністю конкретних валют у кожній філії корпорації. Обов’язкове ведення каталогів «Курси валют» у філіях за всіма використовуваними в них корпоративних валют.
 • Ведення аналітичного обліку по корпорації потребує ви-
  користання єдиної схеми аналітики по рахунках єдиного плану рахунків. Для об’єднання кодів аналітичного обліку філій можна використовувати кілька варіантів:
 • об’єднувати таблиці даних (каталоги організацій, МЦ, послуг тощо), які підключаються в ролі КАО, по всіх філіях за допомогою утиліти CORPO та використовувати їх для отримання звітів.
 • сформувати єдині таблиці даних, підключені в ролі КАО, та використовувати їх в усіх філіях.
 • створювати корпоративну таблицю кодів аналітичного обліку та встановлювати для кожної філії відповідність між КАО по корпорації і КАО цієї філії. Доповнення до корпоративної таблиці, виконані в різних філіях, також можуть виконуватися за допомогою утиліти CORPO.

Наведені варіанти не виключають один одного. Оптимальний вибір визначається конкретними умовами, зокрема, потребою періодичного доповнення (зміни) корпоративної аналі-
тики.

 • Вищезгадані корпоративні таблиці (валют, КАО) повинні бути в базах даних усіх філій. Відповідність валют і КАО також має встановлюватися в усіх філіях.
 • Для відбору даних по філіях виконується налаштування, яке охоплює опис логічної структури корпорації, планів рахунків, видів консолідованих звітів.

Виконуючи зазначені умови, користувач може:

 • вибрати потрібний йому вид консолідованих звітів, у який входить заданий перелік філій;
 • вибрати план рахунків (ведення обліку в кількох планах);
 • для обраного виду звіту встановити параметри відбору даних і формування.

Модуль «Консолідація» дає можливість отримувати звіти за результатами операцій, проведених у решті модулів Контуру бухгалтерського обліку. Відмінність полягає в тому, що звіти можна отримати на основі даних декількох філій корпорації (рис. 12.3).

Рис. 12.3. Консолідована звітність:
1 — по всій корпорації за всіма планами рахунків;
2 — по головній фірмі та філії № 1 за Планом рахунків 2


 

  • Організація зведеного обліку.
  • Характеристика звітності.
  • Технологічний процес оброблення даних зведеного обліку.
  • Характеристика вхідної, нормативно-довідкової та вихід­ної інформації.
  • Складання звітності на ПЕОМ.
  • Взаємозв’язок комплексу задач зведеного обліку з іншими ділянками обліку та підсистемами управлінської інформаційної системи підприємства.
  • Особливості контролю, аналізу та аудиту в умовах авто­матизованого оброблення інформації.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.