лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи і технології в обліку

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

 

 

 

ВСТУП.............................................. 3

Тема 1. Інформаційні системи та їх роль в управлінні
економікою
...................................... 4
1.1. Предмет і зміст курсу, методологічні особливості та зв’язок з іншими дисциплінами    4
1.2. Поняття та мета створення інформаційних систем обліку (ІСО), їх роль в управлінні економічним об’єктом............................................ 5
1.3. Методологічні основи та організація бухгалтерського обліку в умовах автоматизованого оброблення даних............................................ 7
1.4. Форми автоматизованого бухгалтерського обліку...... 10
1.5. Загальна характеристика та класифікація інформаційних
систем обліку................................. 15
Тема 2. Економічна інформація та засоби її формалізованого
описання
....................................... 20
2.1. Економічна інформація, її види та властивості........ 20
2.2. Структура, форми подання та відображення економічної інформації     22
2.3. Система класифікації та кодування економічної інфор-
мації........................................ 23
2.4. Єдина система класифікації та кодування. Категорії класифікаторів      25
2.5. Штрихове кодування інформації.................. 26
Тема 3. Організація інформаційної бази систем оброблення
економічної інформації
............................ 30
3.1. Поняття та зміст інформаційного забезпечення (ІЗ)
ІС обліку.................................... 30
3.2. Характеристика позамашинної інформаційної бази.... 31
3.3. Уніфікація та стандартизація документації........... 34
3.4. Машинна інформаційна база обліку. Особливості розміщення інформації на машинних носіях   35
3.5. Організація баз і банків даних автоматизованої інформаційної системи. Ресурси баз даних      37
Тема 4. Інформаційні технології оброблення
економічної інформації
............................ 40
4.1. Поняття інформаційних технологій та їх класифікація.. 40
4.2. Обчислювальні системи та мережі................. 41
4.3. Автоматизоване робоче місце (АРМ) бухгалтера: призначення, функції та його рівні    43
4.4. Комп’ютерні системи бухгалтерського обліку (КСБО).. 46
4.5. Інструментальні комп’ютерні системи бухгалтерського
обліку...................................... 49
Тема 5. Організаційно-методичні основи створення
та функціонування інформаційних систем обліку
....... 55
5.1. Принципи створення та функціонування ІСО......... 55
5.2. Організація робіт зі створення інформаційних систем обліку. Стадії та етапи робіт зі створення та впровадження ІСО............................. 57
5.3. Характеристика та типи облікових задач, що підлягають
автоматизації................................. 60
5.4. Постановка задач, розроблення алгоритмів, одержання
вихідної інформації............................ 61
5.5. Організація діяльності облікового апарата в умовах
функціонування автоматизованого оброблення даних... 63
5.6. Основні види ризику, пов’язані з автоматизацією обліку 66
Тема 6. Автоматизація розв’язування комплексу задач з обліку основних засобів та нематеріальних активів 71
6.1. Облік основних засобів і нематеріальних активів...... 71
6.2. Організація автоматизованого обліку основних засобів. 73
6.3. Автоматизація розв’язання задачі «Облік основних засобів та необоротних матеріальних активів» із використанням програмного продукту «Галактика».... 74
Тема 7. Автоматизація розв’язування комплексу задач з обліку виробничих запасів   80
7.1. Особливості обліку виробничих запасів............. 80
7.2. Організація автоматизованого обліку виробничих запасів
і малоцінних та швидкозношуваних предметів........ 84
7.3. Автоматизація обліку виробничих запасів та МШП
засобами універсального програмного продукту....... 87
Тема 8. Автоматизація розв’язування комплексу задач з обліку праці та її оплати    93
8.1. Облік праці та її оплати......................... 93
8.2. Організація автоматизованого обліку праці та її оплати. 95
8.3. Автоматизація обліку праці та її оплати засобами універсального програмного продукту 101
Тема 9. Автоматизація розв’язування комплексу задач
з обліку готової продукції та її реалізації
.............. 104
9.1. Облік готової продукції та її реалізації.............. 104
9.2. Організація автоматизованого обліку готової продукції та її реалізації    107
9.3. Автоматизація обліку готової продукції та її реалізації
засобами універсального програмного продукту....... 112
Тема 10. Автоматизація розв’язування комплексу задач
з обліку фінансово-розрахункових операцій
........... 115
10.1. Облік фінансово-розрахункових операцій........... 115
10.2. Організація автоматизованого обліку фінансово-розра­хункових операцій 124
10.3. Автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій засобами універсального програмного продукту........................................... 128
Тема 11. Автоматизація розв’язування комплексу
задач з обліку витрат на виробництво
................ 134
11.1. Облік витрат на виробництво.................... 134
11.2. Організація автоматизованого обліку витрат на виробництво    156
11.3. Автоматизація обліку витрат на виробництво засобами
універсального програмного продукту............. 160
Тема 12. Автоматизація розв’язування комплексу задач зведеного обліку та складання звітності    163
12.1. Організація автоматизованого зведеного обліку та складання звітності   163
12.2. Автоматизація зведеного обліку та складання звітності
засобами універсального програмного продукту...... 171

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК......................... 175

ЛІТЕРАТУРА........................................ 183

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.