лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік виконання бюджету

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Додаток 7
ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИКОНАННЯ
ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ


1. Активи

11

Кошти бюджетів у Національному банку України

 

111

Кошти в НБУ до запитання

 

 

1111А

Єдиний казначейський рахунок

 

112

Інші рахунки Державного казначейства в НБУ

 

 

1121 А

Рахунок Державного казначейства в НБУ для виплати готівкових коштів

 

 

1122А

Інші рахунки Державного казначейства в НБУ

12

Кошти бюджетів у інших банках

 

121

Кошти бюджетів в інших банках до запитання (рахунки «Ностро»)

 

 

1211А

Кореспондентські рахунки Державного казначейства в інших банках-резидентах

 

 

1212А

Кореспондентські рахунки Державного казначейства в банках-нерезидентах

 

122

Інші рахунки за коштами Державного бюджету в банках

 

 

1221А

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок Державного бюджету, в установах банків

 

 

1222А

Інші рахунки Державного казначейства в установах банків

 

 

1223А

Рахунки Державного казначейства в установах банків для виплати готівкових коштів

 

123

Інші рахунки за коштами місцевих бюджетів у банках

 

 

1231А

Рахунки місцевих бюджетів в установах банків

 

 

1232А

Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевого бюджету, в установах банків

 

124

Дебіторська заборгованість за операціями з банками

 

 

1241А

Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою

 

 

1242А

Інша дебіторська заборгованість за операціями з бан­ками

13

Розміщені депозити

Продовження додатка 7


1. Активи

 

131

Депозити державного бюджету, розміщені в Національному банку

 

 

1311А

Короткострокові депозити Державного бюджету, розміщені в Національному банку

 

 

1312А

Середньострокові депозити Державного бюджету, розміщені в Національному банку

 

 

1313А

Довгострокові депозити Державного бюджету, розміщені в Національному банку

 

 

1314А

Прострочена заборгованість за депозитами Державного бюджету, розміщеними в Національному банку

 

 

1315А

Депозити Державного бюджету до запитання, розміщені в Національному банку

 

132

Інші депозити Державного бюджету

 

 

1321А

Інші короткострокові депозити Державного бюджету

 

 

1322А

Інші середньострокові депозити Державного бюджету

 

 

1323А

Інші довгострокові депозити Державного бюджету

 

 

1324А

Прострочена заборгованість за іншими депозитами Державного бюджету

 

 

1325А

Інші депозити Державного бюджету до запитання

 

 

1326А

Гарантійні депозити та грошове покриття в банках

 

133

Депозити місцевого бюджету, розміщені в Національному банку

 

 

1331А

Короткострокові депозити місцевого бюджету, розміщені в Національному банку

 

 

1332А

Середньострокові депозити місцевого бюджету, розміщені в Національному банку

 

 

1333А

Довгострокові депозити місцевого бюджету, розміщені в Національному банку

 

 

1334А

Прострочена заборгованість за депозитами місцевого бюджету, розміщеними в Національному банку

 

 

1335А

Депозити місцевого бюджету до запитання, розміщені в Національному банку

 

134

Інші депозити місцевого бюджету

 

 

1341А

Інші короткострокові депозити місцевого бюджету

 

 

1342А

Інші середньострокові депозити місцевого бюджету

Продовження додатка 7


1. Активи

 

 

1343А

Інші довгострокові депозити місцевого бюджету

 

 

1344А

Прострочена заборгованість за іншими депозитами місцевого бюджету

 

 

1345А

Інші депозити місцевого бюджету до запитання

14

Цінні папери

 

141

Цінні папери в активі Державного бюджету

 

 

1411А

Цінні папери в активі Державного бюджету

 

142

Цінні папери в активі місцевого бюджету

 

 

1421А

Цінні папери в активі місцевого бюджету

15

Надані бюджетні кредити

 

151

Кредити, надані з Державного бюджету

 

 

1511А

Короткострокові кредити, надані з Державного бюджету

 

 

1512А

Довгострокові кредити, надані з Державного бюджету

 

152

Кредити, надані з місцевого бюджету

 

 

1521А

Короткострокові кредити, надані з місцевого бюджету

 

 

1522А

Довгострокові кредити, надані з місцевого бюджету

 

153

Кредити, що надавались під гарантійні зобов’язання

 

 

1531А

Короткострокові кредити, що надавались під гарантійні зобов’язання

 

 

1532А

Довгострокові кредити, що надавались під гарантійні зобов’язання

16

Інші активи

 

161

Кошти Державного бюджету в дорозі

 

 

1611А

Кошти загального фонду Державного бюджету в дорозі

 

 

1612А

Кошти спеціального фонду Державного бюджету в дорозі

 

162

Активи Державного бюджету за взаємними розрахунками

 

 

1621А

Активи загального фонду Державного бюджету за взаємними розрахунками

Продовження додатка 7


1. Активи

 

 

1622А

Активи спеціального фонду Державного бюджету за взаємними розрахунками

 

163

Інші активи Державного бюджету

 

 

1631А

Товарно-матеріальні цінності в активі Державного бюджету

 

164

Кошти місцевого бюджету в дорозі

 

 

1641А

Кошти загального фонду місцевого бюджету в дорозі

 

 

1642А

Кошти спеціального фонду місцевого бюджету в дорозі

 

165

Активи місцевого бюджету за взаємними розрахунками

 

 

1651А

Активи загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з Державним бюджетом

 

 

1652А

Активи спеціального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з Державним бюджетом

 

 

1653А

Активи загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

 

 

1654А

Активи спеціального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

 

166

Інші активи місцевого бюджету

 

 

1661А

Кошти місцевого бюджету, заблоковані на рахунках

 

 

1662А

Товарно-матеріальні цінності в активі місцевого бюджету

 

167

Зобов’язання інших органів Державного казначейства

 

 

1671А

Зобов’язання інших органів Державного казначейства за коштами загального фонду Державного бюджету

 

 

1672А

Зобов’язання інших органів Державного казначейства за коштами спеціального фонду Державного бюджету

 

 

1673А

Зобов’язання інших органів Державного казначейства за іншими коштами

 

168

Інші зобов'язання органів Державного казначейства

 

 

1681 А

Інші зобов’язання органів Державного казначейства за коштами загального фонду Державного бюджету

 

 

1682 А

Інші зобов’язання органів Державного казначейства за коштами спеціального фонду Державного бюджету


Продовження додатка 7


1. Активи

 

 

1683 А

Інші зобов’язання органів Державного казначейства за іншими коштами

17

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

 

171

Субрахунки єдиного казначейського рахунка

 

 

1711А

Субрахунки єдиного казначейського рахунка

21

Цінні папери, випущені в обіг

 

211

Зобов’язання за векселями Державного бюджету

 

 

2111П

Казначейські векселі видані

 

212

Облігації внутрішньої державної позики

 

 

2121П

Короткострокові облігації внутрішньої державної позики

 

 

2122П

Середньострокові облігації внутрішньої державної позики

 

 

2123П

Довгострокові облігації внутрішньої державної позики

 

213

Зобов’язання Державного бюджету за іншими цінними паперами

 

 

2131П

Інші цінні папери Державного бюджету

 

214

Зобов’язання за векселями місцевого бюджету

 

 

2141П

Векселі органів місцевого самоврядування видані

 

215

Облігації місцевого бюджету

 

 

2151П

Короткострокові облігації місцевого бюджету

 

 

2152П

Середньострокові облігації місцевого бюджету

 

 

2153П

Довгострокові облігаціїмісцевого бюджету

 

216

Зобов’язання місцевого бюджету за іншими цінними паперами

 

 

2161П

Інші цінні папери місцевого бюджету

 

217

Облігації зовнішньої державної позики

 

 

2171П

Короткострокові облігації зовнішньої державної позики

 

 

2172П

Середньострокові облігації зовнішньої державної позики

 

 

2173П

Довгострокові облігації зовнішньої державної позики

22

Кредити отримані

Продовження додатка 7

 

221

Внутрішнє фінансування Державного бюджету

 

 

2211П

Кредити, не віднесені до інших категорій

 

 

2212П

Інші зобов’язання

 

222

Зовнішнє фінансування Державного бюджету

 

 

2221П

Кредити, не віднесені до інших категорій

 

 

2222П

Інші зобов’язання

 

223

Внутрішнє фінансування місцевого бюджету

 

 

2231П

Кредити, не віднесені до інших категорій

 

 

2232П

Інші зобов’язання

23

Депозити отримані

 

231

Депозити, отримані Державним бюджетом

 

 

2311П

Депозити, отримані Державним бюджетом

 

 

2312П

Депозити, отримані розпорядниками коштів Держав­ного бюджету

 

232

Депозити отримані місцевим бюджетом

 

 

2321П

Депозити, отримані місцевим бюджетом

 

 

2322П

Депозити, отримані розпорядниками коштів місцевого бюджету

24

Інші зобов’язання

 

241

Зобов’язання Державного бюджету за взаємними розрахунками

 

 

2411П

Зобов’язання загального фонду Державного бюджету за взаємними розрахунками

 

 

2412П

Зобов’язання спеціального фонду Державного бюджету за взаємними розрахунками

 

242

Зобов’язання місцевого бюджету за взаємними розрахунками

 

 

2421П

Зобов’язання загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з Державним бюджетом

 

 

2422П

Зобов’язання спеціального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з Державним бюджетом

 

 

2423П

Зобов’язання загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

 

 

2424П

Зобов’язання спеціального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

Продовження додатка 7

 

243

Зобов’язання перед іншими органами Державного казначейства

 

 

2431П

Зобов’язання перед іншими органами Державного казначейства за коштами загального фонду Державного бюджету

 

 

2432П

Зобов’язання перед іншими органами Державного казначейства за коштами спеціального фонду Державного бюджету

 

 

2433П

Зобов’язання перед іншими органами Державного казначейства за іншими коштами

 

244

Інші зобов’язання органів Державного казначейства

 

 

2441 П

Інші зобов’язання органів Державного казначейства за коштами загального фонду Державного бюджету

 

 

2442 П

Інші зобов’язання органів Державного казначейства за коштами спеціального фонду Державного бюджету

 

 

2443 П

Інші зобов’язання органів Державного казначейства за іншими коштами

31

Кошти бюджетів

 

311

Кошти загального фонду Державного бюджету

 

 

3111П

Надходження до загального фонду Державного бюджету

 

 

3112П

Загальний фонд Державного бюджету

 

 

3113П

Рахунок для зарахування повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок загального фонду Державного бюджету

 

312

Кошти спеціального фонду Державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

 

 

3121П

Надходження коштів спеціального фонду Державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

 

 

3122П

Кошти спеціального фонду Державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

 

 

3123П

Рахунок для зарахування до спеціального фонду Державного бюджету повернення бюджетних кредитів

 

313

Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами Державного бюджету

 

 

3131П

Надходження коштів, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами Державного бюджету

 

 

3132П

Кошти, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами Державного бюджету

Продовження додатка 7

 

314

Кошти загального фонду місцевих бюджетів

 

 

3141П

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів

 

 

3142П

Кошти загального фонду місцевих бюджетів

 

 

3143П

Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів

 

315

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

 

 

3151П

Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

 

 

3152П

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

 

 

3153П

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів

 

316

Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів

 

 

3161П

Кошти, які розподіляються між загальним і спеці­альним фондами місцевих бюджетів

32

Кошти, залучені до бюджетів

 

321

Кошти, залучені до Державного бюджету від розміщення цінних паперів

 

 

3211П

Кошти, залучені до загального фонду Державного бюджету від розміщення цінних паперів

 

 

3212П

Кошти, залучені до спеціального фонду Державного бюджету від розміщення цінних паперів

 

322

Кредити, отримані Державним бюджетом

 

 

3221П

Рахунок для зарахування до загального фонду Державного бюджету кредитів, отриманих у НБУ

 

 

3222П

Рахунок для зарахування до загального фонду Державного бюджету інших кредитів

 

 

3223П

Рахунок для зарахування до спеціального фонду Державного бюджету кредитів, отриманих в НБУ

 

 

3224П

Рахунок для зарахування до спеціального фонду Державного бюджету інших кредитів

 

323

Інші кошти, залучені до Державного бюджету

Продовження додатка 7

 

 

3231П

Інші кошти, залучені до загального фонду Державного бюджету

 

 

3232П

Інші кошти, залучені до спеціального фонду Держав­ного бюджету

 

324

Кошти, залучені до місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів

 

 

3241П

Кошти, залучені до загального фонду місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів

 

 

3242П

Кошти, залучені до спеціального фонду місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів

 

325

Кредити, отримані місцевими бюджетами

 

 

3251П

Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів кредитів, отриманих від НБУ

 

 

3252П

Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів інших кредитів

 

 

3253П

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів кредитів, отриманих від НБУ

 

 

3254П

Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів інших кредитів

 

326

Інші кошти, залучені до місцевих бюджетів

 

 

3261П

Інші кошти, залучені до загального фонду місцевих бюджетів

 

 

3262П

Інші кошти, залучені до спеціального фонду місцевих бюджетів

33

Кошти, які підлягають розподілу

 

331

Кошти, які підлягають розподілу між Державним і місцевими бюджетами

 

 

3311П

Кошти, які підлягають розподілу між Державним і місцевими бюджетами

 

332

Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів

 

 

3321П

Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету

34

Кошти, тимчасово віднесені на доходи бюджету

 

341

Кошти, тимчасово віднесені на доходи Державного бюджету, що підлягають розподілу

 

 

3411П

Кошти, тимчасово віднесені на доходи Державного бюджету, що підлягають розподілу

Продовження додатка 7

 

 

3412П

Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи Держав­ного бюджету

 

342

Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу

 

 

3421П

Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу

 

 

3422П

Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету

35

Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у Державному казначействі України

 

351

Особові рахунки розпорядників, які утримуються за рахунок Державного бюджету

 

 

3511П

Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду Державного бюджету

 

 

3512П

Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими зі спеціального фонду Державного бюджету

 

 

3513П

Зведені особові рахунки головних розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду Державного бюджету

 

 

3514П

Зведені особові рахунки головних розпорядників за коштами, отриманими зі спеціального фонду Державного бюджету

 

 

3515П

Особові рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами загального фонду Державного бюджету

 

 

3516П

Особові рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках за коштами спеціального фонду Державного бюджету

 

352

Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами Державного бюджету

 

 

3521П

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду Державного бюджету

 

 

3522П

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду Державного бюджету

 

 

3523 П

Рахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду Державного бюджету

 

 

3524 П

Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду Державного бюджету

 

 

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.